Téma Oheň

Oheň znamená pro člověka mnohem víc než jen zdroj tepla. Oheň je od dávných věků nejdůležitějším pomocníkem všech, kteří trvale nebo dočasně pobývali v přírodě. Pro táborníky to platí samozřejmě také.

 

V našem tématu Oheň najdete články o roznícení ohně, o jeho udržování, a také o pravidlech, která platí u slavnostních i obyčejných  ohňů. Jsou připojeny i hry, které s ohněm souvisejí. U ohně jistě seděl každý a není velký problém naučit se udržovat hořící ohniště.  Přesto může být obrovský rozdíl mezi těmi, kteří na oheň umějí přikládat, a těmi, kteří ohni rozumějí. Téma Oheň má sloužit k tomu, aby se rozdíly mezi oběma těmito skupinami zmenšovaly, abychom k ohni přistupovali s respektem a uměli si vážit darů, které člověku přináší.Oheň

Současně máme prosbu na všechny táborníky. Lidé, kteří nikdy nepoznali posezení u ohně ani vážnost, která se k ohni váže, mají často sklon chovat se k ohni a okolo něj dost strašlivým způsobem. Nemusí to být zlý úmysl, prostě nikdy neměli možnost oheň blíž poznat. Nenechte se nikdy svést k podobným způsobům a chovejte se k ohni vždy s náležitou úctou.


Share This