Opékání buřtů

Opékání buřtů patří k oblíbeným táborovým činnostem. Výsledky výzkumu profesora Prila dokonce nově navíc potvrzují také příznivé léčivé účinky lahodných špekáčků. Přejeme dobrou chuť.

V našem článku se můžete nejen inspirovat, jak svůj buřt před opékáním připravit a naříznout, abyste dosáhli obvyklých i méně obvyklých tvarů, ale seznámíte se také se senzačním společným výzkumem předních odborníků klasické i alternativní medicíny pod vedením profesora Prila, přednosty kliniky zdravé volnočasové mediciny.

Klasik – buřt naříznutý z obou stran dvěma krátkými proti sobě kolmými řezy má všeobecné účinky.

Jde o vůbec první projekt, kdy často znesváření odborníci klasické a alternativní medicíny nezištně spolupracovali a díky tomu získali přesvědčivé důkazy, že buřty opečené na ohni prokazatelně pozitivně podporují činnost orgánů lidského těla. Ale dost úvodu, pojďme k výsledkům studie

Chobotnička s dlouhými chapadly – buřt nařízneme dvěma kolmými řezy pouze z jedné strany do cca do 3/4 délky.

Podle výsledků výzkumu míří pozitivní podpora opečeného buřta k tomu orgánu, který se příslušnému tvaru buřta nejvíce podobá (brzlík, ledvinky, oční bulva, atd.). U některých těžko definovatelných tvarů se příznivý vliv rozkládá na více podobných orgánů. Neplatí ale přímá úměra – čím více špekáčků, tím vyšší účinky. Někteří pokusní dobrovolníci po desátém špekáčku už nejevili příznivé účinky prakticky žádné.

Proříznutý jazyk – z jedné stany nařízneme buřt jedním řezem do 3/4 délky a z protistrany uděláme druhý kolmý řez také do cca 3/4 délky. Na opékač napíchneme tak, aby se po rozvinutí buřt nerozpadl.

Podle množství tuku, tekoucího po povrchu opečeného buřta, ukazují výsledky studie na mírný a občas dokonce i zásadnější vliv na žlučník. V některých případech se tento vliv ukázal pozitivní především pro výhody delší hospitalizace, kdy byl pokusný jedinec zevrubně vyšetřen a laparoskopicky operován.

Další jednoznačně potvrzený vliv má barva buřta. Například bylo zjištěno, že čím černěji buřt vyhlíží, tím černější jsou i vyhlídky pokusného subjektu. Zelená barva buřtu zase významně podporuje peristaltiku a vůbec velmi zrychluje všeobecnou funkci střev.

Spirála DNA – buřt nabodneme po délce na jeden trn opékače. Po nabodnutí nařízneme spirálu, řez vedeme až k trnu, nejen povrchově . Pouze na špičkách necháme nenaříznuto – na těchto koncích bude buřt na opékači držet. Po stažení z opékače se buřt rozpadne do jedné dlouhé spirály.

Oproti předpokladu se naopak ukázal minimální vliv opékacího nástroje. Běžné kovové či dřevěné opékače neměly větší vliv na výsledek. Situace se trochu změnila u pokusného klacku z tisu či akátu a zásadní proměna nastala také v případě, kdy členové sledované skupiny buřt před konzumací z opékacího nástroje vůbec nesejmuli.

Výsledky experimentu byly pro samotný vědecký tým překvapující. Vedoucí týmu, profesor Adam Pril, v závěrečné práci jednoznačně konstatoval, že opečený buřt touto studií vstupuje do medicíny jako univerzální lék.

Bůček – zdobení povrchu kolmými řezy vytvoří tvar čtverečků.

 

Estetický bůček – šikmé řezy vytvoří kosočtverečný vzor.

Malá odbočka ze studie profesora A.Prila – jazykové okénko. Ještě donedávna bylo slovo buřt bráno jako výraz mluveného jazyka a jako spisovný se uváděl tvar vuřt. V poslední době ale už do spisovné češtiny zdárně pronikl i buřt (možná na základě námi prezentovaného výzkumu a možná proto, že vuřt nikdo nepoužíval). Více o jazykovém problému nejen buřtů a vuřtů v článku Zálesácká čeština.

Červená krvinka – jemné šikmé řezy na povrchu a 6 hrotů na každém konci.

V každém případě je tvarová originalita opékaných buřtů obdivuhodná. Když nyní víme, jak buřty tělu prospívají, můžeme s profesorem A. Prilem počátkem dubna konstatovat jediné: Buřtem ke zdraví!

Kdo nerad buřty, může opékat i kousky masa. Jen pozor, trvá to výrazně déle, maso se musí opravdu propéct.

Naši buřtgalerii můžeme postupně rozšiřovat o další objevené tvary a možnosti.

Jak opékáte buřty vy? Pošlete nám své fotky.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This