Morseovka pro táborníky

Oblíbenou tábornickou dovedností je morseovka, kterou je možné vysílat zprávy na dálku. Máme o ní připravené zajímavé podrobnosti a pomůcky.

Morseovka má pro každé písmeno kód z čárek a teček. Na táboře je možné vysílat morseovku zvukem, pažemi, praporky či světlem. A samozřejmě také psát text na různá tajemná místa. Kdo morseovku nezná, text nepřečte.

Šifra v morseovce

Původní nápad na přenos textu pomocí teček a čárek údajně byl od Alfreda Vaila, což byl asistent amerického vynálezce, malíře a sochaře Samuela Morse. Morse pak pomocí morseovky uskutečnil první telegrafické spojení mezi Washingtonem a Baltimorem v roce 1844 (podle Samuela Morse se píše morseovka s „s“).

Kombinace znaků původně byly oproti klasické morseovce jiné a nejednotné. Teprve v roce 1918 byla přijata mezinárodní podoba znaků, jak je známe dnes. Morseovka pak dlouhou dobu vládla telegrafické komunikaci a teprve v druhé polovině dvacátého století byla postupně vytlačována radiovým spojením a mobilnímu telefony. V roce 1996 bylo ukončeno mezinárodní tísňové volání SOS pomocí morseovky, protože digitální a satelitní systémy nabízely větší bezpečnostní standard.

Ačkoliv morseovku dnes překonal technický pokrok, stále má své využití například pro radioamatéry a z pohledu Ostrova nápadů také pro táborníky a zálesáky jako komunikační prostředek pro hry a také pro šifry.

 

Pomocná slova

Nejčastější pomůckou pro učení morseovky bývají pomocná slova. Nabízejí výhodu snadnějšího učení, na druhou stranu je čtení s pomocnými slovy pomalejší.

 

A       .-               akát

B       -…            blýskavice

C       -.-.           cílovníci

D       -..             dálava, dálnice

E       .               erb

F       ..-.            Filipíny, filiálka

G       –.            Grónská zem, gnómóny

H       ….            hrachovina, holubice

Ch     —-           chvátám k vám sám

I        ..               ibis, Ivan

J        .—           jasmín bílý, junácká hůl

K       -.-            krákorá, kávovník, království

L       .-..            lupíneček, lední hokej, liščí doupě

M      —             mává, mlází, máchá

N       -.               národ, nástup, Náchod

O       —            ó náš pán, ó náš háj, ó ó ó

P       .–.           papírníci, požárníci

Q       –.-           kvílí orkán

R       .-.             rarášek

S       …             sekera, sobota, světluška, severka, silnice

T       –               tón, trám, trůn, tůň

U       ..-             učený, uličník

V       …-            vyučený, vyvolený

W      .–            wagón klád, Waltrův vůz

X       -..-           Xénokratés, Xénie má

Y       -.–           ý se ztrácí, ý se krátí, Ýgar mává

Z       –..           známá žena, zpíváme si, zrádná žen

Existují také kombinace znaků pro číslice a pro mnoho dalších znaků. Je zajímavé, že ještě v roce 2003 byl vytvořen nový znak pro @ .- -.-. (logicky je možné si zavináč zapamatovat jako kombinaci jeho vizuální podoby, tedy písmen A a C).

 

Šifrování

Morseovka přímo nabádá k šifrování, najdete mnoho variant v různých příručkách a snadno vymyslíte i vlastní šifry. Stačí jen šikovně nahradit tečku, čárku, rozdělení písmen a rozdělení slov nějakou grafickou podobou.

Nabízejí se například půlové a celé noty, velká a malá písmena v textu s jiným smyslem či kombinace stromů a květin pro každé písmeno (strom znamená čárku, květina znamená tečku). Mraky možností jsou na internetu, stačí zadat do vyhledávače šifry s morseovkou.

 

Morseovkový pavouk

Nabízíme pomůcku pro rychlé čtení (i psaní) morseovky, která tak často na internetu není. Jde o morseovkový pavouk, který online přímo při přijímání vyluští správné písmeno ihned. Můžeš si ho nakreslit či vytisknout, je také k dispozici na předposlední stránce tištěné příručky Skautská práce 2.0.

Morseovkový pavouk začíná uprostřed u písmen E a T, kolečko značí čárku a čtvereček čárku. Pokud znaky pokračují, popolézá se po pavouku buď směrem k dalšímu kolečku či čtverečku. V našem pavouku jsou pro přehlednost a jednoduchost jen základní písmena a číslice. Je pochopitelně možné doplnit ho i o další znaky.

Morseovkový pavouk pro snadné čtení morseovky.

Morseovka jistě ještě dlouho z tábornických her a závodů nevymizí. Užijte si ji ve svém oddílu co nejvíce.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This