Hra Ostrov 70 pro každého

Pomůcky: plánek ostrova, tužka, losovací kartičky
Orientační čas: 20 min

Vyzkoušej svou šikovnost a nejlépe ze všech navrhni krajinu pustého ostrova! Zahraj si doma, s družinou, případně online původní hru Ostrov 70. Hrát může stejně dobře jeden, deset či sto účastníků, hra trvá 20 minut, a zvítězí ten nejprozíravější. 

Jednoduchá rychlá hra s napínavým průběhem spočívá v tvorbě krajiny na pustém ostrově. Jmenuje se Ostrov 70 a záleží při ní trochu na náhodě, ale také na rozhodování i na intuici každého hráče. Je vhodná pro všechny hravé lidi nehledě na počet, stačí na ni 20 minut (jen první hra bude o trochu delší, než si osvojíš pravidla). Hru lze hrát i online (viz níže).

Stačí chuť, obyčejná tužka a plánek ostrova, který najdeš ke stažení na konci článku. Pak už potřebuješ jen znát pravidla a mít připravených 32 losovacích kartiček, které můžeš pro vyzkoušení nahradit klasickými mariáškami. Pravidla možná na první pohled vypadají složitě, ale po první hře už je vše jasné.

Cílem hry je rozmístit na plánku ostrova pole čtyř typů krajiny (les, louka, hory a voda) tak, aby vznikly co největší celky stejné krajiny. Od každého typu krajiny je 8 polí, z toho vždy jedno bonusové (celkem 32 polí). Pole krajiny se losují a umisťují ve čtveřicích v libovolném tvaru. Čím větší celek krajiny dokáže hráč vytvořit, tím vyšší hodnotu má každé pole.

Pravidla

Příprava hry

1/ Hrát může libovolný počet hráčů (včetně solitérní hry, kdy hraje pouze jeden hráč).

2/ Každý hráč potřebuje čistý plánek ostrova a obyčejnou tužku, hodí se guma.

3/ Dále je potřeba balíček 32 kartiček, 8 od každého ze 4 typů krajiny (les, louka, hory, voda). U každého typu krajiny je jedna kartička označena jako bonus (pro vyzkoušení lze použít mariášové karty – červené = voda, zelené = louka, žaludy = les, kule = hory a esa = bonus).

4/ Před hrou se balíček kartiček důkladně zamíchá.

 

Průběh hry

1/ Hra má 7 kol. V každém kole vylosuje jeden (libovolný) hráč čtveřici kartiček z balíčku.

2/ Vylosované typy krajiny si každý hráč zapisuje do tabulky zápis (vlevo dole) pomocí symbolů (sloupec uprostřed). Poté čtveřici polí zakreslí do plánku ostrova s cílem vytvářet celky stejné krajiny. Čím větší celky krajiny dokáže hráč na ostrově vytvořit, tím více bodů získá. Zakreslená čtveřice musí být v obrazci, jehož pole spolu sousedí.

Příklad zápisu čtyř vylosovaných polí v prvním kole (dole vlevo) a zakreslení obrazce do mapy ostrova (nahoře).

3/ Sousedící pole se dotýkají stranou (nikoli rohem). Obrazec jednotlivých kol může mít libovolný tvar (všechny obrazce jsou nakreslené v dolních rozích ostrova + libovolně otočené či zrcadlově převrácené). Vylosovaná pole krajiny se do obrazce umisťují v libovolném pořadí.

4/ Voda nesmí sousedit s krajem ostrova, tedy s mořem. Pokud jediné pole vody sousedí s mořem, má propojený celek vody hodnotu nula.

Zde voda sousedí s okrajem ostrova (dole napravo) a všechna čtyři pole vody mají tím pádem nulovou hodnotu.

5/ Vygumovat a opravit poslední obrazec je možné pouze před začátkem následujícího kola.

6/ Po zakreslení obrazce je vhodné pro vlastní kontrolu obtáhnout jeho obrys (hodí se to, když chceš poslední obrazec opravit).

7/ Bonus je samostatné pole, v balíčku je jeden bonus od každého typu krajiny (celkem 4 ks). Jakmile je vylosována kartička bonus, každý hráč si ho okamžitě zapíše do tabulek zápisu (do dolní řádky) a ihned také umístí bonus do plánku jako jedno samostatné pole (opět je dobré obtáhnout obrys). Teprve po zakreslení bonusu všemi hráči se losují zbylá pole do zbytku čtveřice daného kola (v takovém kole se tedy losuje celkem pět kartiček, nebo i víc, když na jedno kolo vyjdou dva či více bonusů).

Příklad zakreslení bonusu. Viz popis níže.

Popis příkladu: Ve druhém kole byl po třech kartičkách krajiny vylosován bonus (hory). Po zakreslení do řádky bonus (vlevo dole) hráči ihned bonus zanesou do plánku (vlevo nahoře). Pak se losuje čtvrtá kartička druhého kola.

8/ Jakmile všichni hráči umístí obrazec, začíná další kolo a losuje se další čtveřice. Pozor, při offline hře je zápis bonusu nepatrně odlišný viz úpravu pravidel při hře offline.

 

Poslední dvě kola

1/ 6. a 7. kolo se losují a zapisují společně. Hráč může obrazce umístit i v obráceném pořadí, musí ale zachovat pole vylosovaná v daném kole (typy krajiny se mezi obrazci měnit nesmí).

2/ V 6. a 7. kole není nutné umístit obrazec se všemi čtyřmi vylosovanými poli. Obrazec může mít i pouze 3, 2 či 1 pole podle výběru hráče. Body za neumístěná pole propadají.

3/ Také v posledních dvou kolech platí, že vylosované bonusy se zakreslují okamžitě.

 

Počítání bodů

1/ Body sčítá po posledním kole podle dohody buď každý sám, nebo sousední hráč.

2/ Bodované jsou celky krajiny stejného typu. Bodují se celky nejméně se dvěma sousedícími poli (jednotlivá pole, která v plánku nesousedí s krajinou stejného typu, mají hodnotu 0).

Příklad počítání bodů (ukázka z reálné hry).

3/ Hráč při počítání udělá čárku v příslušné řádce bodového součtu za každý celek . Pak vynásobí počet čárek uvedeným koeficientem a součin zapíše do sloupce body.

Příklad – ve druhé řádce pro celek 2 polí je koeficient 2 a jedna čárka, takže 2 x 1 = 2, do sloupce body se zapíšou 2 body, v poslední řádce pro největší možný celek 8 polí je koeficient 20, a dvě čárky, 20 x 2 = 40, do sloupce body se zapíše 40 bodů.

4/ Body v ohraničeném sloupci se sečtou (místo pro zapsání součtu je vpravo nahoře), vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů

Při hře rozhoduje z větší části náhoda, ale také taktika umisťování polí a obrazců. Maximálně je možné dosáhnout 80 bodů. Autorem hry je šéfredaktor ostrova nápadů Jiří Brko Červinka, který propojil a zjednodušil několik složitějších starších her.

 

Doplnění čtenáře. Dostali jsme do redakce fotografie ukázkového barevného zpracování hry Ostrov 70 včetně losovacích kartiček. Čtenář Petr plánuje plánky ostrova zalaminovat a psát na ně smazatelnými barevnými fixy na bílé tabule.  Děkujeme a přidáváme k článku pro inspiraci ostatním.

Ukázka barevného zpracování hry s cílem plánky zalaminovat.

 

Vystřižené plánky a kartičky pro losování.

Do materiálů ke stažení přidáváme ukázku kartiček pro losování hry, které vidíte na fotografii. Díky za poslané fotografie i za pěkný vzkaz přes Facebook od čtenáře Petra.

Ke stažení

Stáhněte si plánek ostrova v PDF, vhodný k tisku. Autor hry stažení, kopírování a rozšiřování hry povoluje.

Stáhnout PDF herní plán

Zde je možné stáhnout pdf kartiček pro losování, které připravil a poskytl čtenář Petr.

Stáhnout PDF losovací karty

Hraní online

Chcete-li hru Ostrov70 hrát online (úprava pro období koronavirových omezení), postačí, když si každý hráč vytiskne či jinak získá herní plán ostrova. Hrát může libovolný počet hráčů. Vedoucí hry losuje jednotlivá kola hry (musí tedy mít připravené kartičky k losování losování) a vylosované kartičky oznámí všem hráčům, kteří jsou připojeni online.

Pravidla zůstávají stejná, musejí je ovšem znát všichni hráči. Výpočet bodů provádí každý sám, je zajímavé, když si vítězné řešení mohou prohlédnout všichni hráči.

Připravená ukázková hra offline

Můžete si hru Ostrov70 vyzkoušet i offline. Pro ukázku jsme vylosovali jednotlivá kola. Až si přečtete pravidla, klikněte na řádek prvního kola a můžete začít.

Úprava pro hru losovanou na webu offline

1/ Bonus je kvůli jednoduchosti v tomto případě vylosován spolu se všemi typy krajiny příslušného kola, losuje se tedy pět kartiček najednou (4 + 1), z nichž jedna je bonus. Stane se, že je i více bonusů v jednom kole (4 + 2, nebo 4 + 3). Je jedno jestli hráč zanese bonus do plánku před nebo po zakreslení obrazce se čtyřmi políčky krajiny.

2/ Odkrývejte jednotlivá kola postupně vždy až ve chvíli, kdy obrazec předchozího kola (+ případný bonus) máte umístěný v mapce ostrova, jinak hra ztrácí smysl.

Doporučujeme (stejně jako při hře), abyste si jednotlivá vylosovaná kola včetně bonusů zapsali do pomocného zápisu. Lépe se budete orientovat a uvidíte, který bonus ještě přijde.

 

1. kolo
2. kolo
3. kolo

4. kolo
5. kolo
6. a 7. kolo

 

Téma Covid

Sdílíme náměty na činnosti nejen pro turistické oddíly, které jsou vhodné pro nouzový program během pandemie Covid. V této době není možné chodit na schůzky, není možné jezdit na výpravy, co tedy můžeme s dětmi dělat? Máte čím přispět? Napište nám!

 • Zobrazit člálnky a hry na téma Covid

 • Co je to téma?. Některé články a hry propojujeme do tematických celků - témat. Tato témata mohou být inspirací a pomohou vám sestavit pestrý program (na schůzku, výpravu, …) celkově zaměřený na zvolené téma.
  Vybíráme z tématu Covid
  Počet komentářů: 2

  Přidat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Share This