Použij tři smysly

Pomůcky: šátek, papír, tužka
Orientační čas: 20 min

Pocitové hříčky navozují atmosféru prožitku a jejich cílem je především pozitivní naladění. Vyzkoušej, jak umíš použít tři ze svých pěti smyslů, především hmat, ale také čich a sluch.

Hrajeme v přírodě na místě, kde je dost možností najít různé typy přírodnin. Například na okraji lesa můžeme najít šišky, větvičky, kameny, kůru, suché jehličí, suché listy, žaludy, bukvice apod.

Poznej přírodniny bez použití zraku.

Rozdělte hráče do dvojic, ke hře potřebují šátek, papír a tužku. Jeden z dvojice si zaváže oči šátkem a druhý ho dovede dostatečně daleko od začátku hry, aby „slepý“ neměl místo v paměti. Poté se posadí a má čas zhruba pět minut na prozkoumávání přírodnin kolem sebe.

Spoluhráč mu podává postupně konkrétní předměty, hráč je může ohmatat, očichat a případně na ně poklepávat. Nemá tedy k dispozici zrak, což je hlavní zdroj informací, ale ani ochutnávání není dovoleno. Jakmile hráč přírodninu prozkoumá, pokusí se určit, co to je. A to tak přesně, jak jen dokáže.

Úkolem spoluhráče je dohled nad bezpečností hry, dále vyhledává a podává přírodniny k určení a také zapisuje kamarádův názor a připojí skutečnost. Po cca pěti minutách, nebo po pěti odlišných přírodninách, případně po vyčerpání možností hráč šátek rozváže a porovná své řešení se skutečností.

Poté si oba hráči role vymění. Hra není nijak bodovaná, jde jen o to, vnímat své okolí jinak, než očima. A přesvědčit se, jak důležitý je pro člověka zrak.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This