Kompas, buzola a mapa

Kompas, buzola a mapa umožňují orientovat se v terénu i bez GPS. Základy orientace a práce s mapou by měl každý zálesák v pohodě zvládnout.

Ačkoliv význam orientace pomocí mapy a buzoly se nejspíš bude s ohledem na elektronické mapy postupně zmenšovat, rozhodně není od věci těmto tradičním orientačním pomůckám porozumět. Vědět, co mapa ukazuje a jak s její pomocí dojít na správné místo, to zálesák bezpochyby musí ovládat.

Mapa a busola
Mapa a buzola

Turistická mapa zobrazuje krajinu v takové měřítku, aby se podle ní dalo bez problému chodit po cestách i lesem.  Měřítko udává poměr, jak je skutečný terén na mapě zmenšen. Například měřítko 1 : 50 000 (časté měřítko dnešních turistických map) znamená, že jeden centimetr na mapě je ve skutečnosti 50 000 cm, tedy 500 m.  Všechny vzdálenosti na mapě tedy odpovídají skutečnosti v určitém zmenšení.

 

Vrstevnice

Terén znázorňují vrstevnice – kdybys rozřízl bramboru vodorovně na stejně silné plátky, bude okraj každého plátku vlastně vrstevnicí. Vrstevnici v terénu nenajdeš, je to jen pomocná čára na mapě, která spojuje body stejné nadmořské výšky. Podobně jako brambora je rozříznutý i každý kopec – tam je samozřejmě vrstevnic víc. Kartografové kreslí vrstevnice většinou po 10 výškových metrech, to je na mapě vždy upřesněno (můžeš se setkat i s pojmenováním ekvidistance).

Vrstevnice získáš, kdybys krajinu rozřezal na plátky a obkreslil okraje.
Vrstevnice získáš, kdybys krajinu rozřezal na plátky a obkreslil okraje.

Vrstevnice ukazují vrcholy kopců, hřebeny hor i údolí potoků. Čím blíž u sebe, tím strmější je svah. Nauč se hledat, kterým směrem svah vede, pomůžou ti potoky (od nich svah vždy stoupá) a svah ukazují také kóty na vrcholu kopců, od nich terén naopak zase klesá.

Husté vrstevnice znázorňují prudký svah kolem potoka Bylanka.
Husté vrstevnice znázorňují prudký svah kolem potoka Bylanka.

Podívej se také na mapové značky. Je dobré znát ty základní, ale ke čtení mapy vždy pomůžou vysvětlivky uvedené na každé mapě. Mapové značky památek, staveb, cest a turistických zajímavostí nejsou zobrazeny v měřítku, to by byly moc malé.

 

Jak mapu zorientovat

Když rozevřeš turistickou mapu, její horní okraj nastav na sever. Na mapě je skoro vždy sever na horním okraji a pokud výjimečně není, je to jasně vyznačeno. Kde je sever ti nejrychleji prozradí buzola nebo kompas.

Turistická mapa mívá sever na horním okraji.
Turistická mapa mívá sever na horním okraji.

Kompas je jednodušší z obou magnetických sourozenců a slouží jen ke zjištění světových stran. Předností buzoly je možnost nastavení azimutu a hlavně postupu podle něho.

Ve chvíli, kdy máš zorientovanou mapu, musíš najít, kde právě jsi. To se dozvíš, pokud znáš název místa, polohu rozcestí, sleduješ turistickou značku, nebo pokud najdeš výrazné body v okolí a zaměříš je na mapě. Když najdeš svoji polohu, můžeš pak podle mapy pojmenovat okolní vršky i vesnice a podívat se na terén, který tě čeká na další cestě. K určení směru trasy nebo cesty terénem slouží azimut.

Buzola
Buzola

Azimut

Azimut je úhel mezi severním směrem a směrem ke kýženému cíli (např. cesta přímo na východ má azimut 90°). Jediným číslem se tak dá určit, kudy se vydat z jednoho místa ke druhému. Pro práci s azimutem má buzola otočnou stupnici dělenou na 360º a různé systémy zaměření – od fosforeskujících šipek až po zrcátka s průhledy. Možná budeš zpočátku na azimut koukat trochu nejistě, ale po několika hrách už zvládneš cestu podle něho bez problémů.

Když máš azimut daný velikostí úhlu (například 38º), postupuj následovně. Na záměrné rysce v podélné ose buzoly nastav potřebný úhel (na obrázku už je 38º na buzole nastaveno). Následně otáčej buzolou tak, aby se sever kryl s magnetickou střelkou. Šipka buzoly ti ukáže směr, kterým máš vyrazit (např. z Brodu do Mýta na našem obrázku).

Určení azimutu
Určení azimutu.

Při práci s mapou nastavíš azimut na buzole stejně, pak stačí severní směr azimutu srovnat se severojižními linkami v mapě a dozvíš, se kam azimut z místa, kde stojíš míří (v tomto případě nemusí být střelka buzoly ani mapa zorientované k severu, buzola slouží jako úhloměr).

Když určuješ azimut z mapy, polož buzolu na mapu. Přitom propoj výchozí místo (na obr. Brod) a cílové (Mýto) záměrnou linkou se šipkou (je v ose buzoly a můžeš použít i hranu buzoly jako na obrázku) . Pak nasměruj otočnou stupnici na severní okraj mapy (na obr. je již naměřen azimut 38 stupňů). Ani tady magnetická střelka nehraje roli, buzola opět funguje jen jako úhloměr). Tím změříš azimut a teprve pak budeš otáčet celou buzolou, aby se sever na otočné stupnici kryl s magnetickou střelkou. Záměrná linka buzoly pak v terénu ukazuje skutečný směr cesty podle azimutu (v našem případě z Brodu do Mýta).

 

Texty Ostrova nápadů průběžně aktualizujeme, tento článek byl naposledy upraven 8/2019.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This