Táboření, tábornictví a zálesáctví

Jednoduché tábory se stany na podsadách jsou základem české tábornické tradice. Čím jsou tak výjimečné?

Tábornické dovednosti, hry a poznávání přírody na klasických stanových táborech má u nás velké zázemí. Stránky Ostrova nápadů nabízejí jak tradiční, tak i nové tábornické a zálesácké náměty a hry. Jsme přesvědčeni, že je důležité tuto tradici uchovat.

Předností táboření pod stany totiž byla a je blízkost k přírodě, výchova k samostatnosti, znalost a dovednost při práci se dřevem při táborových stavbách i při táboření samotném. To vše patří k znalostem, které u nás postupně tvořily mnohé organizace i spolky a v nich generace skvělých vedoucích, pedagogů a autorů.

Význam malých táborů nemizí ani v době počítačů. Tábornické zkušenosti tvoří významnou protiváhou pro svět displejů, mobilů a internetu. V tomto pojetí je tábornické a zálesácké umění věcí možná ještě lepší alternativou, než v dobách před nástupem internetu.

Nejde jen o tábornické znalosti – dovednosti a sociální zkušenosti, získané na táborech, se hodí v mnoha a mnoha životních situacích. Táborníci se naučí postarat se o sebe a to je velký zdroj sebedůvěry a jistoty.

Přínosem je i poznání sounáležitosti s přírodou, v tomto směru jsou účinnější tábory co nejjednodušší, jejichž vybavení samozřejmě pokrývá nutné hygienické požadavky, ale děti nejsou obklopeny civilizačními slupkami, které je izolují od přírodního světa po zbytek roku.

Zdá se, že ani postupující doba neznamená zásadní ústup tábornictví. Podle reprezentativního průzkumu ČRDM (Česká rada dětí a mládeže) bylo v roce 2016 na táborech u nás 230 000 dětí a přitom podíl malých a jednoduchých táborů nejenže neklesá, ale dokonce nepatrně roste. Převládají tradiční tábory s programem spojeným s pobytem v přírodě (85 % táborů). Zbytek (15 %) táborů je tzv. speciálních (program zaměřený na video, youtube, balet, jezdectví, paintball, atd.) či příměstských. Trend se pro rok 2017 nijak nezměnil.

Jako návdavek vyrůstají na táborech přátelství a kamarádství, která jsou tím opravdovější, čím lépe se táborníci poznají při hrách a při táborovém životě. Není tak neobvyklé, že se podaří něco jako malý zázrak, když se za pouhých pár týdnů na táboře vytvoří pevné kamarádské pouto, které překoná i neúprosný běh času.

Společné posezení u večerního ohně.
Společné posezení u večerního ohně.

Všichni, kterým se povedlo podobné tábory zažít nebo dokonce pomáhali při jejich přípravě, ti všichni si uvědomují, jak velký dar dostali. A pokud mohou v rámci svých možností pomoci podobnému projektu, jsou často ochotni přiložit ruku k dílu, aby se jejich zážitky mohly dostat i k dalším následovníkům. Také proto vznikl web Ostrov nápadů.

Táborové náměstíčko v roce 1981.
A stejné místo v roce 2015.

Přejme si, aby tábory přinášely sebedůvěru, tábornické znalosti, zážitky i kouzlo přátelství dalším generacím táborníků. Přispět k tomu může každý, kdo měl to štěstí, že mu vzpomínky na letní stanový tábor zůstaly ukryté v srdci.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This