Pralesem a bažinou

Pomůcky: špalky, kulánky, prkna, delší kulatina, lano, provaz
Orientační čas: 1 hod

Trasa cesty pralesem nebo bažinou vede od stromu ke stromu, stromy jsou označené barevnými fáborky (vlnou). Cílem hry je přejít bez jediného šlápnutí na zem s celou družinu po správné trase až do cíle. Každá družina má vlastní trasu.

Jedná se o velkou hru či úsek etapové hry s nároky na logistiku a spolupráci dětí v rámci družiny. Legenda ke hře se nabízí v mnoha variantách od nebezpečných živočichů v pralese přes bažiny až po tůň s jedovatou látkou.

Aby se přesun dal uskutečnit, má družina k dispozici prkna, špalky a další pomůcky k překonání cesty bez šlápnutí na zem. My jsme každé družině poskytli: 2 velké špalky, 3 menší kulánky, 2 prkna, 1 delší kulatinu, 1 lano a 1 prádelní šňůru.

Z uvedených herních prvků se přímo na zem smí položit jen špalky a kulánky. Na všechny ostatní pomůcky je možné vstoupit pouze, pokud neleží na zemi a ani při prohnutí se jí nedotýkají. Lano a provaz slouží jako pomůcka pro udržování rovnováhy.

Další pravidla pohybu na trase:
– kdo se dotýká stromu (rukou nebo nohou), smí stát na zemi, ale nesmí na ní ležet
– s výjimkou startu a cíle se jednoho stromu se smějí dotýkat maximálně 3 členové družiny (v družině 8 členů, pro 5 a méně maximálně 2)
– kdo se dotkne země (nebo je čtvrtý u stromu, nebo jde o strom mimo správnou trasu), musí odejít na začátek trasy
– kdo odchází na začátek trasy, smí si odnést materiál
– je zakázáno skákat (s výjimkou nejmenších dětí)
– prkna a delší kulatiny můžou ležet na zemi, pokud na nich nikdo nestojí
– je nutné projít trasu se všemi stromy, zkratky nejsou povoleny

Každá družina by měla mít při hře svého rozhodčího, který dohlíží, zda se někdo dotkl země, nebo zda některé prkno či delší kulatina nemá průhyb až k zemi. Rozhodčí také hlídá kulišárny typu, že stromu se dotýká jeden člověk, kterému sedí na zádech dva další. Předem je třeba se domluvit, zda je možné dotýkat se vystupujících kořenů jako součásti stromu (doporučujeme dotýkat se jen hlavního kmene).

Pravidlo o zákazu skoku (skok je složitý na posuzování dotyku se zemí a také nebezpečný) jsme řešili tak, že hráči se průkazně museli stále dotýkat alespoň jednou nohou dřevěných prvků či stromu. Zákaz ležení na zemi u stromu zamezuje, aby si dlouháni (při dotýkání se stromu rukou nebo nohou) lehli po celé délce na zem a vytvořili most, po kterém šlapou ostatní. Jinak je ovšem pomoc starších menším po trase dovolena.

Vyhrává družina, která se jako první dostane do cíle.

Varianta s mapou:
Naši hru hráli s dětmi i dospělí. Předpokládali jsme, že pro starší z dětí (v našem případě cca 11 let) zbude málo úkolů přiměřených jejich věku, protože organizace a taktiky se ujmou hlavně dospělí. Připravili jsme proto navíc mapu trasy jako důležitý úkol pro tyto starší děti – bylo třeba nalézt správnou cestu mezi mnoha označenými stromy. Tento úkol je navíc a pro uspořádání hry není nezbytný (trasa může být označena jasně).

Jednotlivé stromy kolem cíle byly barevně označeny, takže vzniklo jakési bludiště. U cílového stromu byla k dispozici mapa označených stromů s nakreslenou trasou každé družiny (viz foto). Každá družina měla jednoho mapovače (nemohl to být dospělý, v případě potřeby je naopak možné povolit víc mapovačů), který se směl na začátku hry volně pohybovat lesem, mapu si prohlédnout, zapamatovat si správnou trasu a sdělit své družině, kudy k cíli.

Mapa trasy pro mapovače.
Mapa trasy pro mapovače.

Pro pohyb na trase platila už potom pro mapovače stejná pravidla jako pro ostatní. Nakonec se role mapovačů ukázala jako klíčová, když jedna družina došla ke špatnému stromu a její člen, který u něj šlápl na zem první, musel na začátek. V té chvíli jsme jim samozřejmě prozradili, že nejsou na správné trase.

Herní taktika
Hra je vhodná i pro věkově rozvrstvené družiny, v každé by ale měli být alespoň dva silnější jedinci. Při přípravě je třeba dbát na to, aby trasy byly stejně dlouhé a aby stromy měly podobné rozestupy. Nemusí být ve stejném pořadí, ale je důležité, aby odpovídal počet delších a kratších mezer mezi stromy.

Logistika se uplatní ve chvíli, kdy dostupné stromy jsou obsazeny maximálním počtem tří osob a je třeba vymyslet, jak postupovat, aby všichni měli bezpečné útočiště a nikdo nezůstal viste na trase. Našim družinám cesta trvala přes 8 stromů asi 45 minut. Družiny měly 8 členů a skládaly se z dospělých i z předškolních dětí.

Tento článek připravila Terka Danielisová ze skupiny Čtrnáctka.

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This