Svatební let mravenců

Pokud máš to štěstí, že se staneš svědkem mravenčího svatebního letu, obdivuj v tichu a s respektem zázračný den mravenčího života. A dobře i všímej si, jak takový svatební let vypadá.

Svatební rojení je úžasný okamžik, kdy se setkají nedávno vylíhnuté samičky a stejně staří samečci, jejichž úkolem je zajistit pokračování rodu. Jsi-li se ve správou chvíli na správném místě, můžeš spatřit tisíce okřídlených mravenců z několika blízkých kolonií, jak vytvářejí poletující roj nebo jak sem a tam pobíhají po vybraném stromu nebo podobném místě.

Svatební rojení okřídlených samiček a samečků mravence lesního.

Co se vlastně děje? Okřídlené samičky, budoucí královny, se páří s více okřídlenými samečky. Pokud se po rojení podaří  královně založit novou kolonii, bude žít mnoho let a stále bude moci klást vajíčka jako důsledek svatebního dne. Královna sama určuje, jestli z vajíček budou dělnice, okřídlení samečci, nebo okřídlené samičky. Například královna mravence lesního se může dožít až dvaceti let.

Pohled na svatební hemžení se naskytne pouze jedinkrát do roka. Období, kdy se svatební let koná, záleží na mnoha faktorech. Musí k tomu být určité klimatické podmínky, svou roli má atmosférický tlak, teplota a vlhkost vzduchu. Jakmile správné podmínky nastanou, opouští pohlavní jedinci určitého druhu svá mraveniště v celé oblasti takřka zároveň. Nemusí to být jen začátkem léta, některé druhy se rojí na jaře, jiné později v létě a dokonce i na podzim.

Samičky jsou téměř dvakrát větší než samečkové.

Aby se zachovala diverzita druhu, setkávají se při svatebním letu mravenci z různých kolonií v okolí. Samečkové při rojení vydávají vůni, která přiláká samičky z velké dálky. Každé nové samičce věnují přítomní samečkové pozornost. Když je svatební obřad u konce, má samička plný zvláštní semenný váček, který zajistí oplodnění vajíček do budoucna. Nastávající královna pak odletí hledat vhodné místo pro novou kolonii. Některé mravenčí kolonie mají více královen, některé jen jednu (nemusí přitom jít o různé mravenčí druhy, kolonie různého typu s více královnami nebo s jedinou královnou mají i stejné druhy mravenců). Z prvních vajíček vyrostou dělnice, které se potom starají o další potomky.

Při rojení poznáš budoucí královny snadno. Jsou větší a hruď a zadeček mají zvětšené a lesklé. Samečkové jsou menší a jejich zadeček není zvětšený. Královny po svatbě zakládají nové kolonie a samečkové, kteří splnili svůj úkol, brzy umírají.

Svatební strom je do výšky deseti metrů kompletně pokryt mravenci.

V každém případě už mravence s křídly po celý rok neuvidíš, protože i samičky ztrácejí křídla a zbylou svalovinu využijí při krmení prvních potomků. V mraveništi se potom rodí jen dělnice, které udržují kolonii. Teprve další jaro se opět narodí okřídlená generace. Dělnice věnují svatebním kuklám zvýšenou pozornost, představují budoucnost mraveniště.

Vzpomínám, že kdysi si mravenci vybrali za svatební místo náš stan Zubřík, ve kterém jsme právě tábořili. Nedali se nijak odehnat a tak jsme stan museli až do večera vyklidit. Vypadalo to, jako když si z plátna Zubříka dělají tobogán, tak z roje vypadávali jedinci i dvojice a kutáleli se po stanovém plátně.

Budoucí mravenčí královna.

Setkání mravenčích svatebčanů je vskutku vzácná příležitost pozorovat nejúžasnější den mravenčího života. Pokud se ti takový zážitek naskytne, určitě ho nepropásni.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This