Katalog her Hry pro děti do přírody i na letní tábor.

Zálesácká čeština

Jsme přesvědčeni, že ani uprostřed lesů bychom neměli zapomínat na pravidla českého pravopisu. Znáte časté chyby v zálesáckých slovech?

Čeština je vrtošivá a často podstrkuje místo pravopisu spíše divnopis. Ani náš web se bohužel chybám nevyhne, ale rádi bychom na usmířenou aspoň přispěli k obecnějšímu povědomí o častých chybách v zálesáckých výrazech.

Není dobré, když se v táborových materiálech a trofejích objevují prohřešky proti gramatice. Existuje několik slov používaných v tábornictví, ve kterých se chyby dělají často a úplně zbytečně. Je pravda, že shoda přísudku s podmětem je zdrojem větších prohřešků, ale s tím moc nepomůžeme. Vybrali jsme proto několik příkladů slov, kde s chybuje nejčastěji. Údaje o výskytu na internetu berte s rezervou, protože webový vyhledávač pochopitelně nerozlišuje použití samotného slova a různé obchodní názvy, značky a vlastní jména.

Narazili jste na problém s nějakým slovem ze zálesácké a tábornické oblasti? Máte jiný názor? Napište nám, rádi náš češtinský koutek rozšíříme.

Buzola 
Ještě v roce 2001 Akademický slovník uváděl tvar busola a teprve jako druhou možnost připouštěl i buzolu. Dnes už je správně jen buzola. Mimochodem, víte, že za vynálezce buzoly je považován český vynálezce Josef Ressel? Je zajímavé, že v tomto případě se výskyt tvaru buzola na internetu s postupem časem dokonce nepatrně zhoršil.
Výskyt správného tvaru buzola na česky psaném internetu je v 84 % (2016) a o čtyři roky dříve 85 % (2012). 

Iglú 
Hodně často je vidět chybné ů s kroužkem ve slově iglú. Ve slovech přejatých, mezi něž patří i iglú (sněhová chýše), píšeme dlouhé ú s čárkou.  Jde o slovo převzaté z anglického igloo. Viz též túra či kúra (léčebný proces).
Pokud jsme hledali správně, tak na česky psaném webu se prudce zlepšilo procento správného tvaru iglú na 66 % (2016) oproti 27 % (2012).

Indián 
Zajímavý je osud slova indián. Až do roku 1993 se podle pravidel psal Indián s velkým písmenem, ale na základě rozboru českého etnologa Zdeňka Salzmanna (emeritní profesor University of Massachusetts a velký znalec indiánů) se indiáni berou jako antropologická skupina (a nikoliv jako příslušníci národa). Způsob psaní byl proto změněn a indián se píše s malým počátečním písmenem.

Kánoe
Připouští se jen dlouhý tvar kánoe. Ošidnost ilustruje fakt, že procento kánoí na česky psaných webech postupem doby dlouhodobě klesá. Většina uživatelů se spokojí s krátkou (a nesprávnou) variantou.
Na česky psaném webu je následující procento tvaru kánoe: 16 % (2016), 27 % (2012) a 30 % (2009).

Kůra (stromu) i kúra (léčebný proces)
Tato dvě slova mají odlišný význam. Slovo kůra s kroužkem znamená „ochranná vrstva kmene“ či „povrchová tuhá vrstva“. Pokud ale mluvíme o léčebném procesu, jde o slovo přejaté z latiny a pak se píše dlouhé „ú“ s čárkou. Viz též iglú či túra. Protože jsou oba tvary správně, nedá se vyhledávačem zjistit výskyt chyb.

Láhev i lahev
Jako první (tedy doporučený) se uvádí tvar s dlouhým „á“ – láhev, ale lze použít i kratší verzi lahev. Vyhledávač našel 5 340 000 výskytů slova láhev a 2 640 000 výskytů slova lahev (2016).

Latrína
Správný je pouze dlouhý tvar latrína (pochází z latiny zkrácením slova lavatrina – umývárna). Na česky psaném internetu je zhruba 14 300 latrín a 6200 latrin (2016). Poměrně vysoký výskyt chyby ovšem také může být způsoben názvem rokenrolové skupiny Latrina.

LED dioda
Označení LED pochází z anglického Light Emitting Diode a používá se pro elektroluminiscenční diody. V češtině je zažité používat slovní spojení LED dioda, i když tím dochází ke zdvojování slova dioda.

Mundúr
Pro leckoho v zeleném mundúru (používá se ve významu uniforma, stejnokroj, oblek) bude překvapením, že slovo má mít nad písmenem ú čárku. Podobně jako jiná přejatá slova (srovnej iglú či túra) se píše s čárkou. V lidové mluvě má dost často krátký tvar mundur.
Česky psaný internet 2016: mundur 63 %, mundúr 21 % a mundůr 16 %.

Navečer i na večer
Obojí je správně. Ale význam obou spojení je odlišný, nelze je zaměňovat. Oddělené na večer (předložka + podstatné jméno) použijeme například ve větě: Na táboře se vždy těšíme na večer. Psáno dohromady navečer (příslovce) má podobný význam jako večer: Tábor se navečer zklidní a utiší.

Rozbít stan
Spíše knižní spojení rozbít stan a rozbít tábor neznamená poškození stanu či zničení tábora, ale naopak postavení stanu a utáboření se.

Sekera i sekyra
Pravidla uvádějí obě možnosti jako správné. Pro zajímavost, na česky psaném internetu je 1 350 000 seker a 240 000 sekyr (2016).

Slunce, Měsíc a Země
U těchto výrazů je třeba rozlišovat, jestli jsou použity jako hvězdářské termíny, pak se píšou s velkým písmenem (zatmění Měsíce, skvrny na Slunci, vznik života na Zemi, planeta Země), nebo ve významu jiném, pak se píšou s malým písmenem (…a slunce pálí jen, měsíc se skryl za mraky, letěl nízko na zemí). Občas je dost složité určit, jaké písmeno zvolit.

Tramp i tremp
Pravidla uvádějí obě možnosti jako správné, většina slovníků má na prvním místě tvar tramp. Stejně tak je správně trampský i trempský. V rámci jednoho textu by se měla používat stejná varianta.

Traper
Lovec kožešin, který loví do pastí, se anglicky nazývá trapper podle výrazu trap – past. V češtině se toto slovo pohybuje už dlouho, proto slovníky cizích sov uvádějí českou podobu traper s jedním p. Do toho se ovšem míchají obchody, které mají často anglický název Trapper, takže po internetu i mezi zálesáky kolují obě podoby zcela nekontrolovaně. Přimlouváme se za tvar traper.

Túra
Ve slovech přejatých, mezi něž patří i túra (z francouzštiny přes němčinu), píšeme dlouhé ú s čárkou. Viz též iglú či kúra (léčebný proces).
Správný tvar slova túra na česky psaném webu rychle získává navrch: 99% (2016) oproti 79 % (2012).

Týpí, tepee i teepee
Pro indiánský stan se v češtině na webu nejvíce používají přepisy tepee a teepee. Oba lze zatím stále používat, ale na prvním místě se již uvádí český přepis týpí. Přimlouváme se pro používání té poslední a podle našeho názoru nejhezčí formy, tedy týpí.
Česky psaný internet 2016 (a 2012): teepee 36 % (a 36 %), tepee 35 % (a 35 %), týpí 20 % (a 15 %) a tee-pee 9 % (a 14 %).

Vy, Vám, Vás a vy, vám, vás
Často je vidět chybné použití velkého písmena ve tvarech osobních a přivlastňovacích zájmen. Velké písmeno se používá především v dopisech a v písemnostech jako vyjádření úcty a zdvořilosti (ať píšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu). V běžných textech, článcích a oznámeních se píše malé písmeno.

Text tohoto článku průběžně doplňujeme, poslední úprava 9. listopadu 2017.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This