Orientace podle Slunce

Základní orientace podle Slunce je všeobecně známá, ale je dobré ji procvičit, abychom dosáhli co nejpřesnějšího výsledku. Předpokladem tohoto způsobu orientace je znalost aktuálního času.

Postup je jednoduchý. Abychom dokázali určit světové strany (konkrétně jih), hledáme směr, kde bylo (nebo bude) Slunce ve 13 hodin. Metoda využívá skutečnost, že Slunce je každý den ve stejnou hodinu přesně na jihu (při letním čase je to ve 13 hodin). Stačí najít úhel mezi aktuální polohou Slunce (na obrázku je příklad pro 15 hodin) a jeho polohou ve 13. hodin. Tak najdeme jih v kteroukoliv hodinu, kdy vidíme Slunce.

Zdánlivý pohyb Slunce po obloze: Je právě 15 hodin, jih je tam, kde bylo Slunce před dvěma hodinami (letní čas).
Orientace podle Slunce. Obrázek zdánlivého pohybu ukazuje postavení Slunce v 15 hodin. Jih je tam, kde bylo Slunce před dvěma hodinami ve 13 hodin (v letním čase).

Určení jihu vychází ze skutečnosti, že Slunce se na obloze posune za hodinu zhruba o 15° za hodinu (není to sice úplně přesné, ale pro orientaci je přesnost metody dostačující). Obrázek ukazuje postavení Slunce ve 3 hodiny odpoledne (15:00). K nalezení jihu je potřeba od jeho polohy odečíst dvě hodiny, tedy 30°.

Tato metoda je nejznámější jako určení jihu pomocí hodinek. Protože ručičkové hodinky jsou ale dnes na ústupu, použijeme k nalezení jihu jiný způsob. Postup ukazují následující obrázky.

Příklad určení jihu. Postavte se čelem ke Slunci a najděte úhel 90°.
Příklad určení jihu ve 3 hodiny odpoledne. Čelem ke Slunci  roztáhněte ruce a rozdělte rovinu rukou a půlku (úhel 90°).

Postavte se přímo čelem ke Slunci a roztáhněte ruce do roviny (úhel 180°). Pak pravou ruku namiřte doprostřed přímo na Slunce, získáte tak pravý úhel (úhel 90°).

Pootočte se čelem do středu tohoto pravého úhlu, jak vidíte na dalším obrázku. Zatímco jedna ruka dál ukazuje na Slunce, druhá opět rozdělí úhel 90° na polovinu (získáte úhel 45°). Kontrolujte správné postavení rukou a očima rozdělte zbývající prostor na třetiny po 15°. Dvě z těchto třetin odečtěte od současné polohy Slunce. Najdete tak místo, kde Slunce bylo před dvěma hodinami. Tam je jih.

Úhel 90° rozdělte na znovu polovinu (úhel 45°) a ten ještě na třetiny (třikrát úhel 15°). Jih je 30° vlevo od Slunce.
Pootočte se vlevo, opět rozdělte úhel 90° stejným způsobem rukou na půlku (úhel 45°) a tu ještě na třetiny (třikrát úhel 15°). Jih je 30° vlevo od Slunce.

V případě jiného času určujete úhly podobně. Vždy najdete buď za kolik hodin bude 13 hodin (to platí dopoledne), nebo před kolika hodinami bylo 13 hodin (to zase platí odpoledne). Podle toho stanovíte úhel (vždy po 15° za každou hodinu) a s jeho pomocí směr k jihu.

Detailisti mohou pracovat i s drobnou korekcí. Pokud není zrovna celá hodina, mohou přičíst (odečíst) o něco více (méně), než je právě 15°. Tuto korekci je nejlepší odhadnout (přesně jde o 1° za 4 minuty).

Slunce se na obloze posune o 15° každou hodinu.
Slunce se na obloze posune o 15° každou hodinu.

Proč je Slunce na jihu ve 13 hodin? Tak to platí jen pro letní čas. V zimním období je Slunce na jihu v pravé poledne. Komu dělá potíže, kterým směrem se hodiny v létě posunuly, může použít mnemotechnickou pomůcku, že na jaře byla v noci jedna hodina uloupena. Poslední neděli v březnu jsme spali o hodinu méně a ručičky hodin se posunuly o hodinu dál. Jenže Slunce na letní čas dlabe a tak je na jihu také o hodinu později, tedy až ve 13 hodin. Na podzim (poslední neděle v říjnu) je postup opačný, uloupená hodina se vrací, můžeme spát o to déle a jih se vrátí na 12:00.

Orientace podle Slunce je všeobecně známá pomocí ručiček hodinek a je popsána v každé příručce. Princip je stejný, jen postup se trochu liší. Jih s hodinkami najdeme tak, že malou ručičku namíříme na Slunce a úhel mezi 12 a Sluncem rozdělíme na polovinu (pozor, i tady je potřeba zohlednit letní čas a v létě dělit úhel mezi velkou ručičkou a 13. hodinou, na to některé příručky zapomínají).

 

Letní čas platí od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu.
Letní čas platí od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu.

Postup s hodinkami ale aktuálně ztrácí na významu, ručičkové hodinky nosí dnes už málokdo. Proto popisujeme způsob hledání jihu pomocí úhlu, o který se posune Slunce každou hodinu (úhel 15°). Je to vlastně náhrada ciferníku hodinek s tím rozdílem, že základem je úhel 15° za hodinu (hodinky mají mezi hodinami úhel 30°, je na nich jen 12 hodin, proto se úhel mezi malou ručičkou a dvanáctkou musí dělit na polovinu). V přírodě se počítá na 24 hodin, proto úhel 15°. Postup s úhlem se snadno se pamatuje a co víc, velmi podobným jednoduchým principem se můžeme orientovat i v noci podle měsíce! To už umí málokdo, ale o tom zase někdy jindy.

Proč má smysl určovat jih a podle něj i další světové strany? Na cestě je vždy vhodné udržovat si průběžnou představu, kam putujeme. A to ze dvou důvodů. Jednak by správný zálesák by měl tušit, kterým směrem jde, protože ve skupině se účastníci často nechají vést a snadno ztrácejí přehled o trase i místě. Jestliže někdo vůbec netuší, kudy vlastně šel, nemůže svoje zážitky ani utřídit, ani zpracovat. Druhý důvod je vážnější. Jestliže vedoucí z nějakého důvodu náhle nemůže pokračovat, nebo jestliže se skupina nečekaně rozdělí, může nastat problém, jak se dostat do cíle. Čím odlehlejší místo, tím větší problém. Proto je přehled o cestě a umění průběžné orientace věc důležitá.

Určení světových stran podle Slunce se také se může zdát zastaralé a málo přesné, když máme GPS a přesné elektronické kompasy v každém mobilu. Výhodou je, že Slunce i naše orientace fungují nezávisle na přístrojích či na bateriích a jsou kdykoliv k dispozici (pokud svítí sluníčko). Není proto od věci občas si tuhle dovednost osvěžit a procvičit. První pomoc také pravděpodobně nebudeme nikdy potřebovat, ale znát bychom ji měli. Že má každý své auto ještě neznamená, že by bylo zbytečné umět chodit pěšky.

Přejeme, abyste vždy našli správný směr ať už podle Slunce, či podle čehokoliv jiného.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This