Proutěný plot

Proutěný plot přírodních táborníků, ohrazení pravěké osady nebo originální vymezení tábořiště. Jednoduchá stavba pro využití na táborech nebo stálých tábořištích.

Každý, kdo fandí přírodnímu táboření, může potřebovat oplotit nebo alespoň opticky oddělit určitou část tábořiště, například za účelem vyčlenění místa pro tábornické či experimentální účely. K tomu účelu se výborně hodí proutěný plot.

Jestliže jsme napsali, že jde o jednoduchou stavbu, bylo tím myšleno samotné zhotovení plotu. Trochu náročnější bude získání materiálu potřebného ke stavbě.  Budeme potřebovat větší množství kůlů o průměru 5 cm a více, které budou tvořit svislou osnovu plotu. Získat je nebude pro většinu táborníků takový problém, k tomu účelu se hodí soušky z probírky všeho druhu.

Tou náročnější částí přípravy bude získání „pletiva“ které bude mít úlohu vlastního plotu. Budeme potřebovat větší množství pružných proutků v délce 2 – 4 m, které budeme vplétat mezi svislou osnovu tvořenou do země zatlučenými kůly. Nejvhodnější pro tento účel jsou lískové výmladky, které rostou u každé lísky. Keřům probírka výmladků nebude nijak vážněji vadit. Pokud nejsou lísky v okolí dostupné, bude potřeba je nahradit jinými pružnými pruty. Na výšku plotu cca 1/2 m budeme potřebovat 15 – 25 prutů (odhad je závislý na tloušťce prutů). Čím delší pruty budou, tím delší úsek zaberou.

Samotné vytváření proutěného plotu znamená zatlouci do země svislé kůly ve vzdálenosti cca 70 – 100 cm podle tloušťky, pružnosti a délky vyplétacích prutů. Kratší a pružnější pruty budou potřebovat hustší osnovu, delší a méně pružné si vystačí s osnovou řidší.

Pruty je při proplétání nutno pruty zapřít za svislou osnovu střídavě z obou stran, aby plot držel a přiměřeně stlačit dolů, aby plot byl dostatečně pevný.

Proutěný plot vydrží v pohodě přes deset let a při občasné údržbě i déle. Je samozřejmě zranitelný stejně, jako každá přírodní stavba. Na druhou stranu jde o prvek, který každé místo ozvláštní.

Pro jednorázovou táborovou potřebu můžete v případě nedostatku proutí sestrojit i lankový plot, který také poměrně přírodně vizuálně  oddělí prostor. I na lankový plot potřebujete kůly na svislou osnovu, ale ušetříte pruty. Lanko na snímku je pouze omotáno, na horní části kůlu můžete místo toho použít lodní smyčku, plot získá na pevnosti. Lankový plot je zajímavou tábornickou stavbou.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This