Přines číslo

Pomůcky: kartičky s čísly
Orientační čas: 30 min

Vypátrejte a přineste kartičku s konkrétním číslem dříve než váš soupeř. Jednoduchá hra s hledáním, procvičující také paměť.

Tato hra je poměrně nenáročná na přípravu. Potřebujete k ní pouze malé kartičky s čísly, cca 2x tolik kartiček, než je hráčů. Kartičky označíme čísly 1,2,3,…počet kartiček. Kartičky je vhodné umístit do rozštípnutých klacíků, aby neležely přímo na zemi. S jejich přípravou mohou pomoci sami hráči, aspoň si potrénují práci s nožem (každý připraví dva rozštípnuté zašpičatělé klacíky).

Klacíky s kartičkami rozmístíme (zapícháme do země) v poměrně malém, ale ne úplně přehledném území (např. kruh o poloměru cca 50 m v mírně zarostlém lese).

Hráče rozdělíme do dvou družstev, které budou soupeřit proti sobě.

Všichni hráči dostanou na začátku čas asi 5 minut na to, aby si území prošli a snažili se zapamatovat, kde které číslo je. Pak již začíná samotná hra.

Každé družstvo vytvoří frontu na startu. Vždy na povel vedoucího vybíhá dvojice hráčů (z každého družstva jeden) a jejich cílem je nalézt dříve než soupeř konkrétní číslo, které vedoucí zadá (vykřikne ho jako startovní povel). Družstvo, jehož hráč našel a přinesl požadované číslo, získává bod. Oba hráči se zařadí na konec své fronty a na řadě je další dvojice a další číslo.

Vyhrává družstvo, které má na konci více bodů.

Je vhodné, aby si vedoucí odškrtával na papíru čísla, která již požadoval (aby nechtěl přinést číslo, které již v území není).

Dá se vymyslet mnoho různých variant této hry. Na kartičkách mohou být místo čísel různé obrázky, pak se dá hra doprovodit i pěknou legendou.

Jedna z variant hry, místo kartiček použijeme nafouknuté balónky, které hráči propichují.
Jedna z variant hry, místo kartiček použijeme nafouknuté balónky, které hráči propichují.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This