Velká kniha o táborech

Po delší době vyšla publikace, která přináší kompletní „kuchařku“ pro přípravu dětského tábora. Je určená vedoucím a zahrnuje vše od přípravy přes samotný tábor až po uzavření dokumentace. Jak se autoři zhostili velmi obtížného úkolu?

Objemná „Velká kniha o táborech“ obsahuje přehled povinností a úkolů vedení dětského tábora, předpisy a odkazy na zákony související s úspěšnou přípravou a realizací tábora. Ve třinácti kapitolách jsou popsány veškeré činnosti, které musí vedení tábora zvládnout, vždy z pohledu úkolů přípravy před vlastním táborem, na táboře i po něm.

Kniha pro vedoucí táborů, obálka Jana Hory.

Je lehkovážné neznat své povinnosti

Bylo by velkou chybou mávnout rukou nad přehledem povinností a nařízení. Při vedení letního tábora se každý vedoucí ocitá blízko průšvihu. Hry s lanem, noční hry, koupání, výlet z tábořiště, práce se sekerou a pilou, úpal, úder blesku, pád stromu, povodeň, a tisíce dalších možných zdrojů úrazu či materiálních škod nešetří vedoucí ani účastníky tábora. Stačí malá nepozornost. Při větším problému se vždy řeší, jestli vedení tábora nepochybilo, a když o svých povinnostech nemá jasno, může to špatně dopadnout.

Vraťme se k publikaci. Je třeba říci, že dát dohromady podobnou publikaci není jednoduché, protože jde o problematiku velmi rozsáhlou. Knihu nebude nikdo studovat kompletně. Kvalita informací je daná především tím, jak rychle lze najít v knize odpověď na konkrétní otázku.

Grafické členění knihy by mohlo být přehlednější.

Na mnoha místech je evidentní snaha o předání zkušeností s vedením tábora, ale ne vždy se to podařilo přehledně. Rychlý a snadný přístup k informacím je základní požadavek takovéto publikace. Při hodnocení jsme zvolili osvědčenou metodou vybrat si konkrétní problém a podívat se, jak je vysvětlen (doporučujeme vždy u jakýchkoliv příruček). Zkusili jsme, jak je vysvětlena bezpečnost při pořádání noční hry a při koupání na táboře. Koho zajímají konkrétní výsledky, najde vše v následujících čtyřech odstavcích. V opačném případě je nejlepší tyto odstavce přeskočit.

Praktická zkouška

Pravidla pro pořádání noční hry jsme našli v obsahu celkem snadno a logicky. V kapitole „6. Cíle a program“ je podkapitola „Vybraná témata podrobněji“ a v ní oddíl „Zážitkové noční aktivity v přírodě“ (v knize jsou čtyři úrovně zelených nadpisů, které jsme si pojmenovali kapitola, podkapitola, oddíl a pododdíl). Na str. 345 jsou podrobně popsané možnosti nočních aktivit i postup při nich. Logické, rychlé a postačující. V první zkoušce kniha uspěla.

Zeleně podložené příklady (zde noční hry) slouží k lepšímu pochopení textu.

Jako další jsme zkusili koupání. Tady už to tak snadné nebylo. Logickou volbou byla kapitola „11. Provoz“, podkapitola „Východiska“ a oddíl „Provoz tábora z pohledu práva“. Na str. 494 jsme našli zmínku, že při koupání je nutné, aby „dozor provádělo několik osob 18+ a zdravotník“. Na str. 497 je jiná formulace, že „na jednu dozorující osobu připadá max. 10 dětí“. Jenže v téže kapitole je i podkapitola „Vybraná témata podrobněji“ a v ní z pohledu koupání zcela nelogický oddíl „Základy první pomoci“, kde je na str. 571 opět jiná formulace, že „děti pouštíme do vody po skupinkách, které dokážeme uhlídat, a ideální je, když jeden vedoucí je po celou dobu na břehu a alespoň jeden vedoucí je s dětmi ve vodě“.

Ve druhé zmínce je odkaz na třetí a tam je zase odkaz na oddíl s prvními dvěma zmínkami. Jen v první zmínce je odkaz docela jinam, kde nic o koupání není, jen na str. 55 se píše, že mladiství starší 15 let mohou bez dohledu plnoletého vykonávat dozor jen, pokud se nejedná o nebezpečné činnosti (např. koupání, atd.). V povinnostech zdravotníka na str. 56 se o dohledu při koupání nepraví nic. Všechny informace jsou útržkové a nedostatečné. Mozaikové uspořádání informací vyžaduje velmi dlouhé hledání a přemítání bez jasné odpovědi.

Informace o bezpečnosti při koupání na táboře je tedy v knize uložena nejasně na třech místech. V každé zmínce je jen část povinností, které se v dalších zmínkách neopakují, takže výsledek si každý musí sestavit sám. V poslední zmínce na str. 571 je doplněna řada dobrých rad (připravená házečka, signály píšťalkou atd.). Jenže jsou ukryté v oddíle „Zásady první pomoci“, kde by je čtenář nečekal. A vůbec nikde se nepíše třeba o velmi praktické pomůcce určení dvojic, které mají úkol být ve vodě neustále spolu. To sice nezbavuje vedoucího zodpovědnosti, ale rozhodně zvyšuje bezpečnost. Tolik podrobnější exkurz a můžeme pokračovat v recenzi.

Nelehký úkol

Jak už jsme řekli, sestavit takovouto příručku přehledně je velmi složité, ale zároveň velmi potřebné. Autoři se s požadavkem přehlednosti potýkají s určitými úspěchy, ale ne beze šrámu. Ve výsledku měl knihu projít velmi podrobně odborník na informatiku a přehledně provázat či ještě lépe soustředit důležité informace na jedno místo. To se povedlo jen zčásti.

Dovedeme si ale představit, že publikace dala nepředstavitelnou práci a rozhodně ji považujeme za užitečnou. Je otázka, zda měla a mohla být přehlednější. Ilustrace Jana Hory jsou velmi pěkné, ale navozují dojem dobrodružného tábornického příběhu. Možná by bylo lepší a jednodušší použít ilustrační fotografie, grafiku, náčrtky. Zajímavá je elektronická podpora ve formě unikátního přístupového kódu k doplňkovým materiálům.

Úrovně zeleně tištěných nadpisů jsou trochu nelogické, zde podkapitola a pododdíl.

Přes rozpačitý dojem je příručka použitelná

Výsledný dojem je rozpačitý. V publikaci je uloženo moře práce a informací, ale ne vždy s dostatečnou přístupností. Pozornost si zaslouží také přístup nakladatele. Nikde není uveden editor publikace (což musel být hodně nevděčný úkol) a není jasné, který autor psal konkrétní kapitolu. Navíc nakladatelství vůbec nereagovalo na nabídku recenze od specializovaného tábornického webu, a to ani pouhým slušným odmítnutím (malé doplnění, nakladatelství Computer Media po půl roce reagovalo kladně, ale to už byla tato recenze dávno zveřejněná).

Přesto se kloníme k názoru, že při přípravě tábora je dobré takovouto knihu mít po ruce. Na 664 stránkách je uloženo hodně informací, které zlepší vyhlídky na pěkný, pro děti bezpečný a pro vedoucí méně rizikový tábor. Zážitky a romantika letních táborů potřebují takovouto zdánlivě „suchopárnou“ podporu. Byť s výše uvedenými výhradami.

Velká kniha o táborech

  • Kolektiv autorů
  • Vydala Computer Media s.r.o.
  • Prostějov 2022
  • Doporučená cena 749 Kč

Kolektiv autorů
Knihu sestavil kolektiv autorů kolem každoročního setkávání vedoucích na CVVZ. Jedná se o tým zkušených odborníků na problematiku práce s dětmi a volnočasové aktivity mládeže, Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, Mgr. Jiří Bulín, Bc. Jan Burda, RNDr. Michaela Jelenová, Jakub Jonáš, Václav Kappel, Mgr. Kateřina Palová, Ph.D., MUDr. Barbora Petrová, Mgr. Kristýna Petrová, Mgr. Stanislav Prais, Ing. Hana Procházková, Mgr. Zdeněk Rajtr, Mgr. Alena Smyslilová, Mgr. Jakub Sotl, Mgr. Ondřej Turek, MDDr. Ondřej Víšek, Mgr. Martina Vrbická, Ing. Radek Zlesák.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This