Kde a kdy vychází a zapadá Slunce

K čemu táborníkovi slouží čas a azimut východu či západu Slunce? Na které části louky postavit stan, aby byl ráno co nejdřív suchý? Kdy je dostatečná tma pro noční hru na táboře? Na tyto a další otázky hledá odpověď náš článek.

Následující tabulka přehledně ukazuje azimuty východu a západu Slunce vždy k 21. dni každého měsíce. Proč k jednadvacátému? Protože 21. června a 21. prosince nastává letní a zimní slunovrat (některé roky může být o den posunutý), kdy se dny začínají opět zkracovat či prodlužovat.

Tabulka časů a azimutů (žlutě jsou slunovraty). V době letního času nutno přičíst jednu hodinu.

Azimut a čas východu Slunce

Zde několik příkladů praktického využití. Zkušený táborník může při znalosti azimutu východu sluníčka postavit stan nebo přístřešek tak, aby na něj ráno svítilo a osušilo co nejdříve rosu. Při pozorování východu Slunce je zase vhodné znát předem místo, kde zlatý kotouč vykoukne (zvlášť v případě, kdy není celý východní obzor volný a některý kousek zastiňují například stromy).

Výhodou nemusí být ani znalost místa v jiném ročním období, protože azimut východu Slunce se v průběhu roku mění až o 70°. To vůbec není malá odchylka, takže šikovná tabulka se docela hodí. Ostatně i při plánování stavby letního tábora je dobré brát zřetel na světové strany (v tomto případě je naopak dobré chránit stany před poledním a odpoledním žárem, pokud je to možné).

Barevná hra při východu Slunce.

Azimut a čas západu Slunce

Západy Slunce možná nejsou tábornicky tak využitelné, ale stejně se při přípravě pozorování posledních paprsků hodí znalost, kde to přesně bude. I pro fotografy může být samotný západ Slunce opravdu fotogenický jen na malý okamžik a je dobré být připraven.

Hodnoty azimutů jsou pro lepší přehlednost zaokrouhleny v obou případech (jak u východu, tak u západu Slunce). Na internetu je možné nalézt přesné azimuty pro každý den, naše tabulka ukazuje postup po jednom měsíci, azimuty mezi tím ale není problém odhadnout.

 

Astronomický soumrak

Údaj na posledním řádku naší tabulky je naopak pro účastníky letního tábora opravdu docela praktický. Během dne při přípravě programu noční dne se vyplatí vědět, kdy hra může začít. Údaj v naší tabulce značí začátek astronomického soumraku, tedy okamžik, kdy už je prakticky tma. V tuto dobu může hra směle začít, což v dané chvíli snadno poznáme, ale na táboře je dobré vědět čas příchodu tmy dopředu.

Tma při zamračené obloze samozřejmě může nastat i dříve, ale uvedený čas je považován za okamžik, kdy už není nic vidět a noční hra může začít. O prázdninách se každý další den o necelé dvě minuty zkracuje a čas tmy nastává dříve. Více o soumraku řekne článek Tábornický soumrak.

 

Údaje v tabulce

Časy v tabulce jsou vztaženy k 50° severní šířky a 15° východní délky (to jsou souřadnice, ke kterým se vztahují údaje východu Slunce pro Česko) a k nadmořské výšce 200 m.

Údaje vztažené k jinému místu se samozřejmě mohou lišit (rozdíl mezi východem a západem ČR je asi 27 minut). Za každý stupeň zeměpisné délky je třeba k časům přičíst (směr na západ) nebo odečíst (na východ) 4 min. Čas a trochu i azimut viditelného východu i západu Slunce se samozřejmě mění také podle výšky okolního terénu.

Časové údaje v tabulce se v průběhu let mohou mírně obměňovat a v závislosti na přestupných rocích i posouvat, podobně se posouvá čas i den slunovratu, ale změny se nijak výrazně neprojeví. Aktuální časy východu i západu slunce a fází soumraku jsou na stránce Solární hodiny.

Je nutné zdůraznit, že v době trvání letního času je třeba k uvedeným časovým údajům připočíst jednu hodinu.

 


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This