Sběr dřeva v lese

Sběr dřeva na oheň a do táborových kamen a potřeba dřeva pro táborové stavby může někdy vyvolat obavu před konfliktem s vlastníky lesa. Jak to vidí zákon?

Souška, neboli tenký suchý stromek nastojato, to je nejlepší a nejsušší dřevo na topení. Ovšem s kácením soušek to není tak jednoduché. Podle lesního zákona může kdokoliv sbírat suchou, na zemi ležící klest. Tím se rozumí větve a zbytky po těžbě, které na silnějším konci nemají větší průměr než 7 cm bez kůry. S pokácením soušek je tedy nutné domluvit se s majitelem lesa při povolování tábořiště. Většinou budu rádi. U státních lesů může dřevo vhodné k vykácení označit revírník Lesů ČR. Ale i po získání povolení je třeba děti obeznámit s pravidly a vysvětlit jim, jak se chovat v lese.

Palivové dříví nabízejí specializované komerční firmy, některé dřevozpracující podniky, soukromí vlastníci lesů, a také Lesy České republiky, s. p. (Lesy ČR). Za výhodnou cenu poskytují Lesy ČR možnost tzv. samovýroby, kdy občan po dohodě se zaměstnanci lesní správy, vykácí a zpracuje ve vlastní režii dříví označené revírníkem Lesů ČR.

Pokud bychom se přesně chtěli dozvědět, co je v zákoně, musíme nahlédnout do lesního zákona. Věta v něm uvedená ovšem nespecifikuje, co je to klest. Výklad o průměru 7 cm na silnějším konci jsme převzali z oficiálního webu Lesů ČR. Zde je příslušná pasáž ze zákona:

Zákon č. 289/1995 Sb. – Zákon o lesích (lesní zákon)

Paragraf 19 Užívání lesů

(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.


Počet komentářů: 2

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This