Přírodní lampička

Pokud chcete vyzkoušet jednoduchou lampičku, není to příliš složitá záležitost. Vše závisí na tom, kolik „nepřírodních“ pomůcek použijete.

Následující článek byl před delším časem napsán pro časopis Wampum Neskenonu a Ligu lesní moudrosti. Kamarád Hrom svolil k jeho převzetí pro Ostrov nápadů.

Přírodní lampička
Přírodní lampička z kamene a z ulity hlemýždě.

Posvítit si bylo odvěkou snahou našich předků. V jeskyních, kde žili nebo vytvářeli kresby pravěcí lidé, bylo nalezeno spousta kamenných lampiček z vápence nebo pískovce. Kamenné jsou také eskymácké lampy zvané koolik, vyrobené nejčastěji z mastku. U obyvatel severu je potřeba lampičky zvýšena dlouhotrvající tmou. Řada přírodních národů vyráběla lampičky z vypálené hlíny (hlínu dokonce není ani nutno vypalovat) a v mnoha koutech světa nalezneme další možné varianty lampiček.

Lampička z hlíny se objevuje u mnoha přírodních národů.
Lampička z hlíny se objevuje u mnoha přírodních národů.

 

Miska

Pokud máte trpělivost, můžete si primitivní lampičku sami vyrobit. Základem je vždy prohlubeň, ve které je tuk na svícení a dále je potřeba šikmá plocha, na které leží knot. Můžete použít cokoliv nehořlavého, kámen s prohlubní, lasturu, ulitu hlemýždě či hliněnou misku. Tyto všechny předměty, když se správně nakloní (u kulatých nejlépe posazením do hromádky písku), poslouží jako lampička. Jediné, co je třeba, aby materiál misky nebyl příliš porézní a aby vydržel teplotu hořícího knotu.

Knot ze suché trávy
Knot ze suché trávy hořel při pokusech bez problému a opakovaně mnoho hodin.

Důležité je, aby některá ze stěn nádoby tvořila nakloněnou rovinu, na které bude ležet hořící knot ponořený druhým koncem v palivu. Palivo po knotu vzlíná a knot tak může hořet trvale, pokud se palivo přiměřeně doplňuje.

Palivo

Jako palivo je možné použít jedlý rostlinný olej, sádlo, anebo třeba nevyškvařené sádlo (to byla moje náhrada pro tulení tuk při eskymáckých hrátkách) a další rostlinné i živočišné tuky. Je samozřejmě možné použít i speciální olej do lampiček. Nikdy nepoužívejte petrolej, naftu nebo dokonce benzín, tam hrozí nelibý pach a hlavně popáleniny nebo požár.

Využití výčka od ešusu
Využití víčka od ešusu.

Knot

Nejlépe je vyrobit si vlastní knot. Může být z libovolného rostlinného materiálu, nejlépe provázek z rozcupovaného lýka, ze suché trávy či z proužků bavlny (viz článek provázek). Báječným materiálem na výrobu knotu je také bělomech sivý (Leucobryum glaucum), který vytváří známé kypré polštáře. Na jednoduchý pokus postačí pramen vláken dlouhý asi 10 cm, který pořádně zakruťte. Po přeložení v půli vlákna sama vytvoří stočený provázek asi poloviční délky. Nevhodná jsou živočišná vlákna jako je vlna a palivo také nebude vzlínat ani po škvařících se umělých vláknech.

Z bělomechu sivého je možné udělat dobrý knot.
Z bělomechu sivého je možné udělat dobrý knot.

Svícení

Různá paliva mají různou výhřevnost a různou teplotu vzplanutí. Podle toho musíte přizpůsobit lampičku, chce to trpělivost, než knot vzplane. Také vzlínavost bude podle paliva a materiálu knotu různá a podle toho bude plamínek mít různou délku. Zmenšení plamene lze dosáhnout zvýšením hladiny paliva. Při doplňování paliva postupujte opatrně, abyste plamínek neutopili a nemuseli znovu zapalovat. Ale i při dostatečné opatrnosti se palivo ochladí a plamínek dočasně trochu pohasne.

Knot ze suché trávy
Knot ze suché trávy.

Plamínek na šikmé ploše bývá neposedný, můžete proto zkusit zasypat knot drobnými oblázky a upevnit ho mezi kamínky svisle ve středu nádoby, aby koukal z paliva jako knot svíčky. Taková lampička je pak náročnější na vzlínavost materiálu knotu a na výšce hladiny paliva, která více ovlivňuje velikost plamene.

Protože jde o otevřený oheň, platí jednoduché pravidlo. Hořící lampička nikdy nesmí zůstat bez dozoru, hořící knot snadno způsobí popáleniny a hliníkové víčko od ešusu, které dobře vede teplo, může propálit podložku. Na to vše dávejte vždy pozor.

Zkouška na víčku od ešusu nebo od kotlíku

Abyste měli motivaci k výrobě přírodní lampičky, zkuste si ji nanečisto na víčku od ešusu nebo na víčku od kotlíku. Podložte víčko, aby leželo šikmo, položte do něj knot a nalijte běžný stolní olej, například slunečnicový. Jednoduchý pokus vás naladí k další práci na pěkné přírodní lampičce.

Lampička ve víčku od kotlíku s několika knoty z  bělomechu sivého.
Lampička ve víčku od kotlíku s několika knoty z  bělomechu sivého.

Původní text najdete na webu www.woodcraft.cz .

Foto: Albert Minář a Jiří Červinka


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This