Den trifidů

Pomůcky: dle vymyšlených úkolů
Orientační čas: 3 hod

Znáte sci-fi knihu Den trifidů? Většina lidí na Zemi oslepne a žijí v koloniích vedených několika vidoucími. A právě to si vyzkoušíte v této náročné hře.

Hra na motivy známé knihy Den trifidů od J. Wyndhama. Hraje se na družiny, v každé družině by mělo být max. tak 5-6 hráčů. Hráči mezi sebou zvolí jednoho vůdce. Pouze vůdce vidí, ostatní v družině jsou slepí (mají pevně zavázané oči šátkem).

Den trifidů - slepá družina
Den Trifidů – slepá družina.

Cílem družiny je co nejrychleji obejít stanoviště v širším okolí tábora (jejich polohu předem znají), splnit na nich zadané úkoly a poté se vrátit zpět do tábora. Slepí členové družiny se mohou držet za ruce nebo se chytit švihadla či provazu. Všichni dělají vše poslepu, jediný kdo vidí je vedoucí. Ten ale může ostatní pouze navigovat, nesmí se jich dotýkat, ani jim jinak pomáhat. S jedinou výjimkou, může mít u pasu přivázaný provaz nebo šátek, pomocí kterého ostatní vede při přesunech mezi úkoly.

Úspěch celé hry závisí na schopnostech vůdce navigovat ostatní. Je proto dobré povolit vůdce během hry např. max. 2x vystřídat – hra se pak nezasekne, pokud družina zvolí vůdce špatně.

Hra také závisí na poctivosti hráčů a jejich přiznání, když začnou vidět. Je dobré zdůraznit v pravidlech, že pokud někomu padá šátek, řekne vedoucímu a ten mu ho může znovu uvázat.

Je také potřeba vyřešit pravidlo, když se dvě družiny potkají u úkolu. Obvykle řešíme tak, že právo plnit úkol první má ta družina, která byla celá u úkolu jako první. Druhá musí počkat, nebo jít jinam. Je také možné stopovat ztracený čas. Nejlepší je umístění stanovišť s úkoly do kruhu, aby každá družina mohla začít na jiném stanovišti.

A jaké úkoly mohou slepí hráči plnit? To záleží na vaší fantazii, na fotkách najdete několik příkladů.

Projít provazovým bludištěm a nedotknout se provázku - kdo se dotkne, jde na začátek
Projít provazovým bludištěm a nedotknout se provázku – kdo se dotkne, jde na začátek.
Přes potok
Přes potok.
Přes provazový most
Přes provazový most.
Podlézt pod překážkou.
Zapálit oheň a nasbírat na něj chrastí
Zapálit oheň a nasbírat na něj chrastí.
Roztřídit hřebíky
Roztřídit hřebíky.
Sníst zavěšené jídlo
Sníst zavěšené jídlo.
Přeskočit poslepu překážku
Přeskočit poslepu překážku.

 

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This