Říp mění výšku na 461 m

Pozorný uživatel map si mohl všimnout, že posvátná česká hora Říp změnila svoji výšku. Jak se mohlo stát, že kartografové a geodeti špatně změřili mytický vrch českých dějin?

Tento článek je určen každému, koho zajímají mapy a také všem uživatelům příručky Skautská praxe 2.0. Je skutečně pravda, že za posledních dvacet let se v mapách uváděná výška hory Říp změnila. Dokonce hned dvakrát. Ve starších mapách byla ještě počátkem 21. století udávána výška Řípu 459 m. Na krátkou dobu ji vystřídal o 4 m nižší údaj 455 m (přesněji 455,2 m).

A konečně zcela nedávno byla výška Řípu znovu opravena na 461 m (přesněji 460,8 m). Neměnila se pochopitelně výška hory, ale údaj, který veřejnost za výšku Řípu považovala. Obtížně se to chápe, ale důvodem je skutečnost, že oficiálně udávaná výška českých hor včetně Řípu až donedávna totiž nemusela vůbec být skutečnou výškou vrcholu hory, ke které se váže.

Říp osvětlený západem Slunce.

Jak je to možné? Vysvětlení je vcelku prosté a bohužel i trochu smutné. Geodeti se totiž moc nezabývali výškou té které hory, ale vytvářeli síť geodetických bodů, pomocí kterých měřili krajinu. Geodetické body na vyvýšených místech nebyly primárně umisťovány na vrcholy kopců, ale řešily se spíše s ohledem na přístupnost a také vzájemnou viditelnost jednotlivých bodů celé sítě. Výškové měření samotného terénu mělo navíc určitou chybu danou technologiemi, která většinou nepřesahovala 2 m, ale mohla být i mnohem větší.

Tím se stalo, že také udávaná výška Řípu se vztahovala ke geodetickému bodu, který je umístěn desítky metrů od vrcholu. Tato výška 459 m byla po mnoha letech při přesnějším měření opravena na 455,2 m. Stále ovšem nešlo o vrchol hory, ale o geodetický bod, který nemá s vrcholem nic společného.

Skutečný vrchol Řípu 461 m je vpravo kousek za rotundou.

Smutné je, že nikdo neřešil skutečnost, že veřejnost údaj chápe jako výšku vrcholu hory a nikoliv jako pouze odborníkům zřejmou výšku hlavy kamene geodetického bodu poblíž vrcholu. Je třeba zdůraznit, že podobný poněkud trapný problém existuje nejen u hory Říp, ale u valné většiny českých hor. Když se rozjel projekt „Tisícovky Čech, Moravy a Slezska“, podle kterého mohou zájemci navštívit všechny hory vyšší než 1000 m, zjistili nadšenci, že výška mnohých hor neodpovídá skutečnosti a rozdíly mohou být i více než 10 m. Začali tedy dokonce hory přeměřovat vlastními silami a výšky uváděné na webu Tisícovky.cz se od oficiálních liší výškou i přesností.

Teprve v letech 2009 – 2013 provedl Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), respektive Zeměměřický úřad, nové výškopisné mapování České republiky metodou leteckého laserového skenování. Předmětem měření byl přirozený nebo lidskou činností upravený terén. V případě Řípu byla maximální výška terénu kousek za rotundou sv. Jiří a sv. Vojtěcha změřena přesně 460,75 m, tedy zaokrouhleně na decimetry 460,8 m. Na portálu ČÚZK  je možné vidět detailní výšky změřených bodů na vrcholu Řípu (včetně výšky ramene kříže na vrcholu 16 m vysoké rotundy).

Detailní měření vrcholu Řípu na portálu ČÚZK.

Přesnost mapování výškopisu metodou leteckého laserového skenování je 0,18 m. Skutečná výška i vzhledem k otevřenému terénu by se v případě Řípu měla lišit (pokud by byla změřena ještě kvalitnější metodou) maximálně plus minus 10 cm. Děkujeme panu Brázdilovi z ČÚZK a portálu Mapy.cz za trpělivé vysvětlení podstaty problému.

Výsledky laserového měření teprve v posledních letech postupně pronikají na veřejnost. Například přední český mapový portál Mapy.cz změnil výšku Řípu na 461 m relativně nedávno. Na internetu panuje ve výšce Řípu naprostý zmatek a udávají se různé výšky v rozpětí od 455 m až do 461 m. Také v oblíbené skautské příručce Skautská praxe 2.0 z roku 2019 najdete tehdy udávanou výšku Řípu 455,2 m (autoři se tímto omlouvají, kdo má zájem, může si výšku opravit na 460,8 m respektive na 461 m).

Říp od severovýchodu, nejčastější začátek výstupu v obci Rovné.

Doufejme, že nová výška Řípu nějaký čas vydrží a že zmatky a tanečky kolem výšky českých hor konečně pominou.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This