Zálesácká čeština

Jsme přesvědčeni, že ani uprostřed lesů bychom neměli zapomínat na pravidla českého pravopisu. Znáte časté chyby v zálesáckých slovech?

Čeština je vrtošivá a často podstrkuje místo pravopisu spíše divnopis. Ani náš web se bohužel chybám nevyhne, ale rádi bychom na usmířenou aspoň přispěli k obecnějšímu povědomí o častých chybách v zálesáckých výrazech. Tento článek pravidelně doplňujeme a po větších úpravách také vracíme na titulní stránku. Čas od času neškodí připomenout si zálesácký pravopis.

Není dobré, když se v táborových materiálech, na trofejích či v legendách her objevují prohřešky proti gramatice. Existuje několik slov používaných v tábornictví, ve kterých se chyby dělají často a úplně zbytečně. Je pravda, že shoda přísudku s podmětem je zdrojem větších prohřešků, ale s tím moc nepomůžeme. Vybrali jsme proto několik příkladů slov, kde s chybuje nejčastěji.

Velmi zajímavé jsou průběžné změny výskytu chyb na česky psaném internetu, které sledujeme a článek čas od času aktualizujeme. Procentuální vyjádření dokumentuje změny ve výskytu konkrétní chyby. Poslední přehled internetových chyb je z roku 2020. Údaje ale berte s rezervou, protože webový vyhledávač pochopitelně nerozlišuje použití samotného slova a různé obchodní názvy, značky a vlastní jména.

Narazili jste na problém s nějakým slovem ze zálesácké a tábornické oblasti? Máte jiný názor? Napište nám, náš koutek zálesácké češtiny rádi rozšíříme.

Apsida 
Apsida je půlkruhový nebo mnohoúhelníkový výklenek z hlavního prostoru. V tábornictví ji najdeme nejvíce u stanů, jinak často u kostelů. Občas je možné narazit na nesprávný tvar absida, což způsobuje velmi podobná výslovnost. Správně je apsida.
Na česky psaném internetu se převážně používá správný tvar apsida, konkrétně 95 % (2020) a 96 % (2018), zbytek jsou chybné absidy.

Batoh 
V mluvené a někdy i psané formě se občas objevuje podoba slova baťoh s háčkem, ale pravidla češtiny tuhle verzi nepřipouštějí. Správně je batoh a stejné je to i u odvozených slov, tedy např. batůžek (nikoli baťůžek) a batůžkář (nikoli baťůžkář). Synonymem je torna či  tlumok a také o něco méně sympatické pojmenování ruksak, převzaté z němčiny.
Nesprávná varianta baťoh se na internetu ale nevyskytuje často, pouhé 0,8 % (2020) a 2 % (2018), což ale pořád představuje výskyt několika desetitisíců špatného tvaru.

Příklad použití nesprávného tvaru baťoh na internetu.
Příklad použití nesprávného tvaru baťoh na internetu.

Buřt, vuřt, špekáček
Člověka láká napsat, že si opeče buřtík, ale čeština má svou hlavu a slovo buřt řadí do obecného, tedy mluveného jazyka. Spisovně je vuřt, i když v některých slovnících se objevuje i buřt. Navíc k opékání se víc hodí špekáček, který má daný podíl špeku a masa, což u vuřtu/buřtu není. Asi není třeba lámat si hlavu s psanou formou a klidně použít slovo buřt, jak ostatně dokládá i internet.
Ve společné množině buřtů a vuřtů vede na internetu drtivě buřt 92 % (2020) a 95 % (2018), vuřt má 8 % (2020) a 5 % (2018). Ještě výraznější poměr má buřtguláš 99 % (2020 i 2018) a vuřtguláš necelé 1 % (2020 i 2018).

Buzola 
Ještě v roce 2001 Akademický slovník uváděl tvar busola a teprve jako druhou možnost připouštěl i buzolu. Dnes už je správně jen buzola  (i když např. pravopisne.cz uvádí, že je možné používat obě varianty) (2018). Mimochodem, víte, že za vynálezce buzoly je považován český vynálezce Josef Ressel?
Výskyt správného tvaru buzola na česky psaném internetu je 87 % (2020), 51 % (2018), 84 % (2016) a 85 % (2012). Vliv na výsledek ale mají popisky zahraničních výrobků na českých e-shopech, což mohlo způsobit odchylku v roce 2018.

Iglú 
Hodně často je vidět chybné ů s kroužkem ve slově iglú. Ve slovech přejatých, mezi něž patří i iglú (sněhová chýše), píšeme dlouhé ú s čárkou.  Jde o slovo převzaté z anglického igloo. Viz též túra či kúra (léčebný proces).
Pokud jsme hledali správně, tak na česky psaném webu procento správného tvaru iglú kolísá 54 % (2020), 55 % (2018), 66 % (2016) a 27 % (2012).

Na internetu najdete možná i dobré rady ale se špatnou češtinou.

Indián 
Zajímavý je osud slova indián. Až do roku 1993 se podle pravidel psal Indián s velkým písmenem, ale na základě rozboru českého etnologa Zdeňka Salzmanna (emeritní profesor University of Massachusetts a velký znalec indiánů) se indiáni berou jako antropologická skupina (a nikoliv jako příslušníci národa). Způsob psaní byl proto změněn a indián se píše s malým počátečním písmenem.

Kánoe
Připouští se jen dlouhý tvar kánoe. Ošidnost ilustruje fakt, že procento kánoí na česky psaných webech velmi kolísá a uživatelé se častěji spokojí s krátkou (a nesprávnou) variantou. Roli ovšem hrají i anglické názvy na českých stránkách, hlavně v obchodech.
Pro zajímavost jsme na česky psaném webu našli následující procento tvaru kánoe (v porovnání s kanoe): 34 % (2020), 46 % (2018), 16 % (2016), 27 % (2012) a 30 % (2009).

Kůra (stromu) i kúra (léčebný proces)
Tato dvě slova mají odlišný význam. Slovo kůra s kroužkem znamená „ochranná vrstva kmene“ či „povrchová tuhá vrstva“. Pokud ale mluvíme o léčebném procesu, jde o slovo přejaté z latiny a pak se píše dlouhé „ú“ s čárkou. Viz též iglú či túra. Protože jsou oba tvary správně, nedá se vyhledávačem zjistit výskyt chyb.

Láhev i lahev
Jako první (tedy doporučený) se uvádí tvar s dlouhým „á“ – láhev, ale lze použít i kratší verzi lahev. Pro zajímavost jsme nechali vyhledat obě varianty. Častější je varianta láhev, vyhledávač našel při porovnání obou výrazů  65  % slov láhev (2020 i 2018) oproti dřívějším 68 % (2016), což vždy představovalo více než 5 milionů výrazů.

Latrína
Správný je pouze dlouhý tvar latrína (pochází z latiny zkrácením slova lavatrina – umývárna). Na česky psaném internetu má správný tvar převahu, výskyt chyby může být ovlivněn také názvem kapely Latrina
Správný tvar slova latrína má na česky psaném webu navrch: 73 % (2020), 84 % (2018), 70 % (2016).

LED dioda
Označení LED pochází z anglického Light Emitting Diode a používá se pro elektroluminiscenční diody. V češtině je zažité používat slovní spojení LED dioda, i když tím dochází ke zdvojování slova dioda. Přísně podle pravopisu by se mělo nejspíš psát jen LE dioda – ale to nikdo nepoužívá. Ještě horší je další češtináři doporučovaný tvar LED žárovka, protože je silně zavádějící (nejde o žárovku). Správná je také samotná zkratka LED, ale to zase není úplně jasné pro všechny. Tvar ledka je spíše slangový. Zcela správně je výraz LED čelovka.

Malý medvěd
Souhvězdí Malý medvěd je známější pod označením Malý vůz a patří k důležitým tábornickým termínům. Podle Polárky, která je nejjasnější hvězdou souhvězdí, určují táborníci sever. Pojmenování vychází z řecké legendy o tom, že mladík Arkás málem na lovu zastřelil svoji matku nymfu Kallistó, kterou těžko mohl poznat, když ji bohyně Héra proměnila v medvědici. Zeus zabránil tragédii tím, že proměnil v medvěda i Arkáse, oba roztočil za ocasy (proto je mají tak dlouhé) a hodil je na oblohu mezi hvězdy. Také česká Wikipedie (kterou je možné se s určitou obezřetností řídit v nejednoznačných situacích) používá název Malý medvěd. Ale původ názvu je složitější a mnohé publikace včetně některých populárně naučných používají pojmenování Malá medvědice. My se kloníme ke tvaru Malý medvěd.

Malá medvědice se občas objeví, zde například v popisku obrázku.
Malá medvědice se občas objeví, zde například v popisku obrázku.

Mundúr
Pro leckoho v zeleném mundúru (používá se ve významu uniforma, stejnokroj, oblek) bude překvapením, že slovo má mít nad písmenem ú čárku. Podobně jako jiná přejatá slova (srovnej iglú či túra) se píše s čárkou. V lidové mluvě má dost často krátký tvar mundur.
Česky psaný internet: mundúr 34 % (2020), 37 % (2018), 21 % (2016), mundur 43 % (2020), 52 % (2018), 63 % (2016) a mundůr 23 % (2020), 10 % (2018), 16 % (2016).

Naboso i na boso
Obojí je správně, význam je stejný.  Je možné psát zvlášť jako dvě slova na boso i dohromady naboso (v jednom textu užívejte stejnou podobu).  Původně byl výraz psán jako dvě samostatná slova (tedy na boso – na bosou nohu). Ale protože bylo vždy používáno stejné spojení slov, výraz se ustálil a je možné jej psát i dohromady.
Podobných případů ustáleného spojení příslovce a předložky (nazývá se příslovečná spřežka) je víc a často jsou možné obě varianty (do široka i doširoka, na čisto i načisto, nade všecko i nadevšecko). Někdy mají odlišný význam (viz na večer a navečer), ale jsou i případy, kdy pravidla připouští pouze oddělenou možnost (na rozdíl, pro tentokrát).
Pro tentokrát jsme našli na česky psaném internetu tento poměr výrazů naboso a na boso: 84 % a 16 % (2020), 87 % a 13 % (2018).

Navečer i na večer
Obojí je správně. Ale význam obou spojení je odlišný, nelze je zaměňovat. Oddělené na večer (předložka + podstatné jméno) použijeme například ve větě: Na táboře se vždy těšíme na večer. Psáno dohromady navečer (příslovce) má podobný význam jako večer: Tábor se navečer zklidní a utiší. Jde o ustálené spojení příslovce a přeložky, které se nazývá příslovečná spřežka (podobně i naboso, například, zpočátku, ale pozor: na rozdíl).

Pomněnka
Krásná modrá květinka, ale jak ji správně napsat? Pomněnka je správně, poměnka je špatně. Ošemetné slovo bez jasné pomůcky pro správný pravopis. Nápovědou může být, že jiný tvar slova (příbuzné slovo) obsahuje souhlásku n či ň (např. zapomenout – zapomněl).  Podobně se –mně- píše také ve tvaru pomněnka, vzpomněl či připomněl domněnku. Klasický chyták školních diktátů.
Při doplnění tohoto slova do článku jsme našli 97 % pomněnek správně (2020), zbytek byly chyby (absolutně je to krásných 4 400 „poměnek“).

Ranní paprsek a denní světlo
Pokud se jedná o ráno (například táborové), pak je vždy správně ranní paprsek (ráno + přípona ní). Jedno n je pouze v případě, když někoho raní laserový paprsek nebo mrtvice. Lstivé jsou ovšem rané brambory a šestiranný revolver. Podobně je správně denní světlo (den + ní), které můžeme očekávat dennodenně (kromě polárních oblastí v zimě). Naproti tomu deník jako památníček i jako noviny má pouze jedno n.

Rozbít stan
Spíše knižní spojení rozbít stan a rozbít tábor neznamená poškození stanu či zničení tábora, ale naopak postavení stanu a utáboření se.

Sekera i sekyra
Pravidla uvádějí obě možnosti jako správné, nám se zdá hezčí slovo sekera.
Je to také častější varianta, vyhledávač našel při porovnání obou výrazů  76 % seker (2020), 78  % seker (2018 – absolutně to bylo 700 000 výskytů slova sekera) a 85 % seker (2016), zbytek jsou sekyry.

Slunce, Měsíc a Země
U těchto výrazů je třeba rozlišovat, jestli jsou použity jako hvězdářské termíny, pak se píšou s velkým písmenem (zatmění Měsíce, skvrny na Slunci, vznik života na Zemi, planeta Země), nebo ve významu jiném, pak se píšou s malým písmenem (…a slunce pálí jen, měsíc se skryl za mraky, letěl nízko na zemí). Občas je dost složité určit, jaké písmeno zvolit.

Tramp i tremp
Pravidla uvádějí obě možnosti jako správné, většina slovníků má na prvním místě tvar tramp. Stejně tak je správně trampský i trempský. V rámci jednoho textu by se měla používat stejná varianta. Pokud jde o bývalého amerického prezidenta, ten se píše Trump.

Traper
Lovec kožešin, který loví do pastí, se anglicky nazývá trapper podle výrazu trap – past. V češtině se toto slovo pohybuje už dlouho, proto slovníky cizích sov uvádějí českou podobu traper s jedním p. Do toho se ovšem míchají obchody, které často používají anglický název Trapper, takže po internetu i mezi zálesáky kolují obě podoby zcela nekontrolovaně. Přimlouváme se za tvar traper.

Túra
Ve slovech přejatých, mezi něž patří i túra (z francouzštiny přes němčinu), píšeme dlouhé ú s čárkou. Viz též iglú či kúra (léčebný proces). Naopak česká slova fůra či můra mají nad písmenem u kroužek.  Zaháněl jsem černou můru, když jsem na kostelním kůru psal na březovou kůru, že v lázních nebyl čas na túru, protože jsem času fůru spotřeboval na léčebnou kúru.
Správný tvar slova túra je na česky psaném webu ve značné převaze: 86 % (2020), 87 % (2018), 99% (2016) a 79 % (2012).

Tři různé způsoby psaní týpí vedle sebe je prohřešek a při pohledu na tvar Tee Pee čeština jen tiše úpí.
Tři různé způsoby psaní týpí vedle sebe je prohřešek a při pohledu na tvar Tee Pee čeština jen tiše úpí.

Týpí, tepee i teepee
Pro indiánský stan se v češtině na prvním místě se uvádí český přepis týpí. Na webu se zatím nejvíce používá tvar teepee, lze stále používat také tepee, Přimlouváme se za používání tvaru týpí, který je podle našeho názoru nejhezčí. Naopak špatně jsou podle češtinářů varianty s pomlčkou tee-pee i Tee-Pee a také varianta ze dvou slov tee pee. Velkou změnu na internetu mezi roky 2016 a 2018 způsobilo nejspíš rozšíření dětské hračky na trhu s inzercí na všech eshopech: „…jde o 170 cm vysoký jehlan s názvem Teepee…“.
Na česky psaném internetu jsme v letech 2020 (a 2018, 2016, 2012) našli: teepee 76 (a 85, 36, 36) %, tepee 12 ( a 4, 35, 35) %, týpí 11 (a 5, 20, 15) % a tee-pee 2 % (a 6, 9, 14 %).

Visutý most
Výraz visutý znamená zavěšený, upevněný shora (visutý most) nebo položený nad něčím jako stupeň (visuté zahrady). Vedle toho existovalo starší přídavné jméno vysutý (naposledy ve starém Slovníku spisovného jazyka českého), které znamenalo „dopředu vyčnívající“ (dnes by se použil spíše výraz vysunutý). Ve slově visutý se chybuje dost často v domnění, že jde o předponu vy-. Je to také oblíbený chyták učitelů.

U visutého mostu nás nesmí splést, že je vysunutý nad údolím.
U visutého mostu nás nesmí splést, že je vysunutý nad údolím. 

Vy, Vám, Vás a vy, vám, vás
Často je vidět chybné použití velkého písmena ve tvarech osobních a přivlastňovacích zájmen. Velké písmeno se používá především v dopisech a v písemnostech jako vyjádření úcty a zdvořilosti (ať píšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu). V běžných textech, článcích a oznámeních se píše malé písmeno.

Tento článek z roku 2017 doplňujeme a aktualizujeme i podle připomínek čtenářů, poslední doplnění dat z roku 2020 bylo provedeno počátkem roku 2021. Výsledky hledání výskytu slov jsou orientační (běžný vyhledávač, slovo je zadané v „úvozovkách“ pro česky psané stránky, ale algoritmus vyhledávače nemusí být beze změn)  a zajímavé jsou spíše jako porovnání v postupu času. 

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This