Skupina Čtrnáctka

Skupina Čtrnáctka má 5 dětských oddíllů, jejichž zaměření je různorodé, ale vždy je kladen důraz na dlouhodobý výchovný program.