Vaření v ešusu

Vaření v ešusu na otevřeném ohni vyžaduje co nejlepší využití tepla plamenů. Existuje několik možností umístění ešusu nad ohněm.

Pro vaření na ohni je prvním předpokladem udržovat stálý oheň bez velkých výkyvů. O vlastnostech dřeva jen zopakujeme, že nejšikovnější na vaření jsou suché větve z listnatého lesa, ze smrku a modřínu odletují uhlíky, a borovice mívá hodně smůly. Na druhou stranu udržování ohně suchými smrkovými větvemi je nejsnazší a také jejich získání bývá nejpohodlnější. V každém případě je potřeba počítat s tím, že se ešus dřív nebo později pokryje sazemi, zálesáci proto nosí ešus v obalu, aby neměli všechno špinavé od sazí.

Nejjednodušší vaření je, když postavíme velký ešus na kraji ohniště na žhavé uhlíky a přikládáme kolem ešusu. Ešus je stabilní a nehrozí vylití vody. Nevýhodou je, že takové vaření je pomalejší, protože oheň je jen z jedné strany ešusu. Efektivnější možností je zatížení ouška ešusu kamenem na okraji ohniště, kdy samotný ešus je nad plameny a je možné pod něj přikládat.

Závěs malého ešusu na větev dovoluje vařit přímo nad plameny ohně.
Závěs malého ešusu na větev dovoluje vařit přímo nad plameny ohně.

Nejrychleji uvařenou vodu má ten, kdo si zavěsí malý ešus na klacek a přistrčí ho doprostřed plamenů, jak ukazuje obrázek. Voda vaří v krátké chvíli. Ale pozor, ve velkém ešusu se takhle vařit nedá, protože jeho ouško je upevněno pod těžištěm a ešus by se převrhl. Pouze malý ešus, který má ouško zavěšené nad těžištěm, dovoluje tento způsob vaření. I tak je potřeba trocha opatrnosti, ale tu bohatě vynahradí nejrychleji uvařená voda. A pochopitelně není možné takto vařit nic, s čím musíme často míchat nebo jinak při vaření manipulovat.

Vaření v ešusu
Vaření v malém ešusu.

Poměrně velkou roli při vaření v ešusu hraje víčko. Chceme-li vaření významně urychlit, je potřeba ešus přikrýt víčkem. Teplo, které jinak uniká bez užitku do ovzduší prodlužuje dobu, než voda začne vařit. Nevýhodnou přikrytého ešusu je, že dovnitř není vidět a člověk pozná var až, když pod víčkem začne masivně unikat pára. Takže nezapomeňte, bez víčka budete vařit později.

 

Ešus

Články na téma ešus a vaření v ešusu.

Téma oheň

Oheň znamená pro člověka mnohem víc než jen zdroj tepla. Oheň je od dávných věků nejdůležitějším pomocníkem všech, kteří trvale nebo dočasně pobývali v přírodě. Pro táborníky to platí samozřejmě také.

  • Zobrazit člálnky a hry na téma oheň

  • Co je to téma?. Některé články a hry propojujeme do tematických celků - témat. Tato témata mohou být inspirací a pomohou vám sestavit pestrý program (na schůzku, výpravu, …) celkově zaměřený na zvolené téma.
    Vybíráme z tématu oheň

    Přidat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Share This