Rozvod vody na táboře

Tábor se neobejde bez vody. Táborníci musí pít, voda se používá na vaření a občas i na mytí. Jak vodu na tábořiště dostat a jak s ní zacházet? Vše se dočtete v tomto článku.

V běžném životě je voda samozřejmost. Teče z kohoutku a máme jí k dispozici tolik, kolik potřebujeme. Jak ale vyřešit vodu na letním táboře? Tábořiště většinou nebývá napojeno na vodovodní řad.  A přitom voda (pitná i užitková) je nutnou podmínkou pro fungování tábora. Bez vody nemůže tábor vůbec fungovat.

Tábor může jistě skvěle fungovat i bez specializovaného rozvodu vody. Na druhou stranu, pokud je přívod a rozvod vody po táboře dobře vyřešený, odpadá řada starostí a provozem táborového zázemí. V tomto souhrnném článku se podíváme na základní možnosti, jak vodu na tábořiště dostat a jak jí po tábořišti rozvádět.

– Kde vzít vodu –

Kde vzít na tábořišti pitnou vodu. Při našich cestách po tábořištích jsme narazili na následující řešení.

Řeka, potok, rybník

Nevyřeší pitnou vodu, ale na mytí a koupání je většinou postačující. Koupání mohou zpříjemnit drobné stavby (přehrada, přepad, molo…). Jen nezapomeňte vše domluvit s majitelem pozemku.

Pěkná umývárna pod hrází na potoce.

Studna

Některá stálá tábořiště mají vlastní studnu jako zdroj pitné (a někdy užitkové vody). Je-li studna vydatná, jde o ideální řešení. Je potřeba pouze vyřešit:

 • Jak dostat vodu ze studny – v úvahu připadá klasická ruční pumpa či elektrické čerpadlo (pokud máme elektřinu).
 • Hygienické a legislativní podmínky – zjistěte si, co vše musí studna splňovat.

Studánka, pramínek

Studánka či pramínek nedaleko tábora mohou být také zdrojem vody. Určitě je ale nutné ověřit každý rok před táborem kvalitu vody (laboratorní testy dle požadavků hygieny). A zároveň je dobré ověřit si vydatnost pramínku, aby dával dostatek vody i v suchých letních měsících.

U méně vydatných studánek je možné dostatek vody v táboře vyřešit zásobním systémem, kupříkladu sudy s dostatečnou kapacitou, do kterých je voda neustále přiváděna a doplňována.

Pokud je studánka dále od tábora, dá se využít výškového rozdílu a vodu dovést ze studánky do tábora pomocí hadiček. Měli jsme studánku cca 600 m od tábora s výškovým rozdílem 8 m. Voda proudila hadičkou sice pomalu, ale neustále plnila zásobní sudy, takže při rozumném hospodaření s vodou vystačila pro táborové potřeby.

Pitnou vodu je nutné dovážet

Existuje spousta tábořišť, kde pitná voda není. Táborníci každý den dovážejí vodu v kanystrech či barelech z veřejného či domluveného zdroje (pumpa ve vesnici, domluva s nejbližší chalupou…).
Každodenní dovoz vody zabere čas a je nutné počítat s tím v programu tábora (řešit kdo, kdy a jak to bude dělat). Hospodaření s vodou na táboře je pak nutné řešit velmi promyšleně.

Pitné vody je nutné denně navozit docela hodně.

Napojení na vodovodní řad

Pokud máte tlakovou vodu na tábořišti, máte po problému s množstvím a kvalitou pitné vody.

Řešení se dá najít, i pokud není vodovodní řad úplně blízko. Poté, co nám na tábořišti vyschla před několika lety studánka, začali jsme využívat napojení na vodovodní řad ve vesnici, která je od tábořiště vzdálená asi 1 km. Každý rok natahujeme tlakové hadice od poslední chalupy (kde máme s majitelem i starostou domluvený odběr a vlastní vodoměr) až do tábora. Řešení je funkční, ale při jeho návrhu a realizaci je dobré spolupracovat s někým, kdo se ve “vodařině” trochu orientuje. Také pořizovací hodnota materiálu (cca 1 km hadic, spojky,…) nebyla zanedbatelná.

1 km těchto hadic vede z tábora až do vesnice a přivádí pitnou tlakovou vodu.

 

– Rozvod vody po táboře –

Když už dokážeme dostat vodu do tábora, je dobré zamyslet se nad tím, jak s ní naložit. Vodu potřebujeme v kuchyni, v umývárnách, ve sprše, na mytí rukou u latriny… Můžeme ji na jednotlivá místa dostávat v barelech či hrncích. Komfort tábořiště ale určitě hodně zvýší rozvod vody, který zajistí tekoucí vodu tam, kde je potřeba.

Příklad rozvodu

Konkrétní příklad, jak máme rozvod realizován na na našem táboře. Tlaková voda z vodovodu ve vesnici  (viz předchozí kapitola) je přivedena do “centrálního rozváděče” poblíž kuchyně.

Přepínač na hlavní přívodu tlakové vody do tábora.

Zde je hlavní přepínač, který umožňuje.

 • Zavřít přívod vody – voda neteče nikam.
 • Napustit kuchyňské sudy (2 x 200 l pro potřeby kuchyně).
 • Napustit umývárenské sudy (2 x 200 l na mytí a čištění zubů).
 • Napustit sprchový sud (200l sud na slunci, voda se ohřívá pro sprchování).
 • Napustit malý barel u latríny určený na mytí rukou.
 • Přímý výstup – pro napouštění vody přímo z přívodu, když je potřeba.

Důležité je, že táborníci (děti) nikdy nemanipulují přímo s tlakovou vodou. Tou se pouze napouštějí zásobní sudy, ze kterých teprve berou vodu táborníci. Nehrozí tedy, že by někdo omylem nechal do louky vytéct příliš velké množství vody.

Hadice vedoucí do a z centrálního rozváděče.

Pokud nemáme k dispozici tlakovou vodu, můžeme využívat k získání potřebného tlaku pro táborový rozvod “vodojem”.

Hlavní táborový vodojem spolu s barelem na teplou vodu (po naplnění se vytahuje kladkostrojem)

Na obrázku vidíte vodojem umístěný na konstrukci v nejvyšším bodě tábora. Tento sud jednou za čas napustí čerpadlem (poháněné benzínovým agregátem) ze studny ležící pár set metrů od tábora. Na další místa pak už voda teče z tohoto vodojemu samospádem.
U vodojemu vidíte také menší sprchový barel na teplou vodu. Ten se do výšky vytahuje kladkostrojem po naplnění teplou vodou z kuchyně. Po vyzvednutí má voda dostatečný tlak pro  nedaleko umístěnou sprchu.

Rozvod pro umývárnu

Vodu je určitě potřeba dostat do umývárny. Jednak na mytí a čištění zubů, jednak na sprchování.

V umývárně je potřeba počítat s tím, že se myje více dětí najednou. Obvykle se tedy realizuje větší množství kohoutků. Je také dobré mít vyřešen odvod použité vody, jinak v umývárně vznikne bažina.

Pět kohoutků v umývárně. Pod kohoutky je koryto, které odvádí přebytečnou vodu stranou.

 

Jiná konstrukce umývárny, kohoutky nad stolem s umyvadly.

Povídání o táborové sprše najdete v samostatném článku.

Táborová sprcha.

Rozvod pro kuchyň

Další místo, kam se vyplatí dostat vodu, je určitě kuchyně. Vodu potřebujeme jednak na vaření a jednak na mytí nádobí. Pro kuchaře je určitě pohodlnější, když si hrnce může vodou napustit přímo na kamnech, než když musí potřebnou vodu do kuchyně nosit. Podívejte se na několik příkladů z různých tábořišť.

Zásoba vody nedaleko kuchyně. Hadice od sudů dosáhnou až ke kuchyňským kamnům.
Velmi prakticky udělaný přívod a odvod vody do kuchyně. Kohoutek s bílou hadicí je navíc volně uložený v černé trubce a hadici je možné snadno vytáhnout až ke kamnům.

 

Další ukázky

Několik dalších praktických ukázek předností rozvodu vody. Rozvod ušetří mnoho starostí, pokud se s vodou hospodaří šetrně a odpovědně.

Barel na mytí rukou poblíž latriny je také doplňován z hlavního rozvodu.
Kohoutek pod kuchyní na oplachování nádobí a napouštění vody.

Konstrukce rozvodu vody

Pár obecných rad pro rozvod vody.

 • Při návrhu a realizaci si nechte poradit od někoho, kdo se ve vodoinstalaci trochu vyzná.
 • Rozvod vody není jednoduchý, je potřeba vyřešit docela hodně problémů (vhodný materiál, správné propojení a odvzdušnění celého rozvodu,..).
 • Celé řešení by nemělo být napevno, ale snadno rozebíratelné a znovu složitelné.
 • Zvláště při práci s tlakovou vodou buďte opatrní (voda není úplně levná věc a pokud 3 týdny vytéká z prasklé spojky do lesa, budete na konci tábora nepříjemně překvapeni).
 • Nezapomeňte na dezinfekci celé soustavy. Pokud se celý rok nepoužívá, je potřeba před táborem několikrát prolít vhodným přípravkem (Savo).
Jak, co a čím správně propojit. Nechte si poradit, zvlášť pokud se jedná o tlakovou vodu.

Rozvod vody na tábořišti je dílem velmi závislým na možnostech, místních podmínkách a dobrém spravování. Není jistě věcí nezbytnou, ale pomůže získat více času a energie na táborový program. Pokud je otázka hospodaření s vodou a šetření s ní přímo součástí tábornického stylu, je samozřejmě rozvod vody nadbytečný. Ale v každém případě je zajímavým tábornickým prvkem.

 

Voda a hygiena na tábořišti

Voda je základní táborová potřeba. Táborníci musí z něčeho vařit a občas se také potřebují umýt.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This