Koupání a hry do vody

Koupání a hraní her ve vodě je zvlášť v horku na táboře velmi oblíbená činnost. Je ale nutné při tom dodržovat několik bezpečnostních pravidel.

Katalog her do vody

V našem katalogu najdete několik her vhodných do vody.

Jezdí všechny družiny najednou (v našem případě 3)

Bezpečnost při pobytu dětí ve vodě

Zde jsou pravidla, která se vyplatí dodržovat jak při běžném koupání, tak při hrách ve vodě. V zákoně je určuje § 8 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Plné znění odstavce 4 najdete na konci článku.

  • Děti se mohou koupat jen s vedoucím, který je dobrým plavcem a je schopen poskytnout záchranu tonoucímu.
  • Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení.
  • Je dobré, pokud je alespoň jeden další dospělý i na břehu, protože má o dění mnohem lepší přehled než z vody.
  • Je nutné předem vědět, kdo z dětí neumí plavat, nebo si v plavání není příliš jistý. Tuto informaci je dobré zjistit předem, od rodičů.
  • Děti před i po koupání spočítejte.
  • Dobrý je způsob rozdělit děti do dvojic, které na sebe vzájemně dohlížejí.
  • Koupejte se jen tam, kde to znáte. Poučte děti kam mohou a nemohou plavat, kudy se chodí do vody atd.
  • Koupejte se jen tam, kde je to povolené. Mnoho rybníku je dnes soukromých či chovných.
Výlov naběračkou
Hra ve vodě – výlov naběračkou

Počasí

Je jasné, že koupat se jde obvykle jen tehdy, je-li hezky. Často je ale v programu naplánovaná vodní hra a počasí nemusí být zrovna nejoptimálnější. V tom případě zvažte, zda není možné hru odložit na jindy, či předělat do „suchozemské“ varianty. Pokud už je nutné hru odehrát v chladnějším počasí (a občas se to stává), dbejte na to, ať děti mají s sebou teplé oblečení (do kterého se převléknou ihned po výlezu z vody) a v kuchyni připravte teplý čaj.

Občas se také stane, že se počasí zkazí během hry. Pokud se jen ochladí nebo začne lehce pršet, je obvykle možné hru dokonči. Velmi nebezpečné ale je, pokud začne bouřka (letní bouřky přicházejí z nenadání). V tom případě je nutné vodu ihned opustit – být za bouřky ve vodě je velmi nebezpečné.

Bouřka
Při bouřce se nikdy nekoupejte.

Znění zákona

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

§ 8

Režim dne

(4) Koupání dětí musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem. Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné při zotavovací akci jako dozor. Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu. Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This