Co umí stromy

Stromy jsou nejen potěchou pro oko každého táborníka, ale mají také celou řadu důležitých a pro život na Zemi podstatných vlastností. Měli bychom znát všechny jejich přednosti.

Nejmohutnější strom se jmenuje Generál Sherman a roste v USA v pohoří Sierra Nevada (sekvojovec obrovský výška 83 m, obvod u paty 31 m).
Nejmohutnější strom je sekvojovec obrovský a jmenuje se Generál Sherman.

Každý vzrostlý strom je úžasný organismus a mnoho vlastností si musíme považovat a podle svých možností je stromy chránit. Pojďme si velmi stručně připomenout, co všechno stromy umí.

Výroba kyslíku a čištění vzduchu
Stromy a rostliny nám vyrábějí kyslík na dýchání. Vzrostlý strom uvolní za den kolem 7000 litrů kyslíku, což pokryje denní spotřebu asi 50 lidí. To už je, panečku, záslužná práce. Strom však umí i čistit vzduch. Prachové částečky se usazují na listech a dešťová voda je smývá do půdy. Hektar lesa tak může zbavit vzduch až padesáti tun prachu za rok.

Zachycování dešťové vody
Neméně důležitou funkci plní strom i tím, že zabraňuje rychlému odtoku dešťové vody. Menší srážky les zadrží a i při vydatných deštích voda zůstává v kořenovém systému stromů a odtéká dál se značným zpožděním. To hraje velkou roli při přívalových deštích, kdy odlesněné plochy či nemocné stromy vodu zadržet nedokážou a hrozí nebezpečí povodní a splavování úrodné půdy z odlesněných holin.

Ochrana proti hluku
Stromy snižují hladinu hluku, příkrov listů dokáže účinně utlumit hluk, například pás zeleně široký pouhé 3 m může snížit hlučnost až o 25 %. Pro regeneraci člověk potřebuje prostředí s nižší hladinou hluku, než je 35 dB, což mívají například městské parky, proto jsou pro odpočinek tak oblíbené. V hlubokých lesích se hodnoty hladiny hluku pohybují okolo 15 dB a za bezvětří dosahují dokonce 10 dB.

Ochrana před větrem
Stromy také poskytují ochranu před větrem. Není problém si to uvědomit, když vyjdeme z lesa ven do otevřeného prostoru. A také stromy většinou nejvíc odnesou velké větrné bouře, odpor prudce vanoucímu větru odnese mnohý strom vlastním vyvrácením.

Další přínos ve formě plodů a také dřeva k nejrůznějším účelům bychom vypočítávali dlouho.

Kam až strom vyroste
Jinou zajímavostí je otázka, do jaké výšky může vyrůst strom. Je pozoruhodné, že stromy mohou dosáhnout i výšky přes 100 m. Vůbec nejvyšší druh stromu se jmenuje sekvoj vždyzelená a roste na pobřeží Tichého oceánu na hranicích Kalifornie a Oregonu. Američané pro sekvoje mají název redwood podle sytě červenavě hnědého zbarvení dřeva. Výška stromů poražených v 19. století je odhadována na 144 m. Aktuálně je nejvyšší známý žijící strom světa je právě sekvoj vždyzelená pojmenovaná Hyperion (byla objevena v roce 2006). Měří 115,5 m a roste na jihozápadě USA v Redwoodském národním parku.

Ke stovce metrů mohou dorůst i australské blahovičníky a také kalifornské sekvojovce, které mají primát nejmohutnějších stromů na Zemi. Vůbec nejmohutnější strom je sekvojovec obrovský a jmenuje se Generál Sherman. Kmen má u země obvod 31,3 m, je vysoký 83,8 metru a jeho hmotnost se odhaduje kolem 2145 tun. Roste v Národním parku Sequoia v pohoří Sierra Nevada v Kalifornii v USA.

Je toho mnoho, pro co je třeba si stromů vážit, chránit je a snažit se jim rozumět.

Články na Ostrově nápadů průběžně doplňujeme a aktualizujeme i podle připomínek čtenářů. Tento článek z roku 2016 byl naposledy upraven v září 2023.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This