Zálesácká čeština

Jsme přesvědčeni, že ani uprostřed lesů bychom neměli zapomínat na pravidla českého pravopisu. Znáte časté chyby v zálesáckých slovech?

Čeština je vrtošivá a často podstrkuje místo pravopisu spíše divnopis. Ani náš web se bohužel chybám nevyhne, ale rádi bychom na usmířenou aspoň přispěli k obecnějšímu povědomí o častých chybách v zálesáckých výrazech. Tento článek pravidelně doplňujeme a po větších úpravách také vracíme na titulní stránku. Čas od času není na škodu připomenout si zálesácký pravopis.

Není dobré, když se v táborových materiálech, na trofejích či v legendách her objevují prohřešky proti gramatice. Existuje několik slov používaných v tábornictví, ve kterých se chyby dělají často a úplně zbytečně. Je pravda, že shoda přísudku s podmětem je zdrojem větších prohřešků, ale s tím moc nepomůžeme. Vybrali jsme proto několik příkladů slov, kde s chybuje nejčastěji.

Velmi zajímavé jsou průběžné změny výskytu chyb na česky psaném internetu, které sledujeme a článek čas od času aktualizujeme. Procentuální vyjádření dokumentuje změny ve výskytu konkrétní chyby. Poslední přehled internetových chyb je z roku 2022. Údaje ale berte s rezervou, protože webový vyhledávač pochopitelně nerozlišuje použití samotného slova a různé obchodní názvy, značky a vlastní jména. Navíc je třeba si uvědomit, že starší texty zůstávají a k nim se pouze připojují texty nové, takže změna ani nemůže být výrazná.

Narazili jste na problém s nějakým slovem ze zálesácké a tábornické oblasti? Máte jiný názor? Napište nám, náš koutek zálesácké češtiny rádi rozšíříme.

Apsida 
Apsida je půlkruhový nebo mnohoúhelníkový výklenek z hlavního prostoru. V tábornictví ji najdeme nejvíce u stanů, jinak často u kostelů. Občas je možné narazit na nesprávný tvar absida, což způsobuje jednak podobná výslovnost a jednak latinský překlad absis. Správně česky je apsida.
Na česky psaném internetu se stabilně používá správný tvar apsida, konkrétně 96 % (2022) 95 % (2020) a 96 % (2018), zbytek jsou chybné absidy.

Batoh 
V mluvené a někdy i psané formě se občas objevuje podoba slova baťoh s háčkem, ale pravidla češtiny tuhle verzi nepřipouštějí. Správně je batoh a stejné je to i u odvozených slov, tedy např. batůžek (nikoli baťůžek) a batůžkář (nikoli baťůžkář). Synonymem je torna či  tlumok a také o něco méně sympatické pojmenování ruksak, převzaté z němčiny.
Nesprávná varianta baťoh se na internetu ale neobjevuje často a výskyt postupně klesá, pouhé 0,5 % (2022), 0,8 % (2020) a 2 % (2018), což ale pořád představuje výskyt několika desetitisíců špatného tvaru.

Příklad použití nesprávného tvaru baťoh na internetu.
Příklad použití nesprávného tvaru baťoh na internetu.

Buřt, vuřt, špekáček
Běžně říkáme, že si opečeme buřty, ale občas narazíme na slovo vuřt. Co je správné? Ještě před rokem 2020 bylo slovo buřt řazeno do obecného, tedy mluveného jazyka. Spisovně se uváděl vuřt, i když na internetu už dlouho jasně převažoval tvar buřt. V roce 2023 (viz upozornění v komentáři) už je i tvar buřt brán jako spisovný. Ale pozor, k opékání se víc hodí špekáček, který má daný podíl špeku a masa, což u vuřtu/buřtu není. Oba tvary (buřt i vuřt) jsou tedy nyní spisovné.
Ve společné množině buřtů a vuřtů vede na internetu jasně buřt, když vuřt má mizivých 9 % (2022), 8 % (2020) a 5 % (2018). Ještě výraznější převahu má buřtguláš se kterým  vuřtguláš prohrává naprosto drtivě, našli jsme méně než 1 % (2022, 2020 i 2018).

Buzola a Ressel
Ještě v roce 2001 Akademický slovník uváděl tvar busola a teprve jako druhou možnost připouštěl i buzolu. Dnes už je správně jen buzola  (i když např. pravopisne.cz uváděl ještě v roce 2018, že je možné používat obě varianty). Mimochodem, víte, že za vynálezce buzoly je považován český vynálezce Josef Ressel?
Výskyt správného tvaru buzola na česky psaném internetu kolísá kolem 69 % (2022), 87 % (2020), 51 % (2018), 84 % (2016) a 85 % (2012). Vliv na výsledek mají popisky zahraničních výrobků na českých e-shopech, což může způsobit značné odchylky ve výsledcích.

Fólie
Správný tvar je s dlouhým ó, fólie (krátké folie je špatně). Například izotermická fólie v táborové lékárničce.
Na českém internetu jsme v roce 2022 (kdy bylo slovo fólie do článku doplněno) našli správný tvar jen v 64 % případů výskytu.

Iglú 
Hodně často je vidět chybné ů s kroužkem ve slově iglú. Ve slovech přejatých, mezi něž patří i iglú (sněhová chýše), píšeme dlouhé ú s čárkou.  Jde o slovo převzaté z anglického igloo. Viz též túra či kúra (léčebný proces).
Pokud jsme hledali správně, tak na česky psaném webu procento správného tvaru iglú kolísá mezi 62 % (2022), 54 % (2020), 55 % (2018), 66 % (2016) a 27 % (2012).

Na internetu najdete možná i dobré rady ale se špatnou češtinou.

Indián 
Zajímavý je osud slova indián. Až do roku 1993 se podle pravidel psal Indián s velkým písmenem, ale na základě rozboru českého etnologa Zdeňka Salzmanna (emeritní profesor University of Massachusetts a velký znalec indiánů) se od konce 20. století indiáni berou jako antropologická skupina (a nikoliv jako příslušníci národa). Způsob psaní byl proto změněn a indián se píše s malým počátečním písmenem.

Kánoe
Připouští se jen dlouhý tvar kánoe. Ošidnost ilustruje fakt, že procento kánoí na česky psaných webech velmi kolísá a uživatelé se častěji spokojí s krátkou (a nesprávnou) variantou. Roli ovšem hrají i anglické názvy na českých stránkách, hlavně v obchodech.
Pro zajímavost jsme na česky psaném webu našli následující procento tvaru kánoe (v porovnání s nespisovným tvarem kanoe): 68 % (2022), 34 % (2020), 46 % (2018), 16 % (2016), 27 % (2012) a 30 % (2009).

Kůra (stromu) i kúra (léčebný proces)
Tato dvě slova mají odlišný význam. Slovo kůra s kroužkem znamená „ochranná vrstva kmene“ či „povrchová tuhá vrstva“. Pokud ale mluvíme o léčebném procesu, jde o slovo přejaté z latiny a pak se píše dlouhé „ú“ s čárkou. Viz též iglú či túra. Protože jsou oba tvary správně, nedá se vyhledávačem zjistit výskyt chyb.

Láhev i lahev
Jako první (tedy doporučený) se uvádí tvar s dlouhým „á“ – láhev, ale lze použít i kratší verzi lahev. V každém případě je třeba v jednom textu je používat stejný tvar.
Vyhledávač při porovnání obou výrazů  našel zatím vždy více tvarů s dlouhým „á“  (láhev), konkrétně 52 % (2022), 65 % (2020 i 2018) a 68 % (2016), což pokaždé představovalo více než 5 milionů výrazů. Je zajímavé, že četnost doporučeného tvaru na internetu postupně klesá.

Latrína
Správný je pouze dlouhý tvar latrína (pochází z latiny zkrácením slova lavatrina – umývárna). Na česky psaném internetu má správný tvar převahu, výskyt chyby může být ovlivněn také názvem kapely Latrina.
Správný tvar slova latrína má zatím na česky psaném webu navrch: 54 % (2022), 73 % (2020), 84 % (2018), 70 % (2016).

LED dioda
Označení LED pochází z anglického Light Emitting Diode a používá se pro elektroluminiscenční diody. V češtině je zažité používat slovní spojení LED dioda, i když tím dochází ke zdvojování slova dioda. Přísně podle pravopisu by se mělo nejspíš psát jen LE dioda – ale to nikdo nepoužívá. Ještě horší je další češtináři doporučovaný tvar LED žárovka, protože je silně zavádějící (nejde o žárovku). Správná je také samotná zkratka LED, ale to zase není úplně jasné pro všechny. Tvar ledka je spíše slangový. Zcela správně je výraz LED čelovka.

Lékárnička
Když se člověk zamyslí, tak si sám odpoví, že správný je dlouhý tvar, už jen proto, že v táborové lékárničce hledáme léky a nikomu nejde o leknutí.
Internet prozradil vcelku jasnou převahu 93 % (2022) správného tvaru „lékarnička“.

Malý medvěd
Souhvězdí Malý medvěd je známější pod označením Malý vůz a patří k důležitým tábornickým termínům. Podle Polárky, která je nejjasnější hvězdou souhvězdí, určují táborníci sever. Pojmenování vychází z řecké legendy o tom, že mladík Arkás málem na lovu zastřelil svoji matku nymfu Kallistó, kterou těžko mohl poznat, když ji bohyně Héra proměnila v medvědici. Zeus zabránil tragédii tím, že proměnil v medvěda i Arkáse, oba roztočil za ocasy (proto je mají tak dlouhé) a hodil je na oblohu mezi hvězdy. Také česká Wikipedie (kterou je možné se s určitou obezřetností řídit v nejednoznačných situacích) používá název Malý medvěd. Ale původ názvu je složitější a mnohé publikace včetně některých populárně naučných používají pojmenování Malá medvědice. My se kloníme ke tvaru Malý medvěd.

Malá medvědice se občas objeví, zde například v popisku obrázku.
Malá medvědice se občas objeví, zde například v popisku obrázku.

Morseovka
Název oblíbené tábornické dovednosti má původ od svého vynálezce Američana Samuela Morse. Proto se správně česky píše s písmenem „s“ morseovka a nikoliv morzeovka. Ve spojení Morseova abeceda se ze stejného důvodu používá velké písmeno, ale nejčastěji používané pojmenování „morseovka“ je s malým písmenem. Na internetu je výskyt problematický, protože slovensky je správně morzeovka. Proto výskyt neuvádíme.

Mundúr
Pro leckoho v zeleném mundúru (používá se ve významu uniforma, stejnokroj, oblek) bude překvapením, že slovo má mít nad písmenem ú čárku. Podobně jako jiná přejatá slova (srovnej iglú či túra) se píše s čárkou. V lidové mluvě má dost často krátký tvar mundur.
Česky psaný internet má v tomto případě dost divoká čísla: mundúr pouze 14 %, 34 %, 37 %, 21 %, mundur 71 %, 43 %, 52 %, 63 % a mundůr 15 %, 23 %, 10 %, 16 % (vždy v letech 2022, 2020, 2018, 2016).

Naboso i na boso
Obojí je správně, význam je stejný.  Je možné psát zvlášť jako dvě slova na boso i dohromady naboso (v jednom textu užívejte stejný tvar).  Původně byl výraz psán jako dvě samostatná slova (tedy na boso – na bosou nohu). Ale protože bylo vždy používáno stejné spojení slov, výraz se ustálil a je možné jej psát i dohromady.
Podobných případů ustáleného spojení příslovce a předložky (nazývá se příslovečná spřežka) je víc a často jsou možné obě varianty (do široka i doširoka, na čisto i načisto, nade všecko i nadevšecko). Někdy mají odlišný význam (viz na večer a navečer), ale jsou i případy, kdy pravidla připouští pouze oddělenou možnost (na rozdíl, pro tentokrát).
Pro zajímavost jsme našli na česky psaném internetu následující poměr výrazů naboso a na boso: 88 % a 12 % (2022), 84 % a 16 % (2020), 87 % a 13 % (2018).

Navečer i na večer
Obojí je správně. Ale význam obou spojení je odlišný, nelze je zaměňovat. Oddělené na večer (předložka + podstatné jméno) použijeme například ve větě: Na táboře se vždy těšíme na večer. Psáno dohromady navečer (příslovce) má podobný význam jako večer: Tábor se navečer zklidní a utiší. Jde o ustálené spojení příslovce a přeložky, které se nazývá příslovečná spřežka (podobně i naboso, například, zpočátku, ale pozor: na rozdíl).

Chyb ve slově ocún není mnoho, ale najdou se.

Ocún
Další z rostlin, které záludně zkoušejí naši češtinu. Slova s ú, kde se píše čárka uvnitř slova jsou povětšinou cizího původu. Slovo ocún je výjimka, jeho původ je domácí. Přesto se tady správně píše čárka, tedy ocún. Pozdravte ho, až se s ním někdy v podzimním čase setkáte.
Ocún ale zjevně mnoho pravopisných problémů nepůsobí. Po doplnění tohoto slova do článku  v roce 2020 jsme na internetu našli jen 0,2 % (2022 i 2020) špatně napsaných tvarů. I tak je to stále 1340 chybných ocůnů. Všimněte si, že i správné tvary množného čísla ocúnů v 2. p. a ocúnům ve 3. p. množného čísla působí docela bizarně.

Panda a koala
Zajímavý příklad tajů češtiny. Ačkoli často říkáme medvídek panda a medvídek koala, tak to má své nástrahy přírodopisné i pravopisné. Panda opravdu patří mezi medvědovité šelmy, ale jako podstatné jméno je rodu ženského. Naopak koala je vačnatec a s medvědem nemá nic společného, ale podstatné jméno je rodu mužského. U pandy je ženský rod v pohodě (panda velká, panda malá či červená), ale u koaly (koala medvídkovitý) je mužský rod skoro nepřirozený. V ZOO jsme viděli malou pandu a malého koalu.

Polyetylen (PE)
S nástupem syntetických materiálů do tábornického vybavení se nevyhneme slovům jako polyetylen. Ale často se najde i polyetylén a také polyethylen, co je správně? Ústav pro jazyk český doporučuje (rok 2020) krátký polyetylen, ale používat se  snad může i dlouhý polyetylén. Starší verze s h (polyethylen) už by se používat neměla. Tyvek je lehká, vodonepropustná, prodyšná a hlavně levná stavební fólie z polyetylenu s vysokou odolností, hodí se jako podložka pod karimatku nebo pod přístřešek. 

Pomněnka
Krásná modrá květinka, ale jak ji správně napsat? Pomněnka je správně, poměnka je špatně. Ošemetné slovo bez jasné pomůcky pro správný pravopis. Nápovědou může být, že jiný tvar slova (příbuzné slovo) obsahuje souhlásku n či ň (např. zapomenout – zapomněl).  Podobně se –mně- píše také ve tvaru pomněnka, vzpomněl či připomněl domněnku. Klasický chyták školních diktátů.
Po doplnění tohoto slova do článku v roce 2020 jsme postupně našli správně 93 % (2022) a 97 % (2020) pomněnek. Zbytek byly chyby, což bylo v roce 2022 více než 10 000 špatně napsaných „poměnek“.

Chybička se vloudila.
Chybička se vloudila, pisatel si zapomněl včas přečíst náš web.

Potmě a po tmě
Při nočních hrách se často ocitáme potmě a občas to potřebujeme i napsat podle pravidel. Jestliže se jedná o příslovce (za tmy, ve tmě), píšeme dohromady potmě. Proč tu sedíš potmě? Pokud jde o podstatné jméno tma ve spojení s předložkou po, píšeme zvlášť po tmě. Jisté je, že po tmě vždy přijde světlo.

Ranní paprsek a denní světlo
Pokud se jedná o ráno (například táborové), pak je vždy správně ranní paprsek (ráno + přípona ní). Jedno n je pouze v případě, když někoho raní nevěrný manžel nebo mrtvice. Lstivé jsou ovšem rané brambory a šestiranný revolver. Podobně je správně denní světlo (den + ní), které můžeme očekávat dennodenně (kromě polárních oblastí v zimě). Naproti tomu deník jako památníček i jako noviny má pouze jedno „n“.

Rozbít stan
Spíše knižní spojení rozbít stan a rozbít tábor neznamená poškození stanu či zničení tábora, ale naopak postavení stanu a utáboření se.

Sekera i sekyra
Pravidla uvádějí obě možnosti jako správné, nám se zdá hezčí slovo sekera (v jednom textu užívejte stejný tvar). Je to také častější varianta, při porovnání obou výrazů našel vyhledávač  74 % (2022), 76 % (2020), 78 % (2018) a 85 % (2016) „seker“, zbytek jsou „sekyry“. Absolutně to vždy bylo něco přes 700 000 výskytů tvaru „sekera“. Zajímavé ale je, že „sekyra“ postupně zvětšuje svůj podíl.

Slunce, Měsíc a Země
U těchto výrazů je třeba rozlišovat, jestli jsou použity jako hvězdářské termíny, pak se píšou s velkým písmenem (zatmění Měsíce, skvrny na Slunci, vznik života na Zemi, planeta Země), nebo ve významu jiném, pak se píšou s malým písmenem (…a slunce pálí jen, měsíc se skryl za mraky, letěl nízko na zemí). Občas je dost složité určit, jaké písmeno zvolit.

Tramp i tremp
Pravidla uvádějí obě možnosti jako správné, většina slovníků má na prvním místě tvar tramp. Stejně tak je správně trampský i trempský. V rámci jednoho textu by se měla používat stejná varianta. Pokud jde o bývalého amerického prezidenta, ten se píše Trump.

Traper
Lovec kožešin, který loví do pastí, se anglicky nazývá trapper podle výrazu trap – past. V češtině se toto slovo pohybuje už dlouho, proto slovníky cizích sov uvádějí českou podobu traper s jedním p. Do toho se ovšem míchají obchody, které často používají anglický název Trapper, takže po internetu i mezi zálesáky kolují obě podoby zcela nekontrolovaně. Přimlouváme se za tvar traper.

Túra
Ve slovech přejatých, mezi něž patří i túra (z francouzštiny přes němčinu), píšeme dlouhé ú s čárkou. Viz též iglú či kúra (léčebný proces). Naopak česká slova fůra či můra mají nad písmenem u kroužek.  Zaháněl jsem černou můru, když jsem na kostelním kůru psal na březovou kůru, že v lázních nebyl čas na túru, protože jsem času fůru spotřeboval na léčebnou kúru.
Správný tvar „túra“ je na česky psaném webu ve značné převaze: 90 % (2022), 86 % (2020), 87 % (2018), 99 % (2016) a 79 % (2012).

Tři různé způsoby psaní týpí vedle sebe je prohřešek a při pohledu na tvar Tee Pee čeština jen tiše úpí.
Tři různé způsoby psaní týpí vedle sebe je prohřešek a při pohledu na tvar Tee Pee čeština jen tiše úpí.

Týpí, tepee i teepee
Pro indiánský stan se v češtině na prvním místě se uvádí český přepis týpí. Na webu se zatím nejvíce používá tvar teepee, lze stále používat také tepee, Přimlouváme se za používání tvaru týpí, který je podle našeho názoru nejhezčí (v každém případě jednom textu užívejte stejný tvar). Naopak špatně jsou podle češtinářů varianty s pomlčkou tee-pee i Tee-Pee a také varianta ze dvou slov tee pee. Velkou změnu na internetu mezi roky 2016 a 2018 způsobilo nejspíš rozšíření dětské hračky na trhu s inzercí na všech eshopech s textem: „…jde o 170 cm vysoký jehlan s názvem Teepee…“.
Na česky psaném internetu jsme v letech 2022, 2020, 2018, 2016 a 2012) našli: teepee 71, 76, 85, 36 a 36 %, tepee 20, 12, 4, 35 a 35 %, týpí 7, 11, 5, 20 a 15 % a tee-pee 2, 2, 6, 9 a 14 %.

Visutý most
Výraz visutý znamená zavěšený, upevněný shora (visutý most) nebo položený nad něčím jako stupeň (visuté zahrady). Vedle toho existovalo starší přídavné jméno vysutý (naposledy ve starém Slovníku spisovného jazyka českého), které znamenalo „dopředu vyčnívající“ (dnes by se použil spíše výraz vysunutý). Ve slově visutý se chybuje dost často v domnění, že jde o předponu vy-. Je to také oblíbený chyták učitelů.

U visutého mostu nás nesmí splést, že je vysunutý nad údolím.
U visutého mostu nás nesmí splést, že je vysunutý nad údolím. 

Vy, Vám, Vás a vy, vám, vás
Často je vidět chybné použití velkého písmena ve tvarech osobních a přivlastňovacích zájmen. Velké písmeno se používá především v dopisech a v písemnostech jako vyjádření úcty a zdvořilosti (ať píšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu). V běžných textech, článcích a oznámeních se píše malé písmeno.

Tento článek z roku 2017 průběžně doplňujeme a aktualizujeme i podle připomínek čtenářů. Poslední doplnění dat z roku 2022 bylo provedeno počátkem roku 2023, slovo potmě a polyetylen jsme přidali roku 2023, lékárnička a fólie v roce 2022, slova ocún a panda jsme doplnili v průběhu roku 2021. Výsledky hledání výskytu slov jsou orientační (běžný vyhledávač, slovo je zadané v „úvozovkách“ pro česky psané stránky, ale algoritmus vyhledávače nemusí být beze změn)  a zajímavé jsou spíše jako porovnání v postupu času. 


Počet komentářů: 2

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This