Státní vlajka na táboře

Česká státní vlajka oslavila 30. března 2020 výročí sto let od svého vzniku. Víte, jak má státní vlajka být vyvěšena a jak se k ní chovat na letním táboře?

Česká státní vlajka patří mezi státní symboly a jako takové jí patří respekt a úcta, kterou bychom měli dodržovat i na letním táboře. Současná podoba vlajky byla navržena a schválena téměř dva roky po vzniku samostatného Československa, přesně 30. března 1920. Po zániku Československa a vzniku České republiky dne 1. ledna 1993 byla stejná vlajka přijata jako státní symbol nové republiky.

Snad každý ví, že se vlajka vyvěšuje tak, že bílý pruh je vždy nahoře. Pokud je vlajka svisle, má být bílý pruh vlevo z pohledu pozorovatele. Je dobré si pamatovat, že bílé barvě patří čestné místo, které je vždy nahoře nebo ve svislé poloze vlevo, jako když čteme zleva doprava.

Jak je to při nesení vlajky ke stožáru? Vlajka se nosí modrým klínem vpředu a bílou barvou vlevo podle stejného klíče čestného místa. Tento výklad ale není jednotný, některé složky státních orgánů mohou mít vnitřní předpisy, které se v tomto liší. Bývá také zvykem, že státní vlajku nesou čtyři vlajkonoši napnutou ve výši ramen za čtyři rohové cípy. A při připínání na vlajkové lanko stožáru by se žádný cíp vlajky neměl dotknout země.

Ještě si zapamatujte, že při skládání vlajky by se čestná bílá barva neměla nikdy ušpinit. Proto se státní vlajka skládá podle obrázku nejprve napůl po délce bílou barvou nahoru a poté napůl tak, aby červená barva tu bílou úplně skryla. Vlajka má na být na noc složená a podle táborových možností umístěna na bezpečném místě, aby ani v noci nedošlo k žádné újmě na důstojnosti.

Při vztyčování vlajky stojí táborníci v pozoru, hledí na vlajku a měli by tu chvilku vydržet bez odhánění hmyzu a bez pohybu. Muži by měli sejmout pokrývku hlavy, vojáci místo toho salutují, skauti zdraví skautským pozdravem. Vlajka by se neměla při vztyčování ani spouštění zastavovat, vzhůru letí rychle, při spouštění je pohyb pomalejší. Při vztyčování může znít státní hymna, při spouštění například večerka.

Stále se odvoláváme na důležitost barev. Odkud se pořadí důležitosti bere? Má původ ve státním znaku, kde nejčestnější je stříbrná barva českého lva, tu představuje bílá barva vlajky. Červená je barva štítu pod českým lvem a konečně modrý klín značí Moravu. Dobrou pomůckou pro zapamatování důležitosti barev je pořadí podle abecedy bílá, červená a modrá. Tahle pomůcka platí jak při vyvěšování státní vlajky, tak při připínání trikolóry.

Pravidlo pořadí důležitosti barev platí i u bíločervenomodré trikolóry, u které se chybuje mnohem častěji. Ve směru shora nebo zleva z pohledu pozorovatele má česká trikolóra mít vždy pořadí barev bílá, červená a modrá (viz pomůcka pořadí barev podle abecedy). U trikolory bývá častá záměna české a ruské, která má v návaznosti na ruskou státní vlajku jiné pořadí barev: bílá, modrá a červená.

Podle typu tábora jsou samozřejmě pravidla při vztyčování vlajky odstupňována. Ne vždy třeba nosí vlajku ke stožáru čtyři vlajkonoši. Oblečení k nástupu by mělo být stanoveno také s ohledem na úctu k vlajce, například oddílový kroj, slavnostní košile nebo minimálně alespoň čisté oblečení.

Vlajka při slibu

V komentářích se objevil dotaz, v jaké poloze se má držet státní vlajka pokud se na ni přísahá při slibu a je potřeba se jí dotknout. Předpokládáme, že je myšlen skautský slib, a proto jsme požádali o vyjádření, které nám poslal koordinátor výchovných zpravodajů Junáka, Jaroslav Petřík – Australan (za odpověď moc děkujeme a přebíráme ji v plném znění):

Zákon o užívání státních symbolů tento případ nijak neupravuje. Nicméně dle zásady „užití státní vlajky vhodným a důstojným způsobem“ doporučuji následující: 
  • Nejlépe je státní vlajka přinesena ke slibovému táborovému ohni připevněná k žerdi. Vlajku přináší vlajková četa za pozoru a skautském pozdravu všech přítomných. Na žerdi je vlajka připevněná stejně, jako na stožáru (modrým klínem k žerdi, bílou stranou nahoru). Vlajkonoš stojí v během slibu v pozoru, žerď má opřenou o botu, drží ji před sebou v natažené paži, slibující se dotýká volně splývajícího cípu vlajky. 
  • Pokud nemáte žerď, příp. je vaše vlajka pro žerď příliš velká, je možné ji držet volně v rukou. V takovém případě vlajková četa přináší státní vlajku složenou (vlajkonoš ji nese na předloktích před tělem), následně vlajková četa vlajku rozloží a drží ji stejně, jako kdyby byla na stožáru (tzn. bílou stranou nahoru, modrý klín je při čelním pohledu vlevo). Zpravidla drží vlajkou dva členové vlajkové čety – jeden drží modrobílý cíp a druhý bílý cíp. Tzn. vlajka je ve stejné poloze jako při věšení vodorovně. 
  • Polohu vlajky při věšení svisle (modrým klínem nahoru, bílou stranou vlevo při čelním pohledu) je možné použít pouze, pokud máte tak malou vlajku, že její delší strana nedosáhne od rukou vlajkonoše až k zemi. V takovém případě může vlajku držet jeden vlajkonoš dvěma rukama. Zpravidla však užíváme vlajky větší, příp. jsou vlajkonošem malé děti, proto toto užití nepředpokládáme. 
  • Po celou dobu je třeba zaručit, aby se vlajka nedotkla země — proto je třeba si předem dle rozměrů vlajky rozmyslet a nejlépe i nacvičit, jak vlajku budete přinášet, příp. rozkládat, skládat, držet a zase odnášet. 

Tolik podrobné vysvětlení, jak se to má s vlajkou při skautském slibu. Děkujeme za podnětný dotaz i za pečlivé objasnění.

Podle citu a možností náleží státní vlajce vždy dostatečný respekt. Je třeba si uvědomit, že jde o národní symbol, za který mnoho skvělých lidí obětovalo cenu nejvyšší. Svým přístupem vzdáváme úctu jak státní vlajce, tak všem, pro které pojem vlast znamenal víc než život.

Texty Ostrova nápadů průběžně aktualizujeme i podle připomínek čtenářů, tento článek byl naposledy upraven 5/2023.


Počet komentářů: 2

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This