Výpal keramiky v přírodě je sice náročnější, ale o to zajímavější tábornická dovednost. Horizontální pec je pro větší výrobky dostatečně dobrou a současně relativně dostupnou možností výpalu v