Doupné a biotopové stromy

V lese můžeš narazit na nejrůznější značky, měl bys ale určitě vědět, co znamená modrý trojúhelník a zelená vlnovka. Nemáme na mysli turistické značky, tohle je úplně jiná kategorie. Přečti si náš článek.

Nebudeme napínat, jde o označení stromů, které lesáci nemají kácet ani po odumření. Modrý trojúhelník znamená doupný strom a zelená vlnovka biotopový strom.

Co znamená zelená vlnovka?

Když v lese na takový strom narazíš, právě jsi nalezl něco jako zlatý poklad, vzácný depot či truhlu plnou šperků. Nevěříš? Hned vysvětlíme proč, ale nejdřív prozradíme, co tyto značky znamenají.

Doupný strom

Ve starých stromech často vznikají dutiny a praskliny. Může to být vlivem hnilobných procesů, vydlabáním například datlovitými ptáky, ale také stářím, větrem či úderem blesku. To je doupný strom (od slova doupě), kde nacházejí domov ptáci (holub, sýc, kulíšek, žluna, datel či strakapoud), ale v tlejícím dřevě žije a vyvíjí se i mnoho bezobratlých živočichů a celá řada hub.

Doupné stromy jsou v lese označeny modrým trojúhelníkem (bývá ve výši asi 130 cm), vyznačují se a registrují zhruba od roku 2007. Takový strom nesmí být poražen a zpracován ani poté, co sám padne k zemi.

Označení doupného stromu (zdroj Zachraňme lesy)

Biotopový strom

Různorodost lesa je stále žádanější zbraní proti škůdcům, ale i větrným smrštím a vývratům. Při kácení hospodářského lesa se ještě donedávna postupovalo holosečí, kdy po těžařích zůstala je holá planina. To by se mělo postupně změnit. Jednou z nových zásad je vyjmout z těžby biotopové stromy, což jsou starší stromy, poskytující útočiště pro spoustu pro mnoho organismů (kromě ptáků jsou to houby, hmyz a druhy rostlin i živočichů vázaných v některém vývojovém stadiu na tlející dřevo).

Biotopové stromy jsou označeny zelenou vlnovkou (opět ve výši asi 130 cm) a registrovány podobně, jako doupné stromy (oproti nim je působnost biotopovýh stromů širší). Vybírají se stromy velkých rozměrů, ale i stromy s trouchnivějícími dutinami, silně rozbrázděnou kůrou a dalšími defekty. Biotopový strom je nový pojem, lesníci je začali vyznačovat v roce 2023.

Zelená vlnovka značí biotopový strom (červený křížek je zákaz kácení)

Nenahraditelný poklad

Oba typy stromů není možné ničím nahradit. Jejich význam spočívá v postupném vytváření podmínek pro nejrůznější typy organismů, taková místa vznikají desítky let a nedají se vytvořit uměle. Poražením nebo zničením biotopových a doupných stromů ztrácí mnoho živočichů a rostlin jak útočiště, tak prostředí pro svůj vývoj.

Doupné stromy označují v terénu ochránci přírody i ornitologové po dohodě s lesníky a jsou zaneseny v lesnických mapách. Biotopové stromy vyznačují a zanášejí do svých map sami lesníci, jsou také evidované prostřednictvím aplikace a webových stránek „Významné stromy LČR“.

Další lesácké a jiné značky v lese (kromě turistických) najdeš vysvětlené v článku Značky na stromech a pro turisty či poutníky máme článek Turistické značky.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This