Měříme výšku, šířku, obvod

Zjistit výšku stromu či šířku řeky může být námětem hry, ale i opravdové potřeby zjistit, kolik měří nepřístupný objekt. Víte jak na to?

Měření výšky je oblíbená tábornická dovednost, která může být prakticky použita, pokud opravdu potřebujeme změřit konkrétní objekt.  Vylézt na strom je dost pracná metoda a také pokácet strom kvůli tomu, abychom ho změřili, není moc praktické. Existuje několik více či méně přesných metod, jak se dá výška změřit bez kácení. Nejjednodušší je, když se vedle stromu postaví někdo, jehož výšku známe a pak stačí z dálky odhadnout (pomocí nanášení jeho velikosti prstem nebo tužkou), kolikrát je strom vyšší než on. Výška je potom násobkem příslušné výšky figuranta.

Ke změření výšky běžného stromu je třeba mít odstup aspoň 10 m.
Ke změření výšky běžného stromu je třeba mít odstup aspoň 10 m.

Pokud je k dispozici metr, je přesnější metoda podobných trojúhelníků. K tomu postačí kromě metru už jen vhodná tyč nebo provázek. Podle obrázku je postup jasný. Trojúhelník oko – horní konec tyče – dlaň je podobný trojúhelníku oko – vrchol stromu – pata stromu. Proto je poměr a/b stejný jako poměr x/l. Na obrázku je a je výška části hole zakrývající strom, b je vzdálenost hole od oka, je vzdálenost od stromu, kterou můžeme změřit metrem. Výšku stromu x vypočteme podle vzorečku x = a/b . l a to s docela slušnou přesností. Jediné, co je třeba hlídat, je svislá poloha hole, která zakrývá strom – tam se každá odchylka projeví.

Výpočet můžeme ještě zjednodušit, když máme kolem stromu dost místa a zvolíme délku hole a stejnou s délkou ruky b. Potom najdeme místo, ze kterého se hůl přesně kryje s výškou stromu a pak nemusíme už nic počítat. Vzdálenost oka od stromu se přímo rovná výšce stromu.

Měření výšky stromu i šířky řeky je vždy založeno na výpočtu pomocí podobných trojúhelníků.
Měření výšky stromu i šířky řeky je založeno na výpočtu pomocí podobných trojúhelníků.

Podobným způsobem můžeme zjistit i šířku řeky nebo propasti, aniž bychom se namočili nebo propast museli přeskočit. Podle obrázku na břehu sestavíme podobné trojúhelníky a šířku řeky změříme. Výpočet je stejný (opět musíme ohlídat, aby úhly obou trojúhelníků byly stejné). Na našem obrázku jsme s výhodou zvolili poměr podobných trojúhelníků 10 ku 1 a v tom případě je šířka řeky x = 10 d.

Pro praktické použití mimo táborovou hru musí člověk s sebou neustále nosit metr, což není vždy reálné. ale existuje snadná pomoc. Ve výzbroji každého zálesáka by měla být uzlovačka. Postačí doma vzít metr a na uzlovačku vyznačit délku 1 m a délku 20 cm (uzlovačky bývají kolem 1,5 m dlouhé). Případně může vyznačit i 10 cm po jednotlivých cm. Z těchto rozměrů už je možné překládáním dojít ke změření všech potřebných vzdáleností.

Potřebujeme svinovací metr, někdy se hodí GPS, ale postačí i uzlovačka s vyznačenou vzdáleností 1 m.
Potřebujeme svinovací metr, někdy se hodí GPS, ale postačí i uzlovačka s označenou vzdáleností 1 m plus jeden kratší rozměr.

Na obrázku vidíte jednu takovou uzlovačku. Jen je třeba hlídat pružnost materiálu a pokud nejde o kožený řemínek nebo pevnou šňůru, je třeba rozměry vyznačit v tak napnutém stavu, v jakém budete měřit (tedy ne na položené uzlovačce ale na mírně napnuté).

Při měření stromů je kromě výšky důležitý i obvod stromu. I ten můžeme pomocí metru či uzlovačky snadno změřit. Obvod se měří ve výši 130 cm nad zemí. Údaj o obvodu stromu se zaznamenává u všech starých a památných stromů.

Změření výšky či šířky je při dodržení postupu celkem přesné. Doporučujeme „nakalibrovat“ si metodu na objektech se známou výškou (např. věž kostela nebo změřte vodorovnou vzdálenost dvou přístupných objektů, kde můžete měření zkontrolovat), aby člověk získal sebedůvěru.

Tato sekvoje měří bez pár cm 89 m (Kalifornie, USA).
Tato sekvoje měří bez pár cm 89 m, obvod kmene je 26 m. (Kalifornie, USA).

Někdy může být trochu problém změřit vzdálenost od měřeného objektu. K tomu se s výhodou dá využít GPS, která umí změřit vzdálenost měřeného místa a vašeho stanoviště (zvlášť při měření vzdálenějších objektů). Dá se tak změřit i výška hory či skalního útvaru a není nutné měřit vzdálenost od objektu třeba 300 m svinovacím metrem (pravda je, že v tom případě je možné změřit šířku řeky snadněji, ale to už je jiná záležitost). Ale ani bez GPS není nic ztraceno. Vzdálenost od stromu či skály změříme pomocí měření šířky (v tomto případě vzdálenosti od objektu) a dojdeme k uspokojivému výsledku, i když je sám objekt nepřístupný, nebo se nedá jednoduše změřit, jak daleko od něj měření výšky probíhá.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This