Obrana kaňonu

Pomůcky: Lana, prádelní šňůry, kolíky, šátky, pašované zboží
Orientační čas: 1,5 hod

Jedna družina vybuduje v lanovém kaňonu obranná stanoviště, která obsadí slepí obránci a druhá se snaží tímto kaňonem propašovat co nejvíce zboží.

V lese je pomocí lan vytyčený kaňon. Ten obsadí družina obránců. Každý obránce si v kaňonu vybere místo, kde je na začátku hry přivázán na krátké lanko zakotvené do země (může se pohybovat jen tam, kam mu lanko dovolí).  Obráncům jsou zavázány oči. Druhá družina pašeráků pronáší tímto kaňonem zboží. Jakmile se jich dotkne slepý obránce, musí jít znovu na start.

Pro tuto hru nejprve připravíme kaňon. Vytyčíme ho lany v lese, lana napneme mezi stromy po obou stranách kaňonu. Měl by mít délku cca 50-100 m. Kaňon se může různě klikatit, rozšiřovat a zužovat. Šířka je důležitá (viz další pravidla), nemá smysl dělat ho moc široký (místo pak nejde bránit) ani příliš úzký (bráněným místem nelze projít).

Hrají proti sobě dvě družiny, jedna v roli obránců, druhá v roli pašeráků. Po skončení kola si družiny role prohodí.

Obránci mají určitý čas (max 15 min), aby se rozestavili po kaňonu. Na zvolené místo se obránci zatluče do země kolík, ke kterému je přivázaná prádelní šňůra s očkem (držátkem). Délka šňůry je cca 1 m. Této šňůry se obránce musí po celou dobu hry jednou rukou držet. Obráncům se před hrou zaváží oči šátkem.

  • Když se obránce pustí šňůry, vypadává (jeho místo zůstane nechráněné).
  • Dva obránci na sebe nesmí dosáhnout – kontroluje se při rozmísťování obránců.
  • Kaňon by ve většině míst neměl být širší než je dosah jednoho obránce.
  • Kaňon by neměl být nikde tak úzký, aby šel ubránit bez pohybu obránce.
  • Kolík na který se přivazuje šňůra by měl být zatlučen ideálně až do země, aby se o něj nikdo (hlavně obránce) nezranil.

Připravený obránce

Pašeráci se pak snaží procházet kaňonem od startu do cíle. Cestou pronášejí zboží (cokoliv – lístečky, šišky, míčky,…). Pokud pašerák projde úspěšně celou trasu, vhodí na konci zboží do připravené nádoby a jde znovu na start (nikoliv kaňonem, ale okolo). Je-li chycen obráncem (tj. obránce se ho dotkne), opouští kaňon a i se zbožím jde znovu na start (kolem kaňonu, aby nepřekážel). Pašerák se také nesmí dotknout okrajových lan kaňonu (ani vykročit za ně). Čas na pašování nastavíme také na cca 15 min, po skončení se spočítá, kolik dokázali pronést zboží. Družiny si pak své role vymění.

Varianty hry

Alternativně je možné do kaňonu umístit různé překážky (přeskoč kládu, přelez štafle, podlez,…). Jednak ozvláštní trasu, jednak při jejich překonávání pašeráci způsobí hluk a upozorní tak na sebe obránce. Obránce musí umístit své stanoviště tak, aby se nedotýkalo překážek (tj. při překonávání překážek mne nikdo nemůže chytit).

Fotografie jsou z varianty pro menší děti. Obránce dělají vedoucí, odpadá střídání a volení pozic obránců (ty jsou určeny při přípravě hry)

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This