Tábornický soumrak

Vědci, puntičkáři a úředníci dělí soumrak na tři přesně vymezené části počínaje občanským a konče astronomickým soumrakem. K čemu je toto dělení dobré a jak můžou přesné vymezení soumraku využít táborníci?

Předně si řekněme, že nehledě na oficiální dělení je soumrak úžasná část večera, kdy se příroda ukládá ke spánku. Ptačí zpěv, denní zvuky i odpolední vítr se poznenáhlu utiší a všude kolem se rozhostí mír a klid. Nádherná chvíle pro zamyšlení, nebo jen pro potěšení a uklidnění.

Lednový soumrak zhruba 50 minut po západu Slunce. Do konce nautického soumraku zbývá 30 minut.

Rád se kochám tím poklidem, který se rozhostí a pohladí každou vnímavou duši. Stačí se jen na chvíli zastavit a užít si v klidu okamžik soumraku. Zkus to někdy, posaď se stranou ostatních a tiše pozoruj ztichlou přírodu, vnímej prchavý okamžik nenápadného příchodu noci.

Soumrak určuje ponoření Slunce pod obzor
Soumrak je předělem, kdy ustávají denní aktivity a začínají noční. Při plánování a přípravě pozorování hvězdné oblohy, při pořádání nočních her či vymezení času pro zakončení pěšího výletu se táborníci neobejdou bez znalosti času, ve kterém se smráká. Dá se samozřejmě s přípravou počkat, až nastane potřebné šero či dostatečná tma. Ale čas i délka soumraku se v průběhu roku mění, proto není od věci vědět předem, jak a kdy je možné nástup šera a tmy očekávat.

Jak už bylo řečeno, soumrak je z technického pohledu rozdělen na tři části, občanský, nautický a astronomický soumrak.
Občanský soumrak – je vidět na běžné práce (Slunce je max. 6° pod obzorem),
Nautický soumrak – jsou vidět první hvězdy (Slunce je 6° až max. 12° pod obzorem),
Astronomický soumrak – je prakticky tma (Slunce je 12° až max. 18° pod obzorem),
Astronomická noc – tma (Slunce je více než 18° pod obzorem).

Soumrak není jen při západu Slunce. Soumrak a jeho jednotlivé fáze probíhají jak večer, tak ráno při východu Slunce: Stejně dobře je ale možné ranní soumrak nazývat také rozbřesk, spojení ranní soumrak jde někomu přece jen trochu proti srsti.

Pro táborníky a pro praktické použití jsou zajímavé časy prvních dvou fází (občanský a nautický soumrak), při třetí fázi soumraku je již prakticky tma. Ráno je průběh soumraku (rozbřesku) samozřejmě opačný.

Během roku se délka soumraku mění, v létě je u nás delší. V červnu a červenci trvají první dvě fáze soumraku (tedy čas od západu Slunce do tmy) bezmála dvě hodiny, v zimě jen něco málo přes hodinu. Také kolem rovníku je tato fáze stmívání rychlejší, což dobře znají cestovatelé. V průběhu roku se na rovníku čas od západu Slunce do příchodu tmy (začátek astronomického soumraku) příliš nemění, je většinou mezi 40 – 50 minutami.

Večerní soumrak začíná ve chvíli, kdy celý sluneční kotouč zapadne za obzor. Západ Slunce se počítá podle zakřivení Země a nemusí odpovídat viditelnému obzoru v dané lokalitě.

K čemu je znalost doby soumraku dobrá
Znát čas, kdy nastane tma je u mnohých aktivit dost důležité, o příkladech uplatnění píšeme níže. Nejprve se zaměříme na tábornické využití  času soumraku. I když není nijak zásadní,  přesto má své uplatnění.

Pro program na táboře je například důležitý konec nautického soumraku. To je čas, kdy už mohou začínat noční hry, ke kterým je potřeba dostatečná tma. Pro plánování času, kdy může táborová noční hra začít, je tedy záhodno vyhledat čas konce nautického a začátek astronomického soumraku.

Další tábornické (a pochopitelně nejen tábornické) využití znalosti času, kdy nastane soumrak, je při plánování výletů. Od roku 2016 mají chodci jdoucí za snížené viditelnosti po silnici nebo po neosvětlené ulici v obci povinnost nosit na oblečení reflexní prvky na straně do silnice. Nejde o pokutu za nedodržení, ale hlavně o bezpečnost táborníků. Za soumraku je viditelnost leckdy horší, než za úplné tmy. Proto je lepší dát reflexní pásky na oblečení nejpozději při západu Slunce a současně začátku občanského soumraku.

Pozorování hvězd a planet
Na táboře i v průběhu roku se hodí znát dopředu dobu, kdy je možné pozorovat souhvězdí. Stačí naplánovat čas pozorování pár minut po skončení nautického a začátku astronomického soumraku. S koncem astronomického soumraku už se podmínky pro pozorování o moc nezlepší, z tohoto pohledu je důležitější vyhnout se světelnému smogu. Navíc od konce května do půlky července Slunce v našich šířkách není víc než 18° pod obzorem a astronomická noc úředně vůbec nenastane.

Je na obloze úkaz, který je vidět brzo ráno? Chceš kamarádům v oddíle ukázat třeba kombinaci Jitřenky s nějakou další planetou? Před několika dny byly vidět nad ranním obzorem tři planety blízko sebe. K Jitřence – Venuši se přidal ještě Merkur a Merkur. Pokud si chceš přivstat a planety blízko sebe uvidět, musíš zjistit čas, kdy začíná poslední fáze svítání, občanský soumrak. Je potřeba vstát tak, abys na výhled dorazil aspoň deset, patnáct minut před koncem nautického a začátkem občanského soumraku. Při pozdějším příchodu už nemusíš nic uvidět (kromě Venuše, která jako jedna z mála září ještě po začátku občanského soumraku).

Pokročilé svítání v okamžiku, kdy právě začal občanský soumrak (rozbřesk), Venuše vpravo nahoře je na snímku ale ještě dobře viditelná.

Kdo ještě pracuje s časy soumraku

Časy soumraku využijí mnohé další aktivity. Například letadla bez přístrojové navigace mohou létat pouze do konce občanského soumraku. Kdo tedy létá například na padáku, ten s časy občanského soumraku pracuje zcela pravidelně.

Jak vyplývá z předchozích informací, je stanovena povinnost nosit viditelné reflexní prvky za snížené viditelnosti. To kromě mlhy, prudkého deště a dalších kolizních situací zahrnuje především soumrak a noc. Chodci asi nebudou pátrat po začátku občanského či nautického soumraku, ale je to jedno z možných vodítek.

Samotný název nautický soumrak vychází z námořnického zjišťování polohy lodi podle hvězd. V tuto dobu je už dostatečné šero, aby byly vidět hvězdy, a ještě není taková tma, aby nebyl vidět obzor s rovinou horizontu. Právě tento okamžik využívali námořníci pro navigaci lodí na širém moři.

Kde najít časy jednotlivých soumraků
Jistě by se našly další příklady použití soumraku. Teď je otázka, kde najít čas, kdy soumrak nastává. Na internetu a i mobilu ukazuje čas soumraku řada aplikací. Pro rychlou orientaci bezvadně poslouží přehledné Grafické znázornění svítání a soumraku a pro přesné časy jednotlivých fází soumraku Solární hodiny včetně možnosti nastavení kteréhokoliv dne v průběhu roku.

Přečti si také odstavec o zeměpisných souřadnicích v odkazu Solární hodiny. Čas západu a východu Slunce v České republice se totiž liší podle místa, kde zrovna jsi, a podle toho se samozřejmě liší i časy soumraku. Rozdíl mezi východem a západem ČR je asi 27 minut a právě nastavením vlastních souřadnic můžeš tento rozdíl zohlednit přímo na stránkách odkazu. Časy pro celou ČR se uvádějí na průsečíku 15˚ východní délky a 50˚ severní šířky. Každý stupeň východní délky znamená rozdíl 4 minuty (směrem na východ od průsečíku se čas odečítá a směrem na západ přičítá).

Pokud bys chtěl poznat jednoduchý způsob, jak v terénu zjistit čas do západu Slunce, návod najdeš v článku Jak zjistit čas do západu Slunce.

Nehledě na oficiální dělení soumraku se koná tábornický soumrak právě ve chvíli, kdy si člověk najde chvilku pokochat se utichající přírodou, večerním klidem a světelnou nádherou na obloze. Z tohoto pohledu je tábornický soumrak ze všech soumraků nejkrásnější.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This