Jak fungují vrhací šípy

Vrhací šípy nebo také vrhací oštěpy mají rozmanité využití. Jsou to lovecké zbraně ale také sportovní a herní pomůcky.

Vrhací šípy jsou známé z více míst a nezávisle na sobě sloužily jako lovecké střely pro atlatl stejně dobře pravěkým Evropanům či Australanům jako jihoamerickým či severoamerickým indiánům. Sportovní a herní využití připomíná například známá hra Vraních indiánů s vrhacími šípy. Vzhledem připomíná vrhací šíp spíše malý oštěp s opeřením na konci a s délkou 120 – 250 cm. Byl vrhán pomocí různých technik od zajímavé techniky hodu pomocí provázku až po atlatl. Historické vrhací šípy nemají nic společného s kovovými, asi 15 cm dlouhými šipkami s podobným názvem, které nabízejí internetové obchody.

Vrhací šípy jsou zvětšené kopie lukostřeleckých šípů.
Vrhací šípy jsou zvětšené kopie lukostřeleckých šípů.

Vrhací šípy jsou vyrobené z tenkého rovného prutu o průměru 9-13 mm. Z praktického důvodu je zpočátku výhodnější zvolit kratší šípy 120-180 cm dlouhé ať už z pohledu snadnější výroby či menších problémů při převážení a uchovávání. Postup výroby vrhacího šípu se neliší od klasických šípů pro lukostřelbu. Šíp je možné vyrobit z lísky či z vrby. Vyrovnání prutu musí být provedené co nejpečlivěji. Ještě čerstvý prut se nahřeje nad ohněm a prohýbáním se postupně vyrovnává. Stejně pečlivé musí být i očištění a ohlazení šípu. Nejšetrnější je škrábání ostřím nože nebo střepem skla, dá se samozřejmě použít i hoblík. Špička na nepatrně silnějším konci šípu je zatížena ocelovou trubkou na konci zploštělou, na druhém konci je opeření a na samém konci je ratiště zahloubené pro opření šípu o bodec atlatlu. Pírka jsou přilepena kožním klihem a zajištěna omotaným lýkem.

Dobrou zábavu poskytují vrhací šípy i bez atlatlu při vrhání pomocí provázku jednoduše omotaného kolem prstu nebo dlaně. Zároveň si člověk ověří princip a dostane tu správnou chuť si atlatl vyrobit. Podle zkušeností se vzdálenost, kterou šíp doletí při použití provázku, prodlužuje o polovinu oproti hodu rukou. Pokud provázek přivážete na krátkou hůlku místo na prst, hod se prodlouží asi na dvojnásobek hodu rukou. A pokud si pořídíte vrhač oštěpů  atlatl, výsledný hod může být i víc než třikrát delší ve srovnání s hodem rukou.

Hod pomocí provázku omotaného kolem prstu nebo kolem krátké hůlky výrazně prodlužuje dolet šípu.
Hod pomocí provázku omotaného kolem prstu nebo kolem krátké hůlky výrazně prodlužuje dolet šípu.

Vraní indiáni hráli s házecími šípy hru vzdáleně podobnou petangu. Jeden z bojovníků hodil co nejdál svůj házecí šíp, který byl označený pírkem. To poněkud snížilo dolet šípu a zároveň označovalo cílový šíp, k němuž se ostatní snažili co nejvíc přiblížit vlastním šípem. Když všichni zúčastnění hodili svůj šíp (mohli mít i dva šípy), změřila se vzdálenost. Majitel nejbližšího šípu převzal pírko pro označení cílového šípu, připevnil ho na svůj a hra pokračovala dalším kolem.

Vrhací šípy jsou neobvyklý a téměř zapomenutý výrobek přírodních národů, se kterým je možné zažít mnoho zábavy. Nemusíme snad připomínat, že je při všech způsobech házení či vrhání třeba dodržovat bezpečnost v prostoru dopadu šípů.

 

 


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This