Zasláním jakéhokoli obsahu redakci OstrovNapadu.cz  prostřednictvím tohoto formuláře či jinou formou (např. emailem) souhlasím s jeho užitím provozovatelem. Provozovatel má právo zaslaný obsah libovolně upravovat a dále šířit.

Je-li zaslaný obsah autorským dílem, prohlašuji, že jsem držitelem autorských práv k tomuto dílu, a poskytuji tímto provozovateli oprávnění dílo libovolně upravovat, šířit a poskytovat podlicence k jeho užití.

Provozovatel důrazně žádá uživatele, aby respektovali cizí autorská práva.