Zálesácká čeština

Jsme přesvědčeni, že ani uprostřed lesů bychom neměli zapomínat na pravidla českého pravopisu. Znáte časté chyby v zálesáckých slovech?

Čeština je vrtošivá a často podstrkuje místo pravopisu spíše divnopis. Ani náš web se bohužel chybám nevyhne, ale rádi bychom na usmířenou aspoň přispěli k obecnějšímu povědomí o častých chybách v zálesáckých výrazech.

Není dobré, když se v táborových materiálech, na trofejích či v legendách her objevují prohřešky proti gramatice. Existuje několik slov používaných v tábornictví, ve kterých se chyby dělají často a úplně zbytečně. Je pravda, že shoda přísudku s podmětem je zdrojem větších prohřešků, ale s tím moc nepomůžeme. Vybrali jsme proto několik příkladů slov, kde s chybuje nejčastěji. Údaje o výskytu na internetu berte s rezervou, protože webový vyhledávač pochopitelně nerozlišuje použití samotného slova a různé obchodní názvy, značky a vlastní jména.

Narazili jste na problém s nějakým slovem ze zálesácké a tábornické oblasti? Máte jiný názor? Napište nám, rádi náš češtinský koutek rozšíříme.

Apsida 
Apsida je půlkruhový nebo mnohoúhelníkový výklenek z hlavního prostoru. V tábornictví ji najdeme nejvíce u stanů, jinak často u kostelů. Občas je možné narazit na nesprávný tvar absida, což způsobuje velmi podobná výslovnost. Správně je apsida.
Na česky psaném internetu byla v roce 2018 správně apsida 94 %, a chybně absida 6 % (což je ale pěkných 6450 chyb).

Batoh 
V mluvené a někdy i psané formě se občas objevuje podoba slova baťoh s háčkem, ale pravidla češtiny tuhle verzi nepřipouštějí. Správně je batoh a stejné je to i u odvozených slov, tedy např. batůžek (nikoli baťůžek) a batůžkář (nikoli baťůžkář). Synonymem je torna či  tlumok a také o něco méně sympatické pojmenování ruksak, převzaté z němčiny.
Nesprávná varianta baťoh se na internetu ale nevyskytuje často, 2018: batoh 98 %, baťoh 2 %.

Příklad použití nesprávného tvaru baťoh na internetu.
Příklad použití nesprávného tvaru baťoh na internetu.

Buzola 
Ještě v roce 2001 Akademický slovník uváděl tvar busola a teprve jako druhou možnost připouštěl i buzolu. Dnes už je správně jen buzola. Mimochodem, víte, že za vynálezce buzoly je považován český vynálezce Josef Ressel? Je zajímavé, že v tomto případě se výskyt tvaru buzola na internetu s postupem časem dokonce nepatrně zhoršil.
Výskyt správného tvaru buzola na česky psaném internetu je v 84 % (2016) a o čtyři roky dříve 85 % (2012). 

Iglú 
Hodně často je vidět chybné ů s kroužkem ve slově iglú. Ve slovech přejatých, mezi něž patří i iglú (sněhová chýše), píšeme dlouhé ú s čárkou.  Jde o slovo převzaté z anglického igloo. Viz též túra či kúra (léčebný proces).
Pokud jsme hledali správně, tak na česky psaném webu se prudce zlepšilo procento správného tvaru iglú na 66 % (2016) oproti 27 % (2012).

Na internetu najdete možná i dobré rady ale se špatnou češtinou.

Indián 
Zajímavý je osud slova indián. Až do roku 1993 se podle pravidel psal Indián s velkým písmenem, ale na základě rozboru českého etnologa Zdeňka Salzmanna (emeritní profesor University of Massachusetts a velký znalec indiánů) se indiáni berou jako antropologická skupina (a nikoliv jako příslušníci národa). Způsob psaní byl proto změněn a indián se píše s malým počátečním písmenem.

Kánoe
Připouští se jen dlouhý tvar kánoe. Ošidnost ilustruje fakt, že procento kánoí na česky psaných webech postupem doby dlouhodobě klesá. Většina uživatelů se spokojí s krátkou (a nesprávnou) variantou. Roli ovšem hrají i anglické názvy na českých stránkách, hlavně obchodech.
Na česky psaném webu je následující procento tvaru kánoe: 16 % (2016), 27 % (2012) a 30 % (2009).

Kůra (stromu) i kúra (léčebný proces)
Tato dvě slova mají odlišný význam. Slovo kůra s kroužkem znamená „ochranná vrstva kmene“ či „povrchová tuhá vrstva“. Pokud ale mluvíme o léčebném procesu, jde o slovo přejaté z latiny a pak se píše dlouhé „ú“ s čárkou. Viz též iglú či túra. Protože jsou oba tvary správně, nedá se vyhledávačem zjistit výskyt chyb.

Láhev i lahev
Jako první (tedy doporučený) se uvádí tvar s dlouhým „á“ – láhev, ale lze použít i kratší verzi lahev. Vyhledávač našel 5 340 000 výskytů slova láhev a 2 640 000 výskytů slova lahev (2016).

Latrína
Správný je pouze dlouhý tvar latrína (pochází z latiny zkrácením slova lavatrina – umývárna). Na česky psaném internetu je zhruba 14 300 latrín a 6200 latrin (2016). Poměrně vysoký výskyt chyby ovšem také může být způsoben názvem rokenrolové skupiny Latrina.

LED dioda
Označení LED pochází z anglického Light Emitting Diode a používá se pro elektroluminiscenční diody. V češtině je zažité používat slovní spojení LED dioda, i když tím dochází ke zdvojování slova dioda. Přísně podle pravopisu by se mělo nejspíš psát jen LE dioda – ale to nikdo nepoužívá. Ještě horší je další češtináři doporučovaný tvar LED žárovka, protože je silně zavádějící (nejde o žárovku). Správná je také samotná zkratka LED, ale to zase není úplně jasné pro všechny. Tvar ledka je spíše slangový. Zcela správně je výraz LED čelovka.

Mundúr
Pro leckoho v zeleném mundúru (používá se ve významu uniforma, stejnokroj, oblek) bude překvapením, že slovo má mít nad písmenem ú čárku. Podobně jako jiná přejatá slova (srovnej iglú či túra) se píše s čárkou. V lidové mluvě má dost často krátký tvar mundur.
Česky psaný internet 2016: mundur 63 %, mundúr 21 % a mundůr 16 %.

Naboso i na boso
Obojí je správně, význam je stejný.  Je možné psát zvlášť jako dvě slova na boso i dohromady naboso (v jednom textu užívejte stejnou podobu). Je více podobných případů ustáleného spojení příslovce a přeložky (nazývá se příslovečná spřežka) a často jsou možné obě varianty (do široka i doširoka, na čisto i načisto, nade všecko i nadevšecko). Někdy mají trochu jiný význam (viz na večer a navečer), ale jsou i případy, kdy pravidla připouští pouze oddělenou možnost (viz na rozdíl či pro tentokrát).
Pro zajímavost jsme našli na česky psaném internetu 2018: naboso 87 %, na boso 13 %.

Navečer i na večer
Obojí je správně. Ale význam obou spojení je odlišný, nelze je zaměňovat. Oddělené na večer (předložka + podstatné jméno) použijeme například ve větě: Na táboře se vždy těšíme na večer. Psáno dohromady navečer (příslovce) má podobný význam jako večer: Tábor se navečer zklidní a utiší. Jde o ustálené spojení příslovce a přeložky, které se nazývá příslovečná spřežka (podobně i naboso, například zpočátku, ale pozor: na rozdíl).

Rozbít stan
Spíše knižní spojení rozbít stan a rozbít tábor neznamená poškození stanu či zničení tábora, ale naopak postavení stanu a utáboření se.

Sekera i sekyra
Pravidla uvádějí obě možnosti jako správné. Pro zajímavost, na česky psaném internetu je 1 350 000 seker a 240 000 sekyr (2016).

Slunce, Měsíc a Země
U těchto výrazů je třeba rozlišovat, jestli jsou použity jako hvězdářské termíny, pak se píšou s velkým písmenem (zatmění Měsíce, skvrny na Slunci, vznik života na Zemi, planeta Země), nebo ve významu jiném, pak se píšou s malým písmenem (…a slunce pálí jen, měsíc se skryl za mraky, letěl nízko na zemí). Občas je dost složité určit, jaké písmeno zvolit.

Tramp i tremp
Pravidla uvádějí obě možnosti jako správné, většina slovníků má na prvním místě tvar tramp. Stejně tak je správně trampský i trempský. V rámci jednoho textu by se měla používat stejná varianta.

Traper
Lovec kožešin, který loví do pastí, se anglicky nazývá trapper podle výrazu trap – past. V češtině se toto slovo pohybuje už dlouho, proto slovníky cizích sov uvádějí českou podobu traper s jedním p. Do toho se ovšem míchají obchody, které často používají anglický název Trapper, takže po internetu i mezi zálesáky kolují obě podoby zcela nekontrolovaně. Přimlouváme se za tvar traper.

Túra
Ve slovech přejatých, mezi něž patří i túra (z francouzštiny přes němčinu), píšeme dlouhé ú s čárkou. Viz též iglú či kúra (léčebný proces). Naopak české slovo fůra se píše s kroužkem.
Správný tvar slova túra na česky psaném webu rychle získává navrch: 99% (2016) oproti 79 % (2012).

Tři různé způsoby psaní týpí vedle sebe je prohřešek a při pohledu na tvar Tee Pee čeština jen tiše úpí.
Tři různé způsoby psaní týpí vedle sebe je prohřešek a při pohledu na tvar Tee Pee čeština jen tiše úpí.

Týpí, tepee i teepee
Pro indiánský stan se v češtině na webu nejvíce používají přepisy tepee a teepee. Oba lze zatím stále používat, ale na prvním místě se již uvádí český přepis týpí. Přimlouváme se pro používání té poslední a podle našeho názoru nejhezčí formy, tedy týpí.
Česky psaný internet 2016 (a 2012): teepee 36 % (a 36 %), tepee 35 % (a 35 %), týpí 20 % (a 15 %) a tee-pee 9 % (a 14 %).

Vy, Vám, Vás a vy, vám, vás
Často je vidět chybné použití velkého písmena ve tvarech osobních a přivlastňovacích zájmen. Velké písmeno se používá především v dopisech a v písemnostech jako vyjádření úcty a zdvořilosti (ať píšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu). V běžných textech, článcích a oznámeních se píše malé písmeno.

Články na Ostrově nápadů doplňujeme i podle připomínek čtenářů, poslední úprava v srpnu 2018.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This