Značky na stromech

Víte, co znamenají značky na stromech, které čas od času potkáte v lese? Víte, kdo je tam dal a proč?

Jistě jste si již sami všimli, že krom turistických značek jsou na stromech v lese i další značky, kterým třeba nerozumíte a neznáte jejich význam. Říkáte si, co jsou zač a kdo je tam dal. Některé z těchto značek mohou vypadat jako špatně namalované turistické značky, jindy jsou velmi odlišné. Některé jsou výrazné a viditelné z velké vzdálenosti, jiné jsou nenápadné.

Tyto značky na stromy umisťují nejčastěji lesáci, ale i jiné organizace, jako jsou myslivci, ochránci přírody, topografové, projektanti a někdy i vodohospodáři. Připravili jsme pro vás malého průvodce těmi nejčastějšími značkami.

Dva vodorovné pruhy znamenají oblast lesa se stejným porostem, lesníci je nazývají oddělení. Rozdělení je především podle stáří stromů. Podél hranic oddělení bývají často vedeny lesní cesty.

Prostorové rozdělení lesa, hranice oddělení.
Prostorové rozdělení lesa, hranice oddělení.

Menší dílce rozdělení lesa se označují jedním vodorovným pruhem.

Hranice dílce.
Hranice dílce.

Evidenční číslo oddělení lesa. Bývá nejčastěji na křižovatkách.

Číslo oddělení.
Číslo oddělení.

Stromy určené ke kácení jsou označovány tečkou. Většinou červenou barvou nebo neonovou. To aby v lese, kde je méně světla, byly dobře vidět. Jedná se o prořezávku nebo o výchovné zásahy.

Kácení
Kácení

Pro plošné kácení se neoznačují jednotlivé stromy, ale označí se pouze hraniční stromy čarami ve tvaru obráceného T.

Plošné kácení (zdroj LČR).
Plošné kácení (zdroj LČR).

K místu těžby je třeba dostat i těžkou techniku a linky na zpracování dřeva. Pro tyto účely se vytváří průseky, které jsou označovány šikmou čarou na krajních stromech.

Průseky.
Průseky.

Až dosud jsme představovali značky lesnické. Na závěr ještě jedna důležitá značka ochrany přírody.

Hranice chráněného území má svou značku, kterou je dobré znát. Na kůře stromu je jeden červený pruh a z vnější strany území je pod ním přimalován druhý pruh na polovině obvodu kmene. To umožňuje na první pohled zjistit, zda jste omylem nevstoupili do míst, kam se nesmí. Pokud vidíte dva pruhy, je vše v pořádku, pokud vidíte jen jeden pruh, jste už v chráněném prostoru.

Hranice chráněného území.) (zdroj LČR)
Hranice chráněného území (zdroj LČR).

Lesácké i další značky dávají správnému zálesákovi doplňkové informace o okolí a mohou pomoci jak při orientaci, tak při pohybu v lese.

Foto autor textu a Lesy ČR.

Související články


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This