Příprava přírodní keramické hlíny

Připravte si přírodní keramickou hlínu podle oddílu experimentální archeologie Mamuti.

Článek je výňatkem z knihy Výpravy do přírody, ve které jsou popsány zážitky z výprav oddílu Rysů a jejich vedoucího Zubra.

Podle Mamutů není nutné používat průmyslově zpracovanou hlínu na výrobu pravěké keramiky, dokonce je z hlediska autentičnosti mnohem lepší používat surovinu přírodní. Můžeme ji získat prakticky všude, kde jsou jílovité půdy. Přírodní keramická hlína musí být jílovitá s určitou příměsí písku nebo jiného ostřiva, které snižuje plasticitu.

Mamuti nakopou jílovitou hlínu v místě, kde není mnoho organických příměsí, a nechají co nejdéle odležet (na tábořišti leží venku na dešti po celý rok, což se projeví na kvalitě, ale není to nezbytné). Čím déle je vystavena vlivu počasí, tím menší je nebezpečí popraskání vyrobených nádob. Před použitím hlínu důkladně prohnětou jako těsto na knedlíky. Větší množství rozšlapávají nohama, což je moc dobrá zdravotní kúra pro kůži na nohou. Obsahuje-li hlína hodně jílovitých složek, přidají do jílu trochu jemného písku. Poměr je daný spíš zkušenostmi, než přesnými čísly.

Příprava hlíny šlapáním
Příprava hlíny šlapáním, to je úděl přírodních keramiků.

Pokud si chtějí hlínu prověřit před použitím, uhnětou na zkoušku malou destičku velikosti tenké krabičky od sirek, usuší ji a vypálí v ohništi. Přitom měří rozměry destičky po zhotovení, po usušení a po vypálení. Jestliže celkové zmenšení přesáhne 20 %, přidají do hlíny jemný říční písek na ochranu před popraskáním výrobků při sušení a výpalu.

Zpracovaná hlína se uchovává vlhká, zabalená tak, aby nevysychala. K použití je připravena nejlépe dva tři týdny po prohnětení, v případě potřeby je možné použít ji kdykoliv.

 


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This