Pochodeň

Zajímalo nás, jak se připravuje pochodeň pro zapálení slavnostního ohně a z čeho se dělá.

Článek je výňatkem z knihy Výpravy do přírody, ve které jsou popsány zážitky z výprav oddílu Rysů a jejich vedoucího Zubra.

Konečně jsme si mohli na jedné výpravě výrobu pochodně vyzkoušet. „Slavnostní oheň samozřejmě vyžaduje slavnostní zapalování,“ vyprávěl Zubr a zastavil se u stromu, na kterém bylo vidět vytékající pryskyřici. „Nejčastějším způsobem je pochodeň. Příprava pochodně vyžaduje několik hodin přípravy. Nejdůležitější částí pochodně je pryskyřice zvaná také smůla, kterou musí ohnivci nasbírat v lese. Strom se při porušení kůry brání proti možnému napadení dřevokaznými houbami a také třeba proti larvám hmyzu. Výtok smůly chrání poškozené místo a při větším poranění stéká po kůře. Při sbírání je třeba dávat pozor, aby se nenarušila ochranná vrstva v místě porušení kůry.

Když je smůly dost, připraví se základ pochodně. Na jednom konci se naštípne tenký suchý smrkový kmínek a do rozštěpu vloží se větvičky, suchá tráva a březová kůra. Vše se přitom průběžně zakapává nahřátou smůlou, které nesmí být moc, ani málo. Správný poměr se stanoví jen zkušenostmi. Někdo také omotává pochodeň březovou kůrou, pevně ovazuje pochodeň provázkem a zakapává smůlou. Smůla lépe drží a je menší nebezpečí, že hořící části odpadnou. Kmínek pro pochodeň musí být dostatečně dlouhý, aby hořící smůla nekapala na ruku.“

 

Pochodeň
Pochodeň

Trvalo nám dost dlouho, než jsme nasbírali dostatek smůly, naučili se rozehřívat smůlu a připravili pochodeň. Při rozehřívání smůly na ohni je nutné dát pozor na vzplanutí smůly v plechovce. Když se tak přesto stane, je nejlepší zamezit přístupu vzduchu například položením připravené krajinky na plechovku. Při sfoukávání plamene totiž hrozí rozstříknutí žhavých kapek smůly. Také při manipulaci se smůlou je třeba být opatrný, polití vroucí smůlou může způsobit popáleniny.

Zubr ještě vyprávěl o voskové pochodni, která se používá pro ozdobu při hrách z dob rytířů a jako zdroj světla. Ohnivci ji připravují z namotaných pruhů látky a občas namáčejí v rozehřátém parafinu ze svíček. Taková pochodeň prý hoří dlouho a nic z ní neodkapává, pro slavnostní příležitosti u ohně se ovšem nepoužívá.

Téma oheň

Oheň znamená pro člověka mnohem víc než jen zdroj tepla. Oheň je od dávných věků nejdůležitějším pomocníkem všech, kteří trvale nebo dočasně pobývali v přírodě. Pro táborníky to platí samozřejmě také.

  • Zobrazit člálnky a hry na téma oheň

  • Co je to téma?. Některé články a hry propojujeme do tematických celků - témat. Tato témata mohou být inspirací a pomohou vám sestavit pestrý program (na schůzku, výpravu, …) celkově zaměřený na zvolené téma.
    Vybíráme z tématu oheň

    Přidat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Share This