Pravěk

Mezi skvělé motivace činnosti oddílu patří i pravěké činnosti. Ať už jednorázově na táboře (pravěká keramika, pazourek) či jako trvalá motivace (experimentální archeologie). Náměty, které zde najdete, pocházejí přímo z dílny oddílu experimentální archeologie Mamuti.