Nesoutěživé a kooperativní hry

Pro některé menší děti může být soutěživá hra přílišnou zátěží a také pro některé typy vedoucích jsou přijatelnější hry nesoutěživé. Jaký je jejich přínos?

Soutěživé hry, které určují vítěze, jsou v tábornických oddílech nejčastější ale nikoliv jedinou herní možností. Zajímavou variantou jsou nesoutěživé a kooperativní hry. Směřují k zážitku a ke spolupráci hráčů, vítězstvím je společně dosažený cíl. Nejde o jiný typ her, ale spíše o jiný průběh a jiný způsob vyhodnocování hry. Není kladen důraz na vítězství, cílem je hlavně prožitek. Pokud se podaří splnit zadání, hra přinese pocit vítězství všem zúčastněným.

Příkladem nesoutěživé hry je cesta za pokladem – vyžaduje spolupráci všech. Děti dohromady luští šifry a plní úkoly, dokud společně neobjeví poklad. Při takové hře nevadí, pokud se některý hráč zapojí více a jiný méně. O něco náročnější  jsou hry, kdy se musí zapojit každý hráč, aby skupina úkol splnila. Děti se při nesoutěživých hrách učí spolupracovat, což je velké umění.

Smyslem nesoutěživé hry je využít atmosféru a vtáhnout účastníky do hry bez přítomnosti stresu z prohry a ztráty prestiže. Motivace se ubírá směrem, že jsme v tom společně a společně v klidu úkol také splníme s tím, že si budeme vzájemně pomáhat. I sebemenší přínos toho nejslabšího je pro skupinu důležitý. Každý pomůže tím, na co stačí. V maximální míře se při nesoutěživé hře uplatní legenda, motivace a atmosféra společné práce skupiny.

Tím, že děti nejsou stresovány prohrou (kterou některé těžce nesou), může být nesoutěživá hra dobrou alternativou pro kolektivy menších dětí, nebo pro oddíl s důrazem na pozitivně laděný program.

Nejpřirozenější a často používaný název pro tento typ hry je kooperativní hra, ale v teorii her je kooperativní hra definována jako možnost hráčů spolupracovat za účelem větší výhry. Také deskové hry mají kategorii kooperativních her, při nichž hráči spolupracují, aby dosáhli cíle. Obě tyto definice ale zahrnují spolupráci nikoliv za účelem společné výhry, ale za účelem větší výhry. V tom je podstatný rozdíl. Pro naše potřeby jsme tedy pro způsob vyhodnocování her bez vyhlašování vítěze zvolili pojem nesoutěživá hra. Jako kooperativní označujeme hry, při nichž je možné a vhodné spolupracovat. Na rozdíl od soutěživých her, kdy jeden vítězí a ostatní jsou poraženi, patří v nesoutěživé hře vítězství každému, kdo ji dokončil.

Na závěr ještě vysvětlení, proč mezi hrami na Ostrově nápadů není kategorie nesoutěživých her. Je to proto, že téměř každou hru je možné pojmout oběma způsoby. Záleží čistě na organizátorech, čemu dávají přednost a jaký cíl si stanovili. Proto není pro zavedení kategorie Nesoutěživé hry žádný důvod.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This