Dobíjení na CVVZ

Znáte Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností? Rádi bychom před koncem roku připomněli listopadovou CVVZ v Šumperku, protože účast na ní má přesah i do roku 2018.

Když budete hledat heslo CVVZ na wikipedii, najdete následující definici: Celostátní vzájemná výměna zkušeností je největší akcí tohoto druhu, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech pracujících s dětmi a mládeží.

Právě taková CVVZ se konala letos v Šumperku. Kdo setkání zná, tak ví, že jde o mimořádně inspirativní víkend. Stručně pro představu všech ostatních jde o to, že jsou připraveny přednášky pro vedoucí všeho druhu od mnoha lektorů a každý účastník se přes web předem přihlásí na to, co ho nejvíc zajímá.

Podobně tomu bylo i letos ve dnech 16. – 19. listopadu v Šumperku. Také Ostrov nápadů přispěl k tábornické části CVVZ třemi přednáškami s různou mírou zapojení účastníků. Od stručné inspirace pravěkými náměty pro táborový program, přes praktické zkoušení dovedností od provázku až po lampičku či vázané stavby, až k čistému workshopu, na kterém si účastníci zhotovili pravěký keramický koflík. Byla to zajímavá zkušenost.

Ale na CVVZ nejsou jen praktické dovednosti, dozvíte se mnoho i o hrách, o přípravě schůzek i táborů, o výtvarných technikách, o zkušenostech s vedením oddílů i táborů, o přírodě. Je toho mnoho. Letos dorazilo 575 účastníků a k tomu připočtěte 107 lektorů. Klobouk dolů před pořadateli, kteří museli všechny ubytovat, nakrmit a také organizačně zajistit více než 200 unikátních programů. A že se opravdu měli co otáčet, to jsme viděli na vlastní oči. Skládáme velký dík všem, kdo se na CVVZ podíleli.

Napadlo nás, že web Ostrov nápadů je určitou obměnou CVVZ. Články na něm přispívají k udržení a rozšíření tábornických znalostí a dovedností. Podle menu nebo podle vyhledávače najdete články dělené na řadu kategorií. Stejně tak hry, které mají vlastní podrobné členění usnadňující výběr té správného herního námětu.

Vraťme se ale k CVVZ. Kromě programu má ještě jednu důležitou součást – setkávání. Nové zkušenosti a znalosti jsou vylepšeny skvělou atmosférou a kontaktem s podobně „postiženými“ kamarády. Vzájemná podpora je snad ještě důležitější než znalosti z programů. Dokáže totiž dobít energii nezbytnou k dalšímu vedení družiny, kmene, oddílu, tábora.

Vedení dětského kolektivu nebo letního tábora vyžaduje mnoho úsilí a energie. Tu energii je třeba velmi pečlivě hlídat a pravidelně dobíjet. Skvělou dobíjecí stanicí je právě CVVZ a při vzpomínce na úžasnou atmosféru v Šumperku bychom chtěli přispět novoročním přáním.

Přejeme do roku 2018 všem našim čtenářům solidně dobité baterky a nemáme na mysli ani tak vaši outdoorovou čelovku, ale spíš baterky, které se skrývají za vaším čelem. V příštím roce můžete dobíjet třeba na další CVVZ v Hlinsku, můžete čerpat energii v partě s dobrými kamarády a my budeme moc rádi, když k dobíjení aspoň trochu přispěje i Ostrov nápadů. Mějte se krásně, držte se a vytrvejte.

Redakce Ostrova nápadů

Foto CVVZ Šumperk 2017

http://www.cvvz.cz/


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This