Etapové hry

Jak připravit zábavné a dobře fungující celotáborové či celoroční etapové hry.  Čeho se vyvarovat a na co si dát pozor. Podrobný průvodce různými herními modely, způsoby hodnocení a motivace.

Nástěnka k celotáborové hře
Nástěnka k celotáborové hře

Etapové hry

Etapové hry bývají hlavní a nejvýraznější součástí programu.  Skládají z několika menších, samostatných her (etap, úseků, …) . Vše bývá spojenou jednou legendou – příběhem a společným hodnocením. V oddílech bývá vítězství družiny či jednotlivce v celoroční či celotáborové hře velmi ceněno a o tuto pozici se svádějí „nelítostné“ boje. Legenda hry může často přesáhnout do dění v oddíle či na táboře dalšími doplňujícími prvky. Při hře o japonských samurajích byla na táboře každý den v určitou dobu otevřená čajovna, při hře se staroslovanským námětem se volně hrály hry, které archeologové u starých Slovanů zaznamenali a celoroční hra o Eduardu Štorchovi byla spojena s návštěvou míst se spisovatelem spojených včetně výpravy na Lobeč, kde je malý pomníček jedné z jeho literárních postav. Vše je podřízeno tomu, aby se účastníci mohli do hry plně vcítit.

Jednotlivé etapy

Pro jednotlivé etapy se inspirujte v našem rozsáhlém katalogu her

 

Každá etapa (či úsek) je obvykle samostatná, výrazná hra. Výrazná je myšleno ve smyslu náročná, zábavná, originální, dobře promyšlená. Samozřejmě ne vždy se vše podaří a přípravě jednotlivých etap je proto dobré věnovat patřičný čas. Když se nepovede odpolední hříčka na louce, nic se neděje, ale pokud se něco pokazí při rozhodujícím úseku celotáborové hry…

Pravidla je nutné nejen dobře rozmyslet, ale také správně vysvětlit. Etapy by měly být pestré a různorodé. Pokud je jedna etapa orientovaná na rychlost, další může být zaměřená na chytrost, další třeba lanová, pak noční… V tomto směru je dobré koordinovat přípravu a předem si rozdělit, na co chceme jednotlivé etapy zaměřit.

Pořadí v etapových hrách pro hráče obvykle hodně důležité, proto by neměla ve hře příliš rozhodovat náhoda ale hlavně schopnosti hráčů.

Typy etapových her

Celotáborová hra

Hraje se na během celého tábora. Dává táboru rámec – téma. Je to jeden z nejvýraznějších prvků tábora a na tábor se často vzpomíná právě podle hry, která se hrála (tehdy na táboře, když se hráli Vikingové…). Téma celotáborové hry se podílí na vizuální složce tábora. Cílem celotáborové hry je podpořit výsledný účinek tábora na každého účastníka

Celoroční hra

Hraje se buď na schůzkách, nebo na výpravách během celého roku. Není obvykle tak výrazná jako celotáborová hra, protože mezi jednotlivými etapami jsou velké mezery a ne každý je přítomen všude. Celoroční hra pomáhá motivovat docházku na oddílové akce a je stmelujícím prvkem družin.

Hra na jednu výpravu

Několik her během jedné výpravy tematicky spojených a hodnocených dohromady. Například můžeme výpravu pojmout jako „Lov na mamuta“, v první hře mamuta stopujeme, pak připravujeme zbraně, pak porcujeme maso, …

Nicméně pod pojmem etapová hra obvykle chápeme celotáborovou hru a hlavně k té se bude vázat následující text.

Na jednotlivce či na skupiny

Jelikož do oddílu chodí obvykle děti různého stáří (a schopností), je lépe pořádat velké etapové hry na rovnoměrně rozdělené družiny.  Každá družina má pak podobnou šanci na vítězství. Hry na jednotlivce se v tomto případě příliš neosvědčily, mladší členové jsou demotivováni tím, že nemají šanci porazit ostatní.

Na druhou stranu, i když celkově hodnotíme na skupiny, mohou být některé hry samozřejmě na jednotlivce. Výsledky jednotlivců se pak přepočítávají na hodnocení celé družiny. A pak se uplatní i mladší, kteří mohou získat rozhodující bod či výhodu, když se jim podaří předčit stejně staré členy ostatních družin. V tomto případě nabývá pestrost zaměření jednotlivých úseků na důležitosti, protože při hrách preferujících šikovnost či přemýšlení mohou uspět (a získat respekt ostatních) i děti, které po fyzické stránce své skupině příliš pomoci nemohou.

Hodnocení etapových her

Jak budeme etapovou hru hodnotit celkově a jak budeme hodnotit jednotlivé etapy je potřeba dobře promyslet. Jak už bylo několikrát zmíněno, hráči berou tyto hry obvykle velmi vážně a pokud nastavíme špatný systém hodnocení, může se někdo cítit ukřivděně.

Pro motivaci je důležité, aby existovala šance na vítězství až do konce. Pokud by již v půlce tábora bylo jasné, kdo vyhrál, nemá smysl dále hrát. Tento problém obvykle řeším „Závěrečným úsekem“, tedy velkou (celodenní) hrou na konci tábora, která rozhoduje o vítězství.

  • Závěrečný úsek můžeme buď hodnotit tak, že za vítězství v něm přiřadíme do celkového hodnocení více bodů než za běžné úseky.
  • A nebo vítězství v závěrečném úseku přímo určuje vítěze hry, s tím že družiny s lepším průběžným hodnocením získávají „výhodnější“ výchozí podmínky. U tohoto způsobu je nutné tyto výhody rozumně vyvážit (nesmí dostat ani málo ani moc).

Existují i jiné typy hodnocení, které nazýváme nesoutěživé. O tomto způsobu hodnocení se zmiňujeme v samostatném článku.

Legenda

Každá etapová hra má obvykle nějakou legendu, příběh který spojuje jednotlivé etapy. Před každou etapou seznámíme hráče s částí příběhu, který je legendou k následující hře. Při čtení legendy jsou vhodné doplňující drobnosti, které zvyšují vážnost chvíle, jako například stylové převlečení vedení při každém čtení legendy, nebo místo speciálně vybrané a vyzdobené podle motivů hry. Legendu je také možné sehrát jako divadlo či upravit jako loutkové divadlo (to se velmi osvědčilo u menších dětí).

Čtení legendy
Čtení legendy

Jednotlivé legendy by neměly být příliš dlouhé (cca A4 textu je optimální), aby hráči udrželi pozornost. Příběh na základě knihy je dobré přepsat a zjednodušit. Nemělo by se stát, že v půlce tábora nechápou někteří, o co vlastně v příběhu jde. Další možností je knížku, ze které legenda hry vychází, číst na táboře u večerního ohně na pokračování.

Více o legendách se dočtete v článku Legenda ke hře.

Doplňky

K velkým etapovým hrám se obvykle připravuje mnoho doplňku, které podtrhují atmosféru celé hry. Může to být např.:

  • Nástěnka s motivem a názvem hry. Na nástěnce se většinou vyznačuje průběžné hodnocení. Prohlédněte si galerii nástěnek k etapovým hrám.
  • Kostýmy – nejen při čtení legend může vedení i děti využívat kostýmy vhodné k tématu hry.
  • Trofeje pro jednotlivce s tématem hry.
Kostýmy vedení ke hře Statečné srdce
Kostýmy vedení ke hře Statečné srdce

Etapové hry jsou kořením tábora a jejich úspěch je často spojený s úspěchem celého tábora. I když jejich význam není nutné přeceňovat, je celotáborová hra vždy příležitostí pro společné herní vyřádění jak pro účastníky, tak pro vedení tábora nebo oddílu.


Jeden komentář

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This