Stavba horizontální keramické pece

Výpal keramiky v přírodě je sice náročnější, ale o to zajímavější tábornická dovednost. Horizontální pec je pro větší výrobky dostatečně dobrou a současně relativně dostupnou možností výpalu v přírodě.

Výhodou horizontální pece je snadnější možnost ohlídat šetrný průběh výpalu. Jízek nad topeništěm keramiku chrání před tepelnými rázy, které zvláště v začátku výpalu mohou způsobit popraskání vypalované keramiky.

Řez horizontální pecí
Řez horizontální pecí.

Stavba pece zabere většinou několik dní. Je třeba získat dostatek dřeva na konstrukci pece i na  topení a větší množství hlíny. Konstrukce horizontální pece spočívá hlavně ve výstavbě klenby nad zahloubenou částí pece. Nejdříve je třeba najít vhodné místo pro stavbu pece. Nejlepší umístění je v mírném svahu, kde půjde dobře vykopat zahloubená část pece a ušetří se také velká část zadní a boční klenby. Pec je třeba orientovat topeništěm k převládajícímu směru větru a základy prokopat tak, aby k topeništi byl dobrý přívod vzduchu, což výrazně pomáhá k dobrému průběhu výpalu.

Vlastní pec má zhruba obdélníkový půdorys, kde v horní zahloubené části je vyvýšené místo, kde jsou při výpalu naskládané nádoby, pak následuje jízek (schod) a topeniště s mírnou prohlubní. Klenbu můžeme vytvořit buď překladem z kamenů, které zamažeme jílovitou hlínou, nebo uděláme kostru z lískových prutů, které posléze opět obalíme jílovitou hlínou.

Jílovitá hlína pro stavbu pece nemusí být nijak jemná, čistá ani zbavená drobných kamínků. Je však třeba ji řádně zpracovat s vodou do mazlavé konzistence vhodné k zamazávání či obalování prutů kostry. Nejlépe se to dělá šlapáním bosýma nohama, což je současně výborná masáž pro nohy.

Horizontální pec s kamennou klenbou
Horizontální pec s kamennou klenbou.

Kamenná konstrukce má oproti hliněné nevýhodu ve větším odvádění tepla při výpalu, což souvisí i s větší spotřebou dřeva. Pokud zvolíme prutovou konstrukci klenby, postupujeme tak, že základní pruty ohýbáme a zapichujeme země po obvodu pece. Takto vzniklou kostru dále zahušťujeme proplétáním dalších prutů. Pruty roštu pak obalujeme hlínou, do které je možné přidat předem namočené seno či trávu, hlína pak lépe drží na konstrukci pece. Nejprve obalíme křížení prutů, hlínu přitlačujeme co nejpevněji, aby neopadávala ani neodstávala od kostry. Pokud budou pruty obalené špatně, vyhoří dříve než se klenba vypálí a klenba se propadne. Po mírném zaschnutí vyplníme zbytek klenby mezi křížením prutů.

V zadní horní části pece necháme otvor pro komín. Musí být tak velký, aby jím šly do pece naložit nádoby. Při výpalu ho pak částečně zakryjeme kamenem. Tím je stavba pece hotová. Hotovou pec necháme pár dní prosychat a občasným mírným zatopením schnutí pomáháme. Pec nemusí být před výpalem úplně proschlá, ale v tom případě musíme začít s výpalem hned po založení keramiky, aby výrobky nenatáhly vlhkost.

Galerie – stavba a výpal v kamenné horizontální peci


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This