Jak vysvětlit pravidla hry

Vysvětlit správně pravidla hry je docela složité a ne každý to dělá správně. Přitom nepochopení pravidel hráči či opomenutí některého pravidla může i dobře připravenou a vymyšlenou hru pokazit.

Máte dobře připravenou hru a skvěle vymyšlená pravidla. I přesto může hra selhat, pokud při vysvětlování pravidel na něco zapomenete, nebo hráči hru nepochopí. Nebezpečí hrozí hlavně u větších a složitějších her, ale „umění vysvětlovat pravidla“ využijete i při jednoduchých hříčkách.

Vysvětlování pravidel hry
Vysvětlování pravidel hry.

Při vysvětlování pravidel se řiďte těmito body:

  • Sepište si pravidla předem na papír, ať na některá nezapomenete.
  • Seřaďte si sepsaná pravidla na papíře tak, jak je budete vysvětlovat (viz další body).
  • Začněte vždy tím nejdůležitějším, vysvětlete princip hry a cíl hry.
  • Stanovte území pro hru, začátek a konec hry, případně co dělat, když se něco pokazí (pochopitelně jen u větších her).
  • Teprve poté postupně rozebírejte detailnější pravidla.
  • Nebojte se opakovat a ptát se hráčů, zda to pochopili (kontrolní otázky).
  • Používejte konkrétní příklady.

Před vykládáním pravidel je vhodné hru uvést nějakou legendou. Není ale příliš dobré míchat legendu a pravidla dohromady. Jasně oddělte, kdy končí příběh a začínají pravidla (tj. je nutné začít poslouchat pozorně).

Více o legendách se dozvíte v článku Legenda ke hře.

Když se něco pokazí:

  • Pokud možno, neměňte a nepřidávejte pravidla během hry (je-li to možné).
  • Když už pravidla měníte, dělejte to spravedlivě (dohrajte třeba kolo podle starých pravidel a pro kolo nové pravidla upravte pro všechny).
  • Už před hrou přemýšlejte, co by mohlo nastat za problém, pojistěte se a předem vydejte jasné instrukce pro případ problému (například jasný signál nebo čas pro ukončení hry v nepřehledném terénu, aby se nikdo neskrýval dávno po konci hry, přesné určení hranic hracího území, které se nesmí opustit, nebo obálka s pokyny, když se družina či jednotlivec při hře ztratí, atd.).

Při vysvětlování pravidel platí zlaté pravidlo jasně a stručně. To sice každý ví, ale dodržet tuhle prastarou radu není vůbec jednoduché. Tak ať se vám to daří.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This