Ohnivecká tradice

Ohnivecká tradice je důležitá pro každý tábornický oddíl. Uchovává nejen pravidla pro táborové ohně, ale jsou v ní uloženy i odkazy dob, kdy oheň znamenal kromě krásných zážitků také bezpečí, ochranu a teplo nutné pro život.

Článek je výňatkem z knihy Výpravy do přírody, ve které jsou popsány zážitky z výprav oddílu Rysů a jejich vedoucího Zubra.

Cestou z výpravy, kde se nám opravdu podařilo rozdělat oheň třením dřev, jsme si konečně začali více povídat o tradicích kolem ohně. První zkušenost s třením dřev byl to pro všechny zážitek jako hrom a naše debaty se kolem ohně točily i cestou domů. Připomněli jsme Zubrovi, že nám slíbil vysvětlit, proč tak dlouho odkládal vyprávění o ohni a o jeho rozdělávání.

Ohnivec
Ohnivec

„V ohni je síla, která pomohla člověku přežít v době, kdy se ještě nedovedl na zimu náležitě zabezpečit,“ začal Zubr vyprávět. „Je s ním spjata nejen příprava pokrmu, ale také obřady a duchovní síla. Kdo se však s ohněm setká bez náležité přípravy, může zůstat u pouhého opečeného vuřta a uvařené polévky. Když jsme se kdysi učili v oddíle rozdělávat oheň, byla tam dívka asi z osmé třídy a ta zlámala snad půl krabičky sirek, než se jí vůbec podařilo první rozškrtnout. Nikdy před tím neměla sirky v ruce. Proto každý musí nejdřív znát základy, jinak pochopí jen nepatrný zlomek všeho, co do plamenů ohně uložily generace našich předchůdců. Přistupujte vždy k ohni s úctou, ctěte pravidla skupiny, jejímiž jste hosty. Nikdy nezlehčujte obřady, které u ohňů zažijete, i když třeba zpočátku nebudete chápat jejich význam.

Historie ohnivectví je prastará a kouzlo plamenů ohně dokáže hluboce zapůsobit. V mnoha oddílech je obřad zapalování slavnostního ohně složitý, vychází z dlouhé tradice, kterou si ohnivci předávají z jedné generace na druhou. Jen začátečník se takovým obřadům shovívavě usmívá. Chtěl jsem, abychom společně přistoupili k ohni už jako opravdoví zálesáci s úctou a pokorou. Čekal jsem, až budete připraveni ohni porozumět.“

Zubr potom zdůrazňoval, že tajemství ohně není v mohutnosti a síle plamenů. Oheň spojuje všechny přítomné do kruhu a je zdrojem čistých myšlenek. Jsou-li plameny přiměřené, přinesou plameny poselství z dávných časů, kdy člověk a oheň byli pevně spojeni. Mysl se uvolní a všichni jsou si blíž. Taková je moc ohně i jeho poselství. Tradice příprav, zapalování a udržování ohně mají v tábornických oddílech na starosti ohnivci (mohou se samozřejmě jmenovat i jinak). Jejich úkolem je nejen praktická stránka udržování ohně, ale mají na starost také slavnostní obřady a všechny tradice s ohněm spojené. Ohnivci jsou velmi důležitou součástí každého oddílu.

A úplně na závěr výpravy přišlo oznámení, na které jsme se dlouho těšili. „Myslím, že nyní je přesně ta doba, kdy umíme dost na to, abychom mohli začít tábořit,“ řekl při rozloučení Zubr. „Naše příští výprava bude dvoudenní a poprvé venku společně přespíme.“ Nedovedete si představit, jaká zavládla vřava. Zubr nás musel dlouho tišit, než se mu podařilo obnovit pořádek a klid. A kupodivu se na nás tentokrát vůbec nezlobil.

Téma oheň

Oheň znamená pro člověka mnohem víc než jen zdroj tepla. Oheň je od dávných věků nejdůležitějším pomocníkem všech, kteří trvale nebo dočasně pobývali v přírodě. Pro táborníky to platí samozřejmě také.

  • Zobrazit člálnky a hry na téma oheň

  • Co je to téma?. Některé články a hry propojujeme do tematických celků - témat. Tato témata mohou být inspirací a pomohou vám sestavit pestrý program (na schůzku, výpravu, …) celkově zaměřený na zvolené téma.
    Vybíráme z tématu oheň

    Přidat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Share This