Pony Express

Pomůcky: Viz. popis hry
Orientační čas: 4 hod

Cílem tříčlenných týmů je přepravit co nejrychleji poštu na vzdálenost  70-100 km. Hráč, který právě nese poštu, musí jít pěšky. Ostatní smějí využívat hromadnou dopravu. Hra je nejen o vytrvalosti, ale také o dobrém plánování.

Pony express

Pony Express byla kurýrní služba, která v letech 1860–61 přepravovala poštovní zásilky z východního pobřeží USA na pobřeží západní. Osamělí jezdci na koních denně riskovali své životy, aby co nejrychleji přepravili poštovní zásilky.

Hledáme odolné mladé muže štíhlé postavy, dobré jezdce, ochotné denně riskovat smrt. Přednost dáváme sirotkům. 25 dolarů týdně. Hlaste se u Overland Pony Express.
Náborový leták :Hledáme odolné mladé muže štíhlé postavy, dobré jezdce, ochotné denně riskovat smrt. Přednost dáváme sirotkům. 25 dolarů týdně.

Hra

Na téma Pony Expressu jsme vymysleli  poměrně náročnou celodenní hru určenou pro 3členné týmy starších hráčů. Hra je složitější na organizaci a od jednotlivých týmů vyžaduje krom vytrvalosti také podrobné plánování a vzájemnou koordinaci.

Pony Expressu proběhlo několik ročníků a vítězství v něm bylo vždy velmi ceněno.

Jezdci vybíhají na trasu.

Základní pravidla

Soutěže se účastní tříčlenné týmy. Cílem týmu je co nejrychleji přepravit poštu ze startu do cíle.

Poštu nese vždy jeden člen týmu. Ten se může pohybovat pouze pěšky, jít, běžet, plazit se atd.  Poštu může kdykoliv předat dalšímu členu v týmu (vystřídat se).

Ostatní členové týmu, kteří zrovna nenesou poštu, smějí k přesunům využívat hromadnou dopravu (MHD, vlaky, autobusy). Žádné další způsoby dopravy nejsou povoleny.

Na startu musí být všichni členové týmu a čas se v cíli stopne ve chvíli, kdy dorazí jezdec nesoucí zprávu. Zbývající členové týmu musí do cíle dorazit také, a to nejpozději 5 hodin od doručení zprávy.

Soutěží se ve dvou kategoriích, Hard a Soft, každá kategorie má svého vítěze. Tým se rozhodne, ve které kategorii chce soutěžit.

Kategorie Hard:
Tým nesmí během hry využívat mobilní telefony, komunikace mezi členy je buď přímá, nebo prostřednictvím psaných vzkazů.

Není povoleno používat žádné elektronické navigační pomůcky, ani vzdálený přístup (sms, internet v mobilu) k informacím o dopravě. Není povolena žádná podpora mimo tým (poskytování informací o spojení apod.)

Kategorie Soft:
V této kategorii je povoleno využívat jakékoliv pomůcky pro komunikaci i navigaci. Je možné využívat spolupracovníky mimo tým.

Připravené obálky s poštou
Připravené obálky s poštou.

Organizace hry

Hra je náročnější na organizaci. Organizátor  by měl zajistit:

  • včasné vyhlášení trasy závodu (viz dále), aby týmy měly dostatek času na plánování své cesty,
  • základní zabezpečení – tj. alespoň to, že bude po celou dobu hry na telefonu a všichni účastníci budou mít s sebou mobily, kdyby se něco stalo,
  • auto – jednak pro převoz věcí (spacáky, batohy) ze startu do cíle a jednak pro případ nějaké krize na trase,
  • vhodné je občerstvení v cíli a nějaká ta cena pro vítěze.
Organizátorské zázemí
Organizátorské zázemí.

Trasa závodu

Délku trasy zvolíme dle očekávaného výkonu závodníků. My jsme používali trasy v rozmezí 70 – 100 km. Již při návrhu trasy by měl organizátor myslet na to, zda je reálné se po této trase pohybovat pomocí hromadné dopravy – což je klíčové pro efektivní střídání v týmu. Vhodné je začít ve větším městě (v našem případě Praha), kde díky MHD mají závodníci na začátku mnoho možností, kudy trasu vést. A dále je vhodné trasu alespoň přibližně směřovat podél nějaké výraznější vlakové či autobusové linky.

Plánování v týmu

Klíčové pro úspěch týmu v této hře je správné plánování (v kategorii Hard). Vše musí být promyšleno dopodrobna předem, tedy odkud, kdo kam běží, komu předává obálku, kdy tam musí být, jakým spojem se dostane na místo další předávky atd…. Vhodné je mít připraveny i krizové scénáře (co když nestihnu tento spoj, …).

Nejjednodušší strategie je rozdělit trasu na třetiny, kdy každý člen týmu uběhne v kuse cca 30 km, předá poštu dále a pak nějak dojede do cíle.

Málokdo z nás měl ale schopnost uběhnout naráz 30 km, proto jsme volili častější střídání po menších vzdálenostech. Optimální se ukázalo, aby každý z týmu běžel dvakrát nebo třikrát. To ovšem vyžaduje mnohem složitější přesuny hromadnou dopravou mezi jednotlivými etapami. Vše musí dobře navazovat,  někdy je skoro nemožné trasu naplánovat vhodně a bez časových ztrát.

Ukázka reálného rozdělení trasy v teamu
Ukázka reálného rozdělení trasy v týmu.

Podrobná pravidla

A pro zájemce přikládáme i podrobná pravidla, která jsme používali:

Start závodu

Start (vyběhnutí na trasu)  by měl probíhat brzy ráno, obvykle jsme startovali v 6:00.

Na startu je možné odevzdat věci, které si chtějí hráči nechat odvést do cíle (spacáky, oblečení,…).

Na startu musí být přítomni všichni členové týmu.

Cíl

Jakmile je zpráva doručena do cíle, stopne se týmu čas. Zbývající členové týmu musí do cíle dorazit také, a to nejpozději 5 hodin od doručení pošty. V případě, že přijdou později, přičte se k času týmu doba, o kterou se opozdil poslední dorazivší člen týmu nad pětihodinový limit.

Tým

Maximální počet členů týmu jsou 3. Může jich ale být i méně. Týmy musí předem odevzdat konečný seznam členů týmu, jméno, příjmení, věk a platný mobil.

Pošta

Poštu, kterou je nutno přepravit do cíle, bude představovat obyčejná zapečetěná malá obálka. Tu týmy obdrží na startu a v cíli ji musí předat ve „slušném stavu“ (tj. neroztrhanou, nepropocenou, nepřeloženou a dopis uvnitř musí být čitelný).

Poštu musí mít u sebe vždy jeden člen týmu. Není možné ji někde odložit, mezi členy týmu musí být předávána z ruky do ruky.

Cesta

Jezdec, který nese poštu, se musí pohybovat po svých (chůze, běh). Může volit jakoukoliv trasu, ale je zakázáno pohybovat se po dálnicích. Tyto  nesmí ani přecházet, pouze po oficiálních přechodech, nadjezdech apod.

Doprava

Členové týmu, kteří nenesou poštu, smějí k přesunům využívat hromadnou dopravu. Konkrétně jde o MHD, vlaky a autobusy. Žádná jiná doprava (auto, autostop, kolo, brusle, parník….) není povolena. Při nastupování a vystupování  je možné využívat pouze oficiálních zastávek.

Kategorie Hard

Tým nesmí využívat telefony, komunikace mezi členy je buď přímá, nebo prostřednictvím psaných vzkazů.

Není povoleno využívat žádné elektronické navigační pomůcky ani vzdálený přístup (sms, internet v mobilu) k informacím o dopravě.

Není povolena žádná podpora mimo tým (poskytování informací o spojení apod.).

Jedinou výjimku k předchozímu bodu tvoří vlakové a autobusové nádraží, kde je možné zeptat se na spojení.

Není povoleno využívat žádná elektronická zařízení k uložení informací (mapy, offline jízdní řády,…).

Je možné mít s sebou tištěné/psané poznámky, plány, mapy, jízdní řády atd..

Pokud tým v kategorii Hard poruší některé z omezení pro kategorii Hard, přechází automaticky do kategorie Soft a může hru dokončit v této kategorii.

Pro běžce jsou vhodné reflexní vesty, často se běží po silnici.
Pro běžce jsou vhodné reflexní vesty, často se běží po silnici.

 

Jídlo a věci na cestu

Veškeré vybavení si tým nese od startu s sebou. Pouze jídlo a pití je možné cestou koupit.

Bezpečnost

Týmy se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Soutěžící mladší 18 let musí mít písemné svolení rodičů, které odevzdají při startu.

Důrazně doporučujme používat reflexní vestu pro pohyb na silnicích.

Pro pohyb v noci jsou doporučená cyklistická blikátka (vzadu červené, v předu bílé – čelovka)

Každý musí mít s sebou mobilní telefon, své číslo nahlásí při startu. Soutěžící také dostanou číslo organizátorů, na které mohou volat v případě problémů.

Legendární Pony Express

Legendární Pony Express se v roce 1860 proslavil jako 3000 km dlouhé poštovní spojení mezi státy Missouri, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Utah a Nevada s cílem v Kalifornii. Jezdci jezdili tryskem a střídali koně po cca 20 km. Nejrychleji dokázali poštu přivézt do Sacramenta v Kalifornii za 7 dní a 17 hodin (poštovním dostavníkům to trvalo 3 měsíce). Neuvěřitelné je, že Pony Express fungoval pouze rok a půl (ztratil smysl po zavedení telegrafického spojení na podzim roku 1861), přesto si získal obrovskou popularitu a stal se legendou Divokého Západu.

Počet komentářů: 2

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This