Značky na stromech

Víte, co znamenají značky na stromech, které čas od času potkáte v lese? Víte, kdo je tam dal a proč?

Jistě jste si již sami všimli, že krom turistických značek jsou na stromech v lese i další značky, kterým třeba nerozumíte a neznáte jejich význam. Říkáte si, co jsou zač a kdo je tam dal. Některé z těchto značek mohou vypadat jako špatně namalované turistické značky, jindy jsou velmi odlišné. Některé jsou výrazné a viditelné z velké vzdálenosti, jiné jsou nenápadné.

Tyto značky na stromy umisťují nejčastěji lesáci, ale i jiné organizace, jako jsou myslivci, ochránci přírody, topografové, projektanti a někdy i vodohospodáři. Připravili jsme pro vás malého průvodce těmi nejčastějšími značkami.

 

Prostorové rozdělení lesa, hranice oddělení.
Prostorové rozdělení lesa, hranice oddělení.

Dva vodorovné pruhy znamenají oblast lesa se stejným porostem, lesníci je nazývají oddělení. Rozdělení je především podle stáří stromů. Podél hranic oddělení bývají často vedeny lesní cesty.

 

Hranice dílce.
Hranice dílce.

Menší dílce rozdělení lesa se označují jedním vodorovným pruhem.

 

Číslo oddělení.
Číslo oddělení.

Evidenční číslo oddělení lesa. Bývá nejčastěji na křižovatkách.

 

Kácení
Kácení

Stromy určené ke kácení jsou označovány tečkou. Většinou červenou barvou nebo neonovou. To aby v lese, kde je méně světla, byly dobře vidět. Jedná se o prořezávku nebo o výchovné zásahy.

 

Plošné kácení (zdroj LČR).
Plošné kácení (zdroj LČR).

Pro plošné kácení se neoznačují jednotlivé stromy, ale označí se pouze hraniční stromy čarami ve tvaru obráceného T.

 

Průseky.
Průseky.

K místu těžby je třeba dostat i těžkou techniku a linky na zpracování dřeva. Pro tyto účely se vytváří průseky, které jsou označovány šikmou čarou na krajních stromech.

Až dosud jsme představovali značky lesnické. Jsou ale i značky důležité pro ochranu přírody.

 

Hranice chráněného území.) (zdroj LČR)
Hranice chráněného území (zdroj LČR).

Hranice chráněného území má svou značku, kterou je dobré znát. Na kůře stromu je jeden červený pruh a z vnější strany území je pod ním přimalován druhý pruh na polovině obvodu kmene. To umožňuje na první pohled zjistit, zda jste omylem nevstoupili do míst, kam se nesmí. Pokud vidíte dva pruhy, je vše v pořádku, pokud vidíte jen jeden pruh, jste už v chráněném prostoru.

 

Označení doupného stromu (zdroj Zachraňme lesy).

Zajímavou a důležitou značkou je modrý trojúhelník, kterým se označují doupné stromy. Dutinové a odumřelé stromy jsou významným zdrojem potravy a hlavně útočištěm mnoha obyvatel lesa, například ptactva či hmyzu. Značka tyto stromy chrání před mylným zničením při kácení.

Jde o značení stromu s vyvěšenou budkou? Napište nám.

Poznámka redakce. Pátrání na popud čtenáře (viz komentáře) po významu oranžového terčíku z roku 2020 má pokračování. Naše čtenářka si všimla podobné značky. Znamená, že na stromě je vyvěšena ptačí budka. Našli jsme následující snímek z článku Značky na stromech aneb co jimi chtěl lesník říci ze stránek Zachraňme lesy.

Označení stromu s vyvěšenou budkou. Zdroj Zachraňme lesy.

Značka na stromě s vyvěšenou budkou má sice zelenou barvu, ale to nemusí vadit. Jde zřejmě o méně častou značku, běžně se neuvádí. V každém případě děkujeme za připomínku a rádi doplníme i další poznatky našich čtenářů.

Lesácké i další značky dávají správnému zálesákovi doplňkové informace o okolí a mohou pomoci jak při orientaci, tak při pohybu v lese.

Texty článků průběžně doplňujeme a upravujeme. Tento text byl podle připomínek čtenářů upraven v květnu 2022 a v dubnu 2023.

Foto autor textu, Lesy ČR, Zachraňme lesy.

Související články


Počet komentářů: 4

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This