Loupežníci z Helfenburku

Pomůcky: šňůra 7 m (4 ks) a 12 m (1 ks) na vesnice, 7 m (9 ks) na vozy, zboží 3 druhy (každé 200 ks), papírové koule, pro bankéře papír, tužka a nádoby na zboží
Orientační čas: 45 min

Obchodníci převážejí zboží z vesnic do města, ale v lese číhají loupežníci z hradu Helfenburk. Obchodníci musí být opatrní a nejednou se i bránit se zbraní v ruce. Velká kombinovaná hra může začít.

Ve hře soupeří obchodní družiny o to, která získá největší odměnu za dovoz zboží do města.  Zboží ve městě mění u bankéře za šeky, které je nutné dostat zpět do rodné vesnice.  Zboží se vozí na vozech, tvořených dvěma obchodníky a napnutým provazem. Šeky se mohou vézt vozem či je obchodníci přenášejí pěšky. V lese kolem vesnic i města číhají loupežníci, kteří přepadají vozy i jednotlivé obchodníky a obírají je o zboží i o šeky. Obchodníky mohou chránit ozbrojenci střelbou papírovými koulemi z vozů, z vesnic i z města. Která vesnice bude nejúspěšnější?

Příprava

V prostupném a na běhání bezpečném lese vyznačíme kruh o průměru asi 4 m, který bude představovat město. V okolí vyznačíme alespoň 4 kruhy o průměru asi 3 m, které budou představovat vesnice. Vzdálenost z města do vesnice je asi 50 kroků. Do každé vesnice umístíme jiný druh zboží (představují ho drobné věci, které se snadno převáží – fazole, hrách, korálky…, aspoň cca 200 ks od každého druhu). Do města připravíme papírové lístečky (šeky) a tužku (hodí se i nádoby na zboží pro každou obchodní družinu). Dále budou ve městě dva bankéři, kteří  přejímají zboží a vystavují šeky. Nakonec si připravíme zásobu papírových koulí a pro každou obchodní družinu 3 provazy asi 10 m dlouhé, každý svázaný do kruhu (to budou vozy).

Hra

Hráči se nejprve rozdělí na obchodní družiny po 8-10 lidech (pro hru stačí vytvořit dvě družiny, tři jsou lepší). Každá družina bude začínat v jiné vesnici (nevadí, když některá vesnice zůstane prázdná) a dostane zásobu papírových koulí a 3 provazy (asi 6 – 7 m), které představují obchodní vozy.

Jedinou možností přepravy zboží je obchodní vůz. S obchodním vozem je možné se pohybovat pouze tak, že celý provaz je natažený (nedotýká se země), provaz tedy musí vždy napínat alespoň dva obchodníci. Vůz se smí pohybovat pouze krokem, nesmí se s ním běhat. Vůz uveze až 20 kusů zboží, ale jen 10 ks od jednoho druhu. První zboží může nabrat už ve své vesnici. V další vesnici může nabrat další zboží, ale již nabrané zboží není možné vyložit. Zboží ve vesnicích je „nekonečné“ – pokud nemáte dostatek surovin na celou hru, je možné jej v průběhu hry doplňovat z města.

Cílem hry je vydělat co nejvíc peněz. Peníze za zboží je možné získat pouze ve městě (pro zjednodušení jsme používali papírové šeky). Bankéři ve městě (vedoucí) mění zboží na peníze tak, že vynásobí počet kusů zboží počtem druhů zboží. Výsledek poté rozdělí na šeky podle přání družiny. Šeků ale může být maximálně tolik, kolik lidí přijelo s vozem a každý člověk může dostat maximálně jeden šek. Získané šeky je třeba dopravit zpět do své vesnice – teprve šeky uložené ve vesnici se počítají na konci hry (o šeky ve vesnici již nelze přijít). Šeky není nutné vozit na voze a smí se s nimi běhat. Vůz je možné v městě zrušit a znovu postavit v některé vesnici.

Proti obchodním družinám hrají loupežníci, které představují například vedoucí a měli by být alespoň dva na každou družinu. Loupežníci přepadají obchodníky. Stačí jim, pokud se dotknou vozu nebo obchodníka. Pokud se jim útok povede, odevzdá jim vůz od každého druhu zboží, který veze, jeden kus. Pokud loupežníka trefí papírová koule, loupežník si sedá na zem a počítá do 20, poté se postaví a počítá do 10 a poté může zaútočit znovu. Pokud loupežník úspěšně přepadne vůz, musí příště útočit na jiný vůz. Ve městě či ve vesnici je vůz před loupežníky v bezpečí (pokud se loupežník dotkne té části vozu, která ještě má aspoň jednu nohu mimo kruh, útok platí).

Krom dvou obchodníků mohou na voze (uvnitř provazu) jet i ozbrojenci, kteří vůz brání papírovými koulemi před loupežníky. Ozbrojenci smí házet papírové koule pouze z vozu (obchodníci střílet nesmí). Vůz ale může opustit, třeba pokud potřebuje sebrat kouli. Papírové koule může kdokoli házet také z města nebo vesnice. Chytne-li loupežník obchodníka s šekem, vezme mu ho celý. Pokud loupežník chytne vůz, ve kterém mají lidé šeky, vezme šeky všem lidem z vozu.

Jednotlivé obchodní družiny se vzájemně neovlivňují – nestřílí po sobě, ani si neberou zboží či šeky. Po vysvětlení pravidel je třeba nechat cca 10 minut na vytvoření taktiky (kolik bude vozů, zda budou převážet jeden druh zboží (méně peněz, ale rychlejší obrat), nebo zda zvýší odměnu naložením různého zboží ve více vesnicích (pomalejší, ale větší zisk). Hra trvá cca 30 minut, přítomní vedoucí mohou hru zkrátit či prodloužit podle atmosféry, nálady obchodníků a případné uštvanosti loupežníků. Pět minut před koncem je vhodné oznámit všem blížící se konec.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This